zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 17

 • Ook de infrastructuur moet smart

  door: Fred Teunissen

  Welke technische infrastructuur is nodig voor smart city-toepassingen en wat is er al? Begint alles met een goede infrastructuur en volgen de toepassingen dan – op den duur – vanzelf wel? De eerste ervaringen in de praktijk laten zien dat er nog geen Golden Rule is. Of het moet zijn dat trial and error het pad naar de slimme stad effenen. Veel hoeft het niet te kosten.

 • Duizend bloemen (moeten nog gaan) bloeien

  door: Peter Mom

  Aan concepten, convenanten en memoranda of understanding geen gebrek. Aan verkenningen, proeftuinen en pilots evenmin. Maar aan welke toepassingen werkt smart Nederland?

 • Design is hoe het werkt

  door: Mariëlle de Groot

  Vera Winthagen - gemeente Eindhoven

  Design-denken als methode om maatschappelijke problemen op te lossen – de gemeente Eindhoven heeft er beleid van gemaakt. Strategisch designer Vera Winthagen mag het in de praktijk brengen: “We veranderen het speelveld.”

 • De slimme mensen zitten niet per se in het stadhuis

  door: Martine Hemstede

  iBestuur magazine 17-SmartCities-Bestuurders

  Welk bestuurlijk gewicht geef je het verschijnsel smart city? Een smart city kan een slimme gemeente betekenen, maar het kunnen ook de burgers búiten het gemeentehuis zijn die de lokale democratie interactief maken en daarmee de stad slimmer. “Het helpt niet als je iemand de baas maakt.”

 • Simone Roos: ‘Ambtenaren moeten gaan bewegen!’

  door: Fred van der Molen

  Simone Roos

  Rijksambtenaren komen onvoldoende van hun plaats. Minister Blok wil hun mobiliteit vergroten. Tegelijkertijd reorganiseert het ministerie van BZK. Wat betekent die reorganisatie voor de aansturing van de ICT en de digitale programma’s? En is bij ICT-functies niet zozeer een gebrek aan flexibiliteit, maar aan deskundig personeel het grote probleem?

 • Smart city: hype of hoop?

  door: Freek Blankena

  Wat is een smart city? De definitie varieert per stad, zo lijkt het. Vooralsnog is het een containerbegrip vol vage beloften van een betere, lokaal georganiseerde toekomst. Een beetje overleg zou geen kwaad kunnen.

 • Banken vieren eigen feestje

  Idensys blijkt niet de enige inlogoptie

  door: Peter Olsthoorn

  Idensys – voorheen eID – gaat deze maand zijn eerste test beleven. Maar er zijn meer pilots. De Belastingdienst forceert een parallel systeem voor inloggen bij overheden – en straks webwinkels – naast Idensys. Gaat de politiek akkoord?