zoeken binnen de website

markt en overheid

 • IT-budgetten grote overheidsprojecten fors overschreden

  door: Redactie iBestuur

  In 2022 bestierde de overheid 119 grote IT-projecten ter waarde van een kleine 6 miljard euro, ruim 1,3 miljard meer dan gepland. AG Connect en Binnenlands Bestuur namen de top 10 duurste IT-projecten onder de loep en noemen 2022 ‘een rampjaar’. Samenvattend signaleren ze 7 onderliggende problemen.

 • ACM: Open source geen oneerlijke concurrentie

  door: Eveline Meijer

  De Autoriteit Consument & Markt blijft bij zijn besluit om geen onderzoek te doen naar gemeenten die broncode voor software delen als open source. Volgens de ACM dient onderzoek daarnaar geen maatschappelijk belang. Omdat het een capaciteitsprobleem heeft kiest het ervoor de middelen aan andere zaken te besteden.

 • Amsterdam gunt ict-project aan duurder Deloitte

  door: Volkert Deen

  Amsterdam wil een nieuw uniform systeem voor informatievoorziening naar de burger toe. Bij de aanbesteding koos de stad voor het bod van Deloitte, dat bijna tweemaal hoger ligt dan de kostenraming die het zelf had gemaakt. Een veel goedkopere concurrent verliest kritische rechtszaak.

 • Kunnen ict-leveranciers eenzijdig tarieven verhogen?

  door: Redactie iBestuur

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt signalen dat sommige ict- en softwareleveranciers eenzijdig tariefsverhogingen doorvoeren, op grond van economische omstandigheden. Dit terwijl er al afspraken zijn gemaakt over jaarlijkse aanpassingen. De VNG heeft een advies en stappenplan opgesteld voor leden die hiermee te maken krijgen.

 • Centric blij met duidelijkheid na periode van onrust

  door: Redactie iBestuur

  Het managementteam van Centric is blij dat er na de uitspraak van de Ondernemingskamer duidelijkheid is over het bestuur van het bedrijf. Dat laten ze weten in een reactie op hun website. In het belang van de continuïteit van het bedrijf blijft Peter Mous, van wie de eerdere schorsing ongedaan is gemaakt, aan als niet uitvoerend bestuurder.

 • Big Tech en Europese Digitale Identiteit

  door: Redactie iBestuur

  Is de Europese Digitale Identiteit een kans of bedreiging voor Big Tech? De EU wil de datamacht van Big Tech graag breken door burgers baas over eigen data te maken. Digitaal strateeg Ilyaz Nasrullah kijkt er met gemengde gevoelens naar. Volgens hem kan de in gebruik name van de EID er zelfs toe leiden dat burgers juist nóg meer data gaan delen met de techgiganten.

 • Overheden mogen commerciële clouddiensten inzetten

  door: Redactie iBestuur

  Overheidsinstanties mogen onder strikte voorwaarden gebruik gaan maken van commerciële clouddiensten. Het biedt voordelen, schrijft staatssecretaris Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer, maar er zijn ook risico’s als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens en staatsgevoelige informatie.

 • De mogelijkheden van restwarmte van datacenters

  Datacenters willen een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Volgens een nieuw DDA-rapport kan datathermie (datacenter restwarmte) ingezet worden voor de verwarming van potentieel 1 miljoen woningen. Ook kan het als duurzame warmtebron een belangrijke rol spelen in het versnellen van de warmtetransitie.

 • Ziekenhuizen klem gezet door softwareleveranciers

  door: Redactie iBestuur

  Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkent dat ziekenhuizen vaak klem gezet worden door (software)leveranciers, met name Chipsoft. Hij gaat onderzoeken hoe zijn departement zorgorganisaties kan helpen hun onderhandelingspositie te versterken. Na de zomer moet hierover uitsluitsel komen

 • Zo zit de markt voor IT-beveiliging bij de overheid in elkaar

  door: Redactie iBestuur

  ICT-bedrijven die zich richten op de overheid en ook in security gespecialiseerd zijn, blijken relatief schaars. Het zijn veelal middelgrote tot grote partijen, gezien de complexiteit van de overheids-IT. Microsoft domineert in IT-beveiliging bij de overheid, blijkt uit onderzoek van Partner Navigator dat veranderingen in het ICT-ecosysteem bijhoudt.

 • Rijk selecteert vijf partijen voor strategisch ICT-advies

  door: Redactie iBestuur

  De Rijksoverheid heeft vijf partijen geselecteerd die de komende jaren de ministeries en uitvoeringsorganisaties gaan voorzien van strategisch ICT-advies. De interesse voor de aanbesteding was groot: het contract is goed voor €24 miljoen over vier jaar (met een maximum van €33 miljoen) en betreft de grote strategische IT-projecten binnen de overheid.

 • Data-economie: de echte waarde moet nog blijken

  door: Arnoud van Gemeren en Peter Olsthoorn

  De waarde van de data-economie is nog niet zo eenvoudig te kwantificeren, zo blijkt tijdens de gesprekstafel op 17 mei jl. over data-economie en innovatie. Landelijk en Europees worden stevige bedragen genoemd, maar harde criteria ontbreken. Bovendien is waarde niet alleen gebaseerd op geld, ook de toegevoegde waarde voor de samenleving moeten we meenemen.

 • Gedwongen huwelijk: ontwikkeling data-economie en verduurzaming datacenters

  door: Redactie iBestuur

  Om verder te komen op het gebied van duurzaamheid, de ontwikkeling van de data-economie en innovatie, is een sterkere vertrouwensrelatie nodig tussen overheid en bedrijfsleven. En politiek-bestuurlijke steun voor de ontwikkeling van een duurzaam digitale infrastructuur. iBestuur organiseerde 17 mei j.l. gesprekstafels met stakeholders vanuit markt, wetenschap en overheid.

 • Knops: 'Open source is de weg die we opgaan'

  door: Redactie iBestuur

  ‘Laat er geen misverstand over bestaan: open source is de weg die we opgaan. Ik vind het van belang om dat hier nog eens te onderstrepen. De precieze criteria voor de weging van inzet van open source worden, tezamen met de overige criteria die worden gesteld, op dit moment nader uitgewerkt in
  uitvoeringsregelgeving en zullen later dit jaar in consultatie worden gebracht.’

 • Onderzoek naar opensourcegemeenschappen: aanbestedingsregels moeten anders

  door: Eveline Meijer

  Positioneer open source nog sterker als standaard, agendeer de noodzaak om anders aan te besteden en vergroot de kennis over open source bij overheden, deze adviezen staan in het onderzoeksrapport over opensourcegemeenschappen. Het onderzoek werd in opdracht van de Directie Digitale Overheid van het ministerie van BZK uitgevoerd.

 • 1
 • 2