zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 25

 • Toegankelijkheid is meer dan video’s ondertitelen

  door: Frits de Jong

  Eva Westerhoff

  Als het gaat om toegankelijkheid van digitale informatie, dan is er nog een wereld te winnen. Nog te vaak is die informatie niet toegankelijk voor mensen met een beperking, zoals dove mensen. Eva Westerhoff is één van hen. Zij pleit voor een andere mindset. “Als je de toegankelijkheid van informatie voor mensen met een beperking beter maakt, heeft iedereen daar baat bij.”

 • EZ maakt waar

  Een tandje erbij met de I-strategie

  door: Marie Louise Borsje

  EZ

  De overheid blijft achter, zegt het rapport ‘Maak waar!’. Als we in het huidige tempo doorgaan met digitalisering, verliest de overheid haar voorhoederol en de aansluiting bij de maatschappij. Overheden moeten flink aan de slag. Hoe pakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit aan?

 • Niet sturen, maar uitnodigen

  Capelle aan den IJssel en Armchair Auditing

  door: Frits de Jong

  Capelle aan den IJssel

  Hoe betrek je je inwoners bij beleid en uitvoering van de gemeente? In de Zuid-Hollandse gemeente Capelle aan den IJssel hebben ze gekozen voor zoveel mogelijk openheid en transparantie. “Eens in de vier jaar mogen Capellenaren zich formeel uitspreken, maar wij hebben liever dat zij dat iedere dag doen.”

 • Den Haag wacht af, de toekomst niet

  Verlangen naar de snelheid van het licht

  door: Cyriel van Rossum

  Glasvezel

  Nederland is gezegend met een heerlijk slappe bodem en hangt steeds meer van internettoepassingen aan elkaar. En toch dreigen een aantal gebieden verstoken te blijven van glasvezel. Moet Den Haag niet eens in de buidel tasten?

 • Start-ups durven het anders te doen

  Startup Officer maakt weg vrij voor innovatie

  door: Marlies Ruijter

  Start-up

  Start-ups weten de weg naar overheidsinstanties vaak moeilijk te vinden. Het netwerk van Startup Officers brengt hier verandering in. En dat is mooi, want de innovatieve en flexibele start-ups kunnen veel voor de ‘logge’ overheid betekenen. En andersom!

 • Meer doen met data

  Maar overleg wel even met de privacy officer

  door: Marieke Vos

  Breda

  Gemeenten beschikken over veel data waar ze méér mee zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld in de fraudebestrijding. Maar ze zijn huiverig om data ‘buiten de gebaande paden’ te gebruiken, uit angst om de privacyregels te overtreden. Een aantal gemeenten laat zien dat die angst ongegrond is.

 • Tijd voor een experimenteerwet

  Blockchainpilots publieke sector

  door: Fred Teunissen

  Blockchain

  Het stof rond de eerste blockchainpilots in de publieke sector is aan het optrekken en daarbij worden stevige juridische obstakels zichtbaar. De vraag is nu of een tweede ronde experimenten met deze op het oog zo veelbelovende technologie zinvol is.

 • Ambtenaren liken massaal online platform Pleio

  door: Jet van Eeghen

  Pleio

  Een online platform waar ambtenaren ook over de grenzen van hun eigen club met elkaar kunnen debatteren en van elkaar kunnen leren. Het begon klein, als initiatief van een paar ambtenaren; inmiddels heeft Pleio ruim 380.000 gebruikers. Het zou háást uit z’n jasje groeien. Om dat te voorkomen hebben de ontwikkelaars zelfs een kijkje genomen bij de Canadese evenknie van Pleio.

 • De informatiesamenleving van Franc Weerwind

  door: Bas Linders

  Franc Weerwind

  De overheid moet niet alleen digitaliseren, maar vooral zorgen voor samenhang. Digitale overheidsdiensten werken veel beter als ze niet zitten opgesloten in kolommen en domeinen, maar als ze in samenhang worden bedacht en toegepast. Vooral omdat de klant daar beter van wordt, stelt Franc Weerwind, de burgemeester van Almere.

 • Luchtvervuiling? Daar hebben we het niet meer over

  Over het nut van zelfmetende burgers

  door: Brigit Kooijman

  Nijmegen

  Burgers die in hun eigen omgeving waarnemingen of metingen doen, al dan niet ten behoeve van de wetenschap; het is niets nieuws. De Nationale Tuinvogeltelling bestaat al sinds 2003. Maar nieuwe technieken hebben ervoor gezorgd dat ‘citizen science’ het afgelopen decennium een hoge vlucht heeft genomen. Wat is precies het nut van die zelfmetende burgers en wat gebeurt er met de data die ze verzamelen?

 • ‘Pas op voor de verkeerde soort daadkracht’

  door: Bas Linders

  Kees Verhoeven - D66

  Kees Verhoeven (D66) is dé constante factor onder de Tweede Kamerleden met aandacht voor ICT. Hij ziet versnippering als de grootste bedreiging voor de digitalisering van de overheidsdienstverlening. De verantwoordelijke staatssecretaris zal moeten waken voor onsamenhangende acties binnen de Rijksoverheid.