zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 24

 • Data als spiegel van de democratie

  door: Frits de Jong

  Tsunami Azie

  Burgers inzage geven in de besteding van publiek geld. Het klinkt mooi, maar hoe regel je dat, en waarom zou je dat als overheid eigenlijk willen? De Algemene Rekenkamer is duidelijk: “Wat ons betreft is een democratie alleen levend als je data openstelt en burgers laat meekijken.” Maar zitten burgers wel te wachten op die rol? De Rekenkamer geeft antwoord.

 • Op weg naar een gemeentelijke app store

  door: Edith van Gameren

  Brug Amsterdam

  De onlangs opgerichte Taskforce Samen Organiseren – een beweging van 388 gemeenten – wil werkprocessen samen laten ontwikkelen, en meer gezamenlijk inkopen. Immers: samen sta je sterker, zeker als opdrachtgever. Is dit het eigentijdse antwoord van gemeenten op de i-samenleving?

 • Toch stemmen met een app

  door: Nicole van der Steen

  Stemmen via app

  Vijf gemeenten ontwikkelen gezamenlijk een app waarmee burgers hun stem kunnen uitbrengen. De minister riep hen op het matje: het Rijk gaat immers over het stemmen. Officiële verkiezingen met de app zijn daarmee voorlopig van de baan, maar de gemeenten experimenteren met andere toepassingen.

 • Waar een wil is, is snel internet

  door: Cyriel van Rossum

  Snel internet

  Tien kilometer glasvezel leggen voor een eenzame veehouderij of een melkfabriek op het platteland is misschien niet aantrekkelijk, maar waar een wil is, is snel internet. Overheden zijn kopschuw, maar kunnen een veel grotere rol spelen in de digitale ontsluiting van Nederland.

 • De AVG als nieuwe millenniumbug

  door: Fred van der Molen

  AVG

  Door astronomische maximumboetes heeft de nieuwe Europese privacywetgeving inmiddels ieders aandacht. De adviesindustrie en de media stoken de ongerustheid verder op. Ligt op 25 mei volgend jaar een nieuwe doomsday in het verschiet?

 • Miedema’s coöperatie begint in Friesland

  door: Peter Mom

  Swier Jan Miedema

  Zelf een ICT-systeem bedenken om mee te werken, het is even wennen. Maar in Friesland sloeg gereserveerdheid om in enthousiasme. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân bouwde samen met zijn leverancier regiesoftware. Het resultaat smaakt naar meer: meer ontwikkelen, en voor meer gebruikers.

 • ‘We gaan niet commercieel de boer op’

  door: Bas Linders

  Larissa Zegveld - Wigo4IT

  Larissa Zegveld maakte onlangs de opmerkelijke overstap van KING naar Wigo4it. Een gesprek over haar verwachtingen van het samenspel met de gemeenten. Openheid en samenwerking zijn daarin de sleutelbegrippen. “Alles wat we hier maken is in eigendom van de gemeenten zelf.”

 • ‘Laten we de poorten aan beide kanten openzetten!’

  door: Bas Linders

  Maarten Hillenaar

  Een opvallende transfer. Maarten Hillenaar wordt algemeen directeur van Centric Public Sector Solutions. En hij heeft een missie: gemeenten moeten betere opdrachtgevers worden en leveranciers betere opdrachtnemers zodat samenwerking de norm wordt.