zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 32

 • Make ICT Fair

  Haarlem gaat voor eerlijke elektronica

  door: Frits de Jong

  Haarlem stadhuis

  Alleen nog maar gebruikmaken van ICT en onderdelen daarvoor, waarvan je weet dat die afkomstig zijn van partijen die de labels duurzaam en circulair in hun DNA hebben. Het klinkt nobel, maar is het realistisch? De gemeente Haarlem denkt van wel en zet vol in op deze manier van werken.

 • Van sprekende bril tot smart potato

  5G moet jongeren de ICT in lokken

  door: Fred van der Molen

  5Groningen

  Overheden en bedrijven hebben hun investeringen in digitalisering opgevoerd, maar er blijft een tekort aan ICT’ers. Met creatieve initiatieven wordt geprobeerd jongeren te interesseren voor ICT én de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Bijvoorbeeld met publiek-private samenwerkings-verbanden, zoals bij de proeftuin 5Groningen.

 • Stap in die achtbaan

  Arne van Hout, voorzitter Taskforce Samen organiseren

  door: Quita Hendrison

  Arne van Hout

  Staan we als gemeenten en breder nog, als gehele overheid voor een grote omwenteling? Ja, bevestigt Arne van Hout, de nieuwe voorzitter van de Taskforce Samen organiseren en gemeentesecretaris van Nijmegen. Maar weten we wel wat dat inhoudt? 
Nee, luidt het even stellige antwoord.

 • De cloud is niet alleen commodity

  door: Erik Bouwer

  cloud

  “Als een bank in de cloud kan werken, waarom wij dan niet?” “Wij zijn geen IT-bedrijf; wij zouden onze systemen niet zelf moeten beheren.” Klinkt bekend? Klopt, het zijn citaten uit iBestuur-artikelen over de cloud en de overheid. Die uitspraken roepen vragen op. En hoe kun je nou een digitale organisatie worden en tegelijkertijd een van je belangrijkste bedrijfsmiddelen buiten de deur zetten?

 • Wie maakt chocola van de toeslagenspaghetti?

  door: Marjan Arenoe

  fles in water met geld

  Mensen met een laag inkomen raken (verder) in de schulden door de wirwar van regelingen en toeslagen van de overheid. Verschillende partijen ontwikkelen apps die duidelijkheid geven over de maandelijkse inkomsten. Maar het is een druppel op de gloeiende plaat.

 • “Zeer bewust zeer onbekwaam”

  Jan van Ginkel over de overheid in digitale transformatie

  door: Peter Mom

  Jan van Ginkel

  Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland en aldaar concerndirecteur, doet veel met passie, zegt hij, maar nadenken over en aandacht vragen voor de ethische kant van ver doorgevoerde digitalisering brengt hem tot ‘vlammen van binnen’. Het is een zoektocht, complex en urgent.

 • “Ons vak is aangeven wat er kan”

  Loes Mulder, secretaris-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  door: Bas Linders

  Loes Mulder

  De hoogste ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is secretaris-generaal Loes Mulder. Dat de Rijksoverheid niet goed is aangesloten op de technologische ontwikkelingen durft ze best te zeggen. Het levert risico’s op, maar óók kansen.

 • ‘We laten het een beetje door de vingers glippen’

  Parlementaire onderzoekscommissie van start

  door: Bas Linders

  Kathalijne Buitenweg

  Dat de Tweede Kamer zich heeft laten overhalen tot een Parlementair Onderzoek Digitale Toekomst is eigenlijk de schuld van de ‘digital champion’ van D66 Kees Verhoeven en zijn VVD-collega Jan Middendorp. Zij vinden daarbij commissievoorzitter Kathalijne Buitenweg aan hun zijde. Want digitalisering en de Tweede Kamer, dat is bepaald nog geen gelukkig huwelijk. “We zullen misschien wel pijnlijke momentjes voor onszelf blootleggen, maar daar moeten we niet bang voor zijn.”