zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 23

 • De weerbare stad

  door: Brenno de Winter

  Stadhuis Den Haag

  De gemeenten Rotterdam en Den Haag hebben een Chief Resilience Officer aangesteld om hun weerbaarheid te vergroten en treden toe tot het netwerk van 100 Resilient Cities. Met deze stap wordt niet alleen de fysieke weerbaarheid verbeterd, maar vooral de digitale weerbaarheid.

 • De overheid is er niet om het de burger lastig te maken

  door: Liesbeth Jongkind

  zelfredzaamheid

  De overheid wil dat burgers zelfredzaam zijn. Maar ja, die zijn dat niet altijd. Het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ roept op tot een realistischer beeld, gebaseerd op gedragswetenschap. ‘De mens centraal’ betekent dan: processen zó ontwerpen dat een moment van onoplettendheid geen desastreuze gevolgen heeft.

 • Erik Gerritsen: ‘Ik roep patiënten op tot guerrilla!’

  door: Liesbeth Jongkind

  Erik Gerritsen

  Door eHealth wordt de zorg beter. Daar is Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, van overtuigd. Jammer dat nog maar zo weinig mensen die innovatieve zorg aangeboden krijgen. Cliënten de best mogelijk zorg geven, inclusief eHealth: dát is pas de mens centraal stellen.

 • Overheid monitoren vanuit je luie stoel

  door: Frits de Jong

  armchair auditing vanuit de leunstoel

  Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor het vergroten van de transparantie van het overheidsoptreden. Een van de instrumenten daarbij is de ‘armchair audit’, waarbij burgers zich kunnen informeren over bijvoorbeeld overheidsuitgaven en de effecten daarvan. Daarbij worden steeds vaker thematische kaarten gebruikt. Welke rol hebben die kaarten?

 • De snoepwinkel van Stef Blok

  door: Bas Linders

  Stef Blok

  “Er is een disbalans tussen de aandacht voor het toetsen op juridische voetangels en klemmen van nieuwe wetgeving en de mate waarin wordt gekeken naar de gevolgen voor de ICT-uitvoerbaarheid.” Stef Blok is geen tech-optimist, maar wel overtuigd van de kansen die ICT biedt voor het moderniseren van de overheidsorganisatie en nieuwe diensten voor burgers en bedrijven.