zoeken binnen de website

markt en overheid

 • Data-economie: de echte waarde moet nog blijken

  door: Arnoud van Gemeren en Peter Olsthoorn

  De waarde van de data-economie is nog niet zo eenvoudig te kwantificeren, zo blijkt tijdens de gesprekstafel op 17 mei jl. over data-economie en innovatie. Landelijk en Europees worden stevige bedragen genoemd, maar harde criteria ontbreken. Bovendien is waarde niet alleen gebaseerd op geld, ook de toegevoegde waarde voor de samenleving moeten we meenemen.

 • Gedwongen huwelijk: ontwikkeling data-economie en verduurzaming datacenters

  door: Redactie iBestuur

  Om verder te komen op het gebied van duurzaamheid, de ontwikkeling van de data-economie en innovatie, is een sterkere vertrouwensrelatie nodig tussen overheid en bedrijfsleven. En politiek-bestuurlijke steun voor de ontwikkeling van een duurzaam digitale infrastructuur. iBestuur organiseerde 17 mei j.l. gesprekstafels met stakeholders vanuit markt, wetenschap en overheid.

 • Knops: 'Open source is de weg die we opgaan'

  door: Redactie iBestuur

  ‘Laat er geen misverstand over bestaan: open source is de weg die we opgaan. Ik vind het van belang om dat hier nog eens te onderstrepen. De precieze criteria voor de weging van inzet van open source worden, tezamen met de overige criteria die worden gesteld, op dit moment nader uitgewerkt in
  uitvoeringsregelgeving en zullen later dit jaar in consultatie worden gebracht.’

 • Onderzoek naar opensourcegemeenschappen: aanbestedingsregels moeten anders

  door: Eveline Meijer

  Positioneer open source nog sterker als standaard, agendeer de noodzaak om anders aan te besteden en vergroot de kennis over open source bij overheden, deze adviezen staan in het onderzoeksrapport over opensourcegemeenschappen. Het onderzoek werd in opdracht van de Directie Digitale Overheid van het ministerie van BZK uitgevoerd.

 • Versnelling uitrol glasvezelnet door joint venture KPN en ABP

  Bijna duizend dorpen en kleine woonkernen, van Vlieland tot aan Middelharnis, krijgen jaren eerder glasvezel dan gepland. Telecombedrijf KPN krijgt bij het aanleggen namelijk hulp van pensioenfonds ABP. Ze richten een speciale joint venture op om dit mogelijk te maken en investeren daarin 1 miljard euro.

 • Samen voor de CoronaMelder (2)

  door: Larissa Zegveld

  Welke lessen kunnen we trekken uit de ontwikkeling van de CoronaMelder? En wat er nodig is om deze wijze van werken een vervolg te geven? Larissa Zegveld gaat vier weken op onderzoek uit. Deel 2: Wat levert een open manier van werken op? Wat vraagt het van de samenwerking tussen de partijen?

 • CTO/CISO Sandor de Coninck van Rijkswaterstaat: ‘Ik geloof in open platforms’

  Over de drempel

  door: Pieter van den Brand

  Rijkswaterstaat wil een volledig datagedreven organisatie zijn. Open data, open platforms en open systemen zijn cruciaal voor deze ambitie, stelt CTO/CISO Sandor de Coninck. De oproep van staatssecretaris Knops om de broncodes open te stellen, vult Rijkswaterstaat al behoorlijk in, maar is niet voor alle software en systemen mogelijk.

 • Wendbare krijgsmacht, lenige ICT

  Over de drempel

  door: Pieter van den Brand

  Olivier Sessink van het JIVC

  De krijgsmacht ontwikkelt zich naar een flexibele hightech organisatie. Open source is een manier om ook de ICT van de krijgsmacht wendbaar te maken. Vrijgeven van de broncodes van in eigen huis gebouwde software is echter niet in alle gevallen mogelijk. Interview met hoofd technologie Olivier Sessink van het JIVC, onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie

 • ‘Open’ werken vergt een ‘open’ geest

  Over de drempel

  door: Pieter van den Brand

  open source software

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is voor het maken van statistieken in hoge mate afhankelijk van ICT. De volledig in eigen huis gebouwde software stoelt in toenemende mate op open source en is deels vrij toegankelijk. Het vrijgeven van broncodes gebeurt met de nodige voorzichtigheid. Directeur ICT Bas van Essen licht toe.

 • Leveranciers organiseren rond publieke software: Denemarken doet het!

  door: Arjan Widlak

  Deense vlag geprojecteerd op een muur

  Hoe overheden leveranciers kunnen organiseren rond publieke software is voor veel organisaties nog een open vraag. Ook Denemarken neemt de eerste stappen op weg naar een andere organisatie van de markt voor overheidssoftware. Daar zijn al voorbeelden van publieke overheidssoftware waar meerdere leveranciers aan werken.

 • 'Nederland is geoptimaliseerd voor het verleden’

  In gesprek met Constantijn van Oranje

  Constantijn van Oranje

  Op een winderige februari ochtend spreken we in het spiksplinternieuwe Amsterdamse Epicenter met Constantijn van Oranje – dé ambassadeur van StartupDelta, tegenwoordig gepositioneerd als TechLeap.NL1. Een toegankelijk gesprek waarin hij ons direct uit de droom helpt: het grootste misverstand bij innovaties is dat het zou beginnen bij technologie. Te vaak gaat men uit van een technische vinding waar aan het eind van een ontwikkelingsproces een probleem bij wordt gezocht.

 • 1
 • 2