zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 16

 • ‘Als opdrachtgever moet je er tijdig bij zijn’

  Leveranciers over softwarekwaliteit

  door: Fred van der Molen

  Al lijkt software goed te werkten, onder de motorkap kan de code een ramp zijn. De betere softwareleverancier zet methoden en tools in om de kwaliteit in de breedte te verbeteren. Maar ze zien wel graag dat de opdrachtgever ze tijdens het ontwikkelen al kritisch volgt.

 • De spaghetticode voorbij?

  Dankzij ISO-norm aandacht voor breder kwaliteitsbegrip

  door: Fred van der Molen

  In welke mate dragen methodieken, geautomatiseerd testgereedschap en ISO-normen bij aan betere software en minder faalkosten? Deskundigen aan het woord.

 • Jeannine Peek: zakendoen zonder praten kan niet

  door: Bas Linders

  Wat bespreekt Jeannine Peek, de kersverse voorzitter van brancheorganisatie Nederland ICT, eigenlijk met de overheid? Wat is het wensenlijstje van de Nederlandse ICT-industrie en hoe voorkom je steeds weer nieuwe ophef over te intieme contacten tussen ICT-bedrijven en ambtenaren?

 • Relatie overheid en markt: van lose-lose naar win-win

  door: Marieke Vos

  “Ik hoorde eens een topman uit het bedrijfsleven zeggen dat de overheid ‘easy money’ is. Dat is niet goed, daar moeten we wat aan doen.” Een aantal ervaren Gateway reviewers van de overheid en topmensen uit het IT-bedrijfsleven deelden inzichten tijdens een eerste verdiepingsbijeenkomst. De relatie tussen overheid en markt kan beter, zo was de gedeelde conclusie.

 • Goede software is geen luchtspiegeling

  door: Freek Blankena

  Goede software is geen luchtspiegeling

  Het komt maar al te vaak voor: een ICT-project bij de overheid dat niet van de grond komt, (mede) omdat de ontwikkelde software bij nader inzien kwalitatief onder de maat blijkt. Bestuurders/opdrachtgevers weten vaak niet wat die maat inhoudt. Maar er is wel degelijk meer grip op softwarekwaliteit mogelijk. “Elke nieuwe auto heeft toch ook een airbag?”

 • Belastingdienst zoekt heil in datalaag

  door: Freek Blankena

  Belastingdienst, Centrum voor applicatieontwikkeling en onderhoud (B/CAO) te Apeldoorn, foto Camiel Coenen

  Geen logge IT-projecten meer, maar een ‘datalaag’ vanwaaruit belastingplichtigen gerichter te benaderen zijn. De Belastingdienst wordt ‘informatiegestuurd’, ‘subjectgericht’, efficiënter en goedkoper. Maar vooral géén Big Brother, bezweert COO Hans Blokpoel.

 • ‘Elias’ smoort mega-ambitie niet

  door: Peter Mom

  Gemeenten, provincies en waterschappen, althans hun koepels, sloten begin juli een bestuursakkoord met minister Schultz van Haegen over de invoering van een wet die alles rond de fysieke leefomgeving moet regelen. Omgevingswet: na het rapport-Elias een megaprogramma met mega-ambities.

 • Open data is leerschool voor de overheid

  Open data: eenvoudig of complex veranderproces?

  door: Mariëlle de Groot

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt de inspectieresultaten van lunchrooms openbaar met de Horeca inspectiekaart. Open State Foundation dringt er op aan die informatie snel als open data beschikbaar te stellen. Waarom open data zo belangrijk zijn en waarom het voor overheidsorganisaties om een aanloop vraagt.