zoeken binnen de website

IBC2019

 • Het soortelijk gewicht van de digitale kluis

  door: Marjan Arenoe

  Jan Middendorp

  Jan Middendorp (VVD) en Kees Verhoeven (D66) willen dat elke burger een digitale identiteit krijgt voor contact met de overheid. Arjan Widlak (Kafkabrigade) heeft zo zijn twijfels.

 • Beter woord voor legacy: duurzame IT

  door: Fred van der Molen

  cobol

  Daisy Geurts van de Algemene Rekenkamer ging bij het iBestuur Congres 2019 in op de potentieel problematische kanten van legacy-applicaties. Egbert Prins vertelde in dezelfde sessie over zijn ervaringen bij Sociale Verzekeringsbank (SVB). Doorontwikkeling van legacysystemen bleek daar een succesvol en duurzaam vervolg na een mislukt grootschalig vernieuwingsproject.

 • 'Met concrete eisen kunnen we de techniek ethisch vormgeven'

  door: Mariëlle de Groot

  Marijn Janssen en Jeroen van den Hoven

  Tijdens een heus college over techniek en ethiek vertellen TU Delft hoogleraren Marijn Janssen (ICT & Governance) en Jeroen van den Hoven (Ethics & Technology) over de kansen van innovatie met nieuwe technologie en de ethische uitdagingen daarbij.

 • Inzicht in informatiebeveiliging

  door: Fred van der Molen

  hacken

  De publieke sector verandert door de opmars van digitale technologieën. De meer dan tweehonderd jaar oude Algemene Rekenkamer speelt daar op in met nieuwe onderzoeksdoelen en -methoden. Daar hoort ook hacken bij.

 • Alternatieven voor Facebook, Twitter en WhatsApp

  door: Karina Meerman

  Kees Verhoeven

  Digitale dienstverlening is relatief eenvoudig via commerciële digitale platformen, zoals WhatsApp of Facebook. Maar wegen de economische en veiligheidsrisico’s nog op tegen het gemak? Op het iBestuur Congres ging Tweede Kamerlid Kees Verhoeven in gesprek met een panel en de zaal.

 • Uniform dataverkeer past slecht in het Heilige Huis van Thorbecke

  door: Cyriel van Rossum

  Henri Lenferink

  Het VNG-project Common Ground moet ertoe leiden dat gemeenten hun dataverkeer schoeien op een gemeenschappelijke leest. Data worden losgekoppeld van programmatuur en centraal opgeslagen. Op het iBestuur Congres rees andermaal de vraag of gemeenten daartoe bereid zijn.

 • Technologische innovatie: verbinden en delen

  door: Rineke van Houten

  Loes Mulder

  Een Chief Innovation Officer kan helpen technologische innovatie te verankeren. Maar delen en samenwerken zijn minstens zo belangrijk.

 • Transitie naar de digitale samenleving

  door: Mariëlle de Groot

  Nathan Ducastel

  Nieuwe techniek heeft impact op vrijwel alle aspecten van de samenleving. Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG, vindt dat de politiek bestuurlijke dialoog over de digitale transitie nog onvoldoende wordt gevoerd. De wil is er wel, ziet hij. “Ze willen het graag over die onderwerpen hebben, maar politici en bestuurders weten vaak nog niet hoe.”

 • Bemoeienis van gemeenten met 5G meer dan welkom

  door: Cyriel van Rossum

  Marijn Fraanje

  Het 5G-netwerk komt eraan. Gemeenten zouden zichzelf en vooral hun burgers te kort doen, als zij alleen maar optreden als vergunningverleners. Zij kunnen kiezen voor de rol van aanjager van innovaties. Of misschien móeten ze dat zelfs. Dat kwam naar voren op het iBestuur Congres van woensdag 3 juli.

 • 'We blijven lang hangen in de e'

  Beginselen van behoorlijk bestuur

  door: Rineke van Houten

  Arjan Widlak

  Behoorlijk ICT-bestuur kan niet zonder de menselijke factor. “E-intelligentie denkt te rechtlijnig. Redelijkheid en billijkheid is te moeilijk.”

 • Agenda Digitale Overheid krijgt vaste vorm

  NL Digibeter, een rolling agenda

  door: Marjan Arenoe

  Nicole Zwart

  Interbestuurlijk samenwerken. In stapjes. Innovatief. Deze uitgangspunten krijgen vaste vorm in de Agenda Digitale Overheid – NL DIGIbeter. De agenda is recent geactualiseerd. “In de agenda is zichtbaar geworden dat de overheid ook echt volgens de uitgangspunten van Maak Waar! aan de slag is gegaan.”

 • Digicampus gelanceerd tijdens iBestuur Congres

  door: Karina Meerman

  Digicampus

  Alsof het nooit was weg geweest: het iBestuur Congres 2019 telde negenhonderd aanwezigen, die keus hadden uit 64 sessies. Hotel Papendal, gelegen ‘in the Dutch mountains’ van Arnhem, werd op woensdag 3 juli bevolkt door geïnteresseerden uit de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven.