zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 33

 • Het antwoord op een cyberramp is niet: méér digitaal

  Digitale kwetsbaarheid

  door: Erik Bouwer

  cyberramp

  “Nederland niet klaar voor digitale ramp” kopte de Telegraaf afgelopen september. Aanleiding: het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’. Wat blijft er over van een digitale samenleving als ‘digitaal’ ophoudt te functioneren? Inzet van nog meer technologie klinkt even onlogisch als zinloos. De oplossing zit grotendeels in ‘terug naar start’.

 • De burger heeft recht op persoonlijk contact

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

  door: Karina Meerman

  Reinier van Zutphen

  Hoe gaan overheid en burgers in 2030 met elkaar om? Dat was de grote vraag op het congres ‘Wie doet er mee in 2030?’ afgelopen 31 oktober. Precies die vraag stelde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen aan ruim vierhonderd professionals die bij overheid, hulpverlenende en uitvoeringsorganisaties werken.

 • ‘De overheid doet nu te veel op de bluf’

  Corien Prins over digitale ontwrichting

  door: Bas Linders

  Corien Prins

  Prof. mr. Corien Prins is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ze vindt dat er snel een publiek en politiek debat moet komen over de vraag welke voorzieningen Nederland nodig heeft om een effectieve aanpak tijdens een digitale ontwrichting te waarborgen.