zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 26

 • Robot als begripvol maatje

  Zorginstelling Philadelphia experimenteert met slimme technologie

  door: Frits de Jong

  zorgrobot Philadelphia

  Vooraf was er de nodige scepsis, maar de komst van robots binnen zorginstelling Philadelphia leidt nu toch tot tevredenheid. “Cliënten krijgen er meer zelfvertrouwen door, het versterkt hun trots, het gaat eenzaamheid tegen en bovendien verlicht het onze taken.”

 • ‘Gij zult harmoniseren’

  Zeven West-Friese gemeenten, één informatiehuishouding

  door: Peter Mom

  West-Friesland

  Zeven West-Friese gemeenten zijn geestdriftig doende hun informatievoorziening op één regionale leest te schoeien. De programmamanager is slechts parttime en faciliterend, de harmoniserende activiteiten ontplooien zich op de werkvloer. Het raakt iedereen, wat wel extra aandacht vraagt.

 • De burger als bindmiddel

  Participatiesamenleving klopt aan de deur bij lokale Rekenkamers

  door: Frits de Jong

  burger en armchair

  Burgers laten meepraten over beleid, oplossingen of uitgaven. Over de inrichting van stadspleinen, het verstrekken van subsidies, wat al niet? Overheden zijn er maar druk mee. Maar wat betekent dat voor hun rol en voor de lokale rekenkamers? “Waarom zouden wij burgers of burgergroepen niet kunnen helpen bij het ontsluiten van informatie?”

 • Wie samenwerkt levert soms in

  Dimpact: gemeenschappelijk innoveren hoeft niet in hetzelfde tempo

  door: Karina Meerman

  Dimpact

  De coöperatieve vereniging Dimpact begon tien jaar geleden met vijf gemeenten en één digitaal loket. Nu telt de vereniging ruim dertig lidgemeenten die toegang hebben tot digitale producten en diensten. Directeur-bestuurder René Bal weet waar de toekomst ligt: via verbeterde dienstverlening naar datagestuurd beleid.

 • Overheid heeft te weinig oog voor complexe realiteit

  door: Brigit Kooijman

  Arre Zuurmond

  In zijn kantoor heeft ombudsman Arre Zuurmond het quasi-mopperig over de ‘persmuskieten’ die hem op deze vroege ochtend massaal willen spreken, blijkens zijn telkens rinkelende telefoon. Een interview met de man die je als burger maar al te graag in jouw team wilt.

 • De computer kan het ook fout hebben

  De kwetsbaarheid van geautomatiseerde ketenbesluiten

  door: Liesbeth Jongkind

  Burger in het nauw

  Nederland maakt steeds vaker van wetten computerprogramma’s die bestuurlijke besluiten nemen. Dat zet soms de rechtsbescherming van de burgers onder druk. Marlies van Eck onderzocht de problemen en komt met oplossingen. “Software is niet feilloos en software is ook niet neutraal.”

 • Ynnovate, een creatieve manier van innoveren

  door: Tim Aarts

  Ynnovate

  Innovatie is hot. Dat blijkt uit het feit dat innoverend vermogen steevast in de top 10 van eigenschappen van succesvolle organisaties staat. Maar hoe zorg je er nu voor dat jouw organisatie daadwerkelijk innovatiever wordt? In Den Haag en Zwolle doen ze dat vaak met de methode Ynnovate.

 • De ideologie voorbij

  Open source en de overheid

  door: Quita Hendrison

  Kees Vendrik

  Een beetje verbaasd was hij wel, toen we hem vroegen om met iBestuur te praten over het onderwerp open source. Dat was immers alweer een paar werkzame levens geleden… Maar de geestdrift was snel terug bij Kees Vendrik. Want een ding weet hij nog steeds zeker: open source is het meest radicale antwoord op monopolievorming.

 • Winst op (tien) punten

  De tijd is rijp voor een open source overheid

  door: Edo Plantinga, Johan Groenen, Hilbrand Bouwkamp, Ad Gerrits

  open source

  Open source software (OSS) is volwassen geworden, kwalitatief hoogwaardig en vaak eenvoudig te hergebruiken. Steeds meer overheden ontwikkelen software op basis van open source. Tien voordelen én de bewijsvoering.

 • Gemeente Amsterdam doet ‘t zelf(s)

  door: Boris van Hoytema en Johan Groenen

  Beeld van Amsterdam

  De gemeente Amsterdam ontwikkelt sinds twee jaar open source toepassingen in eigen huis. “Leveranciers houden de overheid vaak gegijzeld met ondoorzichtige software”, beweert Datalab directeur Berent Daan.

 • Na 25 mei wordt er niet meer gedoogd

  Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

  door: Fred van der Molen

  Aleid Wolfsen

  Voor wie het nu nog niet weet: vanaf 25 mei geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Organisaties moeten daarna niet rekenen op veel clementie als ze hun privacyzaken niet op orde hebben. “Het gaat hier wel om grondrechten.”

 • Geen moetje maar een kans

  door: Fred van der Molen

  AVG

  De deadline nadert: de overgangstermijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eindigt op 25 mei. Maar lang niet alle overheden zullen dan volledig compliant zijn met de nieuwe privacyregels. Waar zitten de knelpunten? En waarom de vele verplichtingen ook een blessing in disguise kunnen zijn voor datagedreven organisaties.

 • ‘Het is nu of nooit’

  door: Cyriel van Rossum

  glasvezel

  Missiewerk, gemeentelijke inschikkelijkheid en een snufje solidariteit: dat is nodig voor aanleg van glasvezel in het buitengebied. En liever geen subsidie. Hoewel in geval van nood… Een rondgang langs uiteenlopende succesvolle initiatieven.