zoeken binnen de website

nieuws

 • Rijk koopt slimme IT om informatiehuishouding te verbeteren

  door: Redactie iBestuur

  De software is bedoeld om de steeds verder oplopende afhandeltermijn van informatieverzoeken te verkorten. Het biedt de mogelijkheid om met Artificiële Intelligentie (AI) documenten in chronologische volgorde te plaatsen, te ontleden en voor het grootste deel te anonimiseren. Ruim 60 rijksorganisaties sluiten zich nog dit jaar aan op de software.

 • Eerste Kamer beslist pas in oktober over inwerkingtreding Omgevingswet

  door: Redactie iBestuur

  Voordat de Omgevingswet op 1 januari aanstaande kan ingaan moeten eerst de ICT-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen opgelost zijn, vindt de Eerste Kamer. Ze willen een onderzoek afwachten van het Adviescollege ICT-toetsing voor ze overgaan tot een definitief besluit over de datum van inwerkingtreding.

 • WOZ-gegevens van waarde voor publieke en private organisaties

  door: Alexander Leeuw

  Publieke en private organisaties tonen steeds meer belangstelling voor gegevens die worden getoond in het WOZ-waardeloket, constateert de Waarderingskamer. Toegangsmogelijkheden kunnen ‘bijdragen aan het bereiken van de ambities die dit kabinet heeft gericht op een federatief datastelsel’.

 • RVS: Dringende herziening zorginnovatie nodig

  door: Redactie iBestuur

  Het Nederlandse innovatiebeleid voor zorg en sociaal domein is dringend aan herziening toe, stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Het pleit voor nieuwe verdienmodellen en opgavegericht innoveren, en ook meer regie binnen de overheid. Secretaris-generaal VWS Marcelis Boereboom nam het advies op 27 juni in ontvangst.

 • Minister de Jonge wil invoering Omgevingswet per 1 januari doorzetten

  door: Redactie iBestuur

  Door vast te houden aan 1 januari 2023 wil minister druk houden op het invoeringstraject. Gemeenten lopen volgens hem anders het risico ict’ers en medewerkers ruimtelijke ordening kwijt te raken. De Eerste Kamer blijft echter zeer kritisch en wil een enquête onder medewerkers van gemeenten.

 • De mogelijkheden van restwarmte van datacenters

  Datacenters willen een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Volgens een nieuw DDA-rapport kan datathermie (datacenter restwarmte) ingezet worden voor de verwarming van potentieel 1 miljoen woningen. Ook kan het als duurzame warmtebron een belangrijke rol spelen in het versnellen van de warmtetransitie.

 • Ziekenhuizen klem gezet door softwareleveranciers

  door: Redactie iBestuur

  Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkent dat ziekenhuizen vaak klem gezet worden door (software)leveranciers, met name Chipsoft. Hij gaat onderzoeken hoe zijn departement zorgorganisaties kan helpen hun onderhandelingspositie te versterken. Na de zomer moet hierover uitsluitsel komen

 • Zo zit de markt voor IT-beveiliging bij de overheid in elkaar

  door: Redactie iBestuur

  ICT-bedrijven die zich richten op de overheid en ook in security gespecialiseerd zijn, blijken relatief schaars. Het zijn veelal middelgrote tot grote partijen, gezien de complexiteit van de overheids-IT. Microsoft domineert in IT-beveiliging bij de overheid, blijkt uit onderzoek van Partner Navigator dat veranderingen in het ICT-ecosysteem bijhoudt.

 • Adviescollege ICT-toetsing: Aandacht voor relatie opdrachtgever-leverancier

  door: Redactie iBestuur

  Er valt een wereld te winnen door betere marktverkenningen en door beter aan te geven wat er van leveranciers verwacht wordt. Te vaak worden aannames gedaan over de rol van de opdrachtgever of blijken de verwachtingen over de rol van leveranciers niet realistisch, schrijft het Adviescollege ICT-toetsing in haar jaarrapportage 2021.

 • Amsterdam - na Kopenhagen - slimste stad ter wereld

  door: Redactie iBestuur

  Amsterdam staat op de tweede plaats in de Digital Cities Index 2022, een ranglijst voor stedelijke digitale transformatie. Kopenhagen, Amsterdam, Peking, Londen en Seoel presteerden het beste dankzij succesvolle open data-projecten, AI-gestuurde verkeersbeheersystemen en slim beheer van nutsvoorzieningen, die allemaal tot duurzame resultaten leidden.

 • Vestiging van hyperscale datacentra wordt streng gereguleerd

  door: Redactie iBestuur

  Het kabinet heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor strikte regulering van hyperscale datacenters. Minister De Jonge: “Nederland is te klein en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie. Vestiging van hyperscale datacentra – die veel ruimte en energie vragen – wordt daarom strikt gereguleerd en zijn slechts op enkele plekken nog mogelijk.”

 • Invoeringsdatum Omgevingswet opnieuw onder druk

  door: Martin Hendriksma

  De Eerste Kamer heeft het voor 21 juni geplande debat met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de invoeringsdatum van de Omgevingswet afgelast. Daarmee neemt de kans toe dat de senaat niet voor 1 juli met de invoeringsdatum van 1 januari 2023 zal instemmen. De invoering van de wet per 1 januari 2023 komt hiermee verder onder druk te staan.

 • Privacy First maakt bezwaar tegen centrale databank met biometrische gegevens

  door: Redactie iBestuur

  Stichting Privacy First is niet te spreken over het voornemen van staatssecretaris van Huffelen om met een wijziging van de Paspoortwet alsnog een centrale databank met biometrische gegevens (gezichtsscans en – vooralsnog “tijdelijke” – vingerafdrukken) te ontwikkelen. Wegens privacybezwaren werd de ontwikkeling van die databank begin 2011 stopgezet.

 • PubHubs: open en privacy vriendelijk sociaal netwerk

  door: Redactie iBestuur

  Begin volgend jaar verschijnt PubHubs, een nieuw Nederlands sociaal netwerk gebaseerd op publieke waarden als privacy, veiligheid en transparantie. PubHubs is een initiatief van de Nijmeegse hoogleraar Security, privacy en identity Bart Jacobs en José van Dijck, hoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit Utrecht.

 • Rijk selecteert vijf partijen voor strategisch ICT-advies

  door: Redactie iBestuur

  De Rijksoverheid heeft vijf partijen geselecteerd die de komende jaren de ministeries en uitvoeringsorganisaties gaan voorzien van strategisch ICT-advies. De interesse voor de aanbesteding was groot: het contract is goed voor €24 miljoen over vier jaar (met een maximum van €33 miljoen) en betreft de grote strategische IT-projecten binnen de overheid.