zoeken binnen de website

nieuws

 • De mogelijkheden van restwarmte van datacenters

  Datacenters willen een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Volgens een nieuw DDA-rapport kan datathermie (datacenter restwarmte) ingezet worden voor de verwarming van potentieel 1 miljoen woningen. Ook kan het als duurzame warmtebron een belangrijke rol spelen in het versnellen van de warmtetransitie.

 • Ziekenhuizen klem gezet door softwareleveranciers

  door: Redactie iBestuur

  Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkent dat ziekenhuizen vaak klem gezet worden door (software)leveranciers, met name Chipsoft. Hij gaat onderzoeken hoe zijn departement zorgorganisaties kan helpen hun onderhandelingspositie te versterken. Na de zomer moet hierover uitsluitsel komen

 • Zo zit de markt voor IT-beveiliging bij de overheid in elkaar

  door: Redactie iBestuur

  ICT-bedrijven die zich richten op de overheid en ook in security gespecialiseerd zijn, blijken relatief schaars. Het zijn veelal middelgrote tot grote partijen, gezien de complexiteit van de overheids-IT. Microsoft domineert in IT-beveiliging bij de overheid, blijkt uit onderzoek van Partner Navigator dat veranderingen in het ICT-ecosysteem bijhoudt.

 • Adviescollege ICT-toetsing: Aandacht voor relatie opdrachtgever-leverancier

  door: Redactie iBestuur

  Er valt een wereld te winnen door betere marktverkenningen en door beter aan te geven wat er van leveranciers verwacht wordt. Te vaak worden aannames gedaan over de rol van de opdrachtgever of blijken de verwachtingen over de rol van leveranciers niet realistisch, schrijft het Adviescollege ICT-toetsing in haar jaarrapportage 2021.

 • Amsterdam - na Kopenhagen - slimste stad ter wereld

  door: Redactie iBestuur

  Amsterdam staat op de tweede plaats in de Digital Cities Index 2022, een ranglijst voor stedelijke digitale transformatie. Kopenhagen, Amsterdam, Peking, Londen en Seoel presteerden het beste dankzij succesvolle open data-projecten, AI-gestuurde verkeersbeheersystemen en slim beheer van nutsvoorzieningen, die allemaal tot duurzame resultaten leidden.

 • Vestiging van hyperscale datacentra wordt streng gereguleerd

  door: Redactie iBestuur

  Het kabinet heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor strikte regulering van hyperscale datacenters. Minister De Jonge: “Nederland is te klein en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie. Vestiging van hyperscale datacentra – die veel ruimte en energie vragen – wordt daarom strikt gereguleerd en zijn slechts op enkele plekken nog mogelijk.”

 • Invoeringsdatum Omgevingswet opnieuw onder druk

  door: Martin Hendriksma

  De Eerste Kamer heeft het voor 21 juni geplande debat met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de invoeringsdatum van de Omgevingswet afgelast. Daarmee neemt de kans toe dat de senaat niet voor 1 juli met de invoeringsdatum van 1 januari 2023 zal instemmen. De invoering van de wet per 1 januari 2023 komt hiermee verder onder druk te staan.

 • Privacy First maakt bezwaar tegen centrale databank met biometrische gegevens

  door: Redactie iBestuur

  Stichting Privacy First is niet te spreken over het voornemen van staatssecretaris van Huffelen om met een wijziging van de Paspoortwet alsnog een centrale databank met biometrische gegevens (gezichtsscans en – vooralsnog “tijdelijke” – vingerafdrukken) te ontwikkelen. Wegens privacybezwaren werd de ontwikkeling van die databank begin 2011 stopgezet.

 • PubHubs: open en privacy vriendelijk sociaal netwerk

  door: Redactie iBestuur

  Begin volgend jaar verschijnt PubHubs, een nieuw Nederlands sociaal netwerk gebaseerd op publieke waarden als privacy, veiligheid en transparantie. PubHubs is een initiatief van de Nijmeegse hoogleraar Security, privacy en identity Bart Jacobs en José van Dijck, hoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit Utrecht.

 • Rijk selecteert vijf partijen voor strategisch ICT-advies

  door: Redactie iBestuur

  De Rijksoverheid heeft vijf partijen geselecteerd die de komende jaren de ministeries en uitvoeringsorganisaties gaan voorzien van strategisch ICT-advies. De interesse voor de aanbesteding was groot: het contract is goed voor €24 miljoen over vier jaar (met een maximum van €33 miljoen) en betreft de grote strategische IT-projecten binnen de overheid.

 • Tweede Kamer wil geen uniek id-nummer in Europese digitale identiteit

  door: Redactie iBestuur

  De Europese Commissie wil dat iedere burger en elk bedrijf een Europese digitale identiteit (eID) krijgt. Daar staan kabinet en Kamer helemaal achter. Maar het voornemen om aan het id-bewijs een “uniek en permanent” identificatienummer te verbinden valt helemaal verkeerd. “We vrezen om de veiligheid”, zegt Van Huffelen over het verzet tegen het identificatienummer.

 • Wet digitale overheid wordt aangepast

  door: Redactie iBestuur

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) past na kritiek van de Eerste Kamer de Wet digitale overheid aan. Er komt een aparte novelle die dit regelt. Belangrijkste kritiekpunten: meer privacy bij het ontwerp van inlogmiddelen, controleer commerciële partijen die inloggegevens koppelen om gevoelige data te verzamelen en verplicht het open source aanbieden van identificatie- en inlogmiddelen.

 • Overheid onderschat risico's van data verzamelen en delen

  door: Redactie iBestuur

  Te veel ambitie en een hardnekkig gebrek aan IT-kennis zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid risico’s rondom wetten als Systeem Risico Indicatie (SyRI) en Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS) onderschatten. De ambities zijn groot, de complexiteit van de toepassing van data hierbij worden onvoldoende overzien.

 • Data-economie: de echte waarde moet nog blijken

  door: Arnoud van Gemeren en Peter Olsthoorn

  De waarde van de data-economie is nog niet zo eenvoudig te kwantificeren, zo blijkt tijdens de gesprekstafel op 17 mei jl. over data-economie en innovatie. Landelijk en Europees worden stevige bedragen genoemd, maar harde criteria ontbreken. Bovendien is waarde niet alleen gebaseerd op geld, ook de toegevoegde waarde voor de samenleving moeten we meenemen.

 • Gedwongen huwelijk: ontwikkeling data-economie en verduurzaming datacenters

  door: Redactie iBestuur

  Om verder te komen op het gebied van duurzaamheid, de ontwikkeling van de data-economie en innovatie, is een sterkere vertrouwensrelatie nodig tussen overheid en bedrijfsleven. En politiek-bestuurlijke steun voor de ontwikkeling van een duurzaam digitale infrastructuur. iBestuur organiseerde 17 mei j.l. gesprekstafels met stakeholders vanuit markt, wetenschap en overheid.