zoeken binnen de website

nieuws

 • Nieuwe Archiefwet mogelijk begin 2024 van kracht

  door: Redactie iBestuur

  De voorbereiding voor de behandeling van de nieuwe Archiefwet door de Tweede Kamer is in volle gang. Op 23 februari jl. hield de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een rondetafelgesprek met deskundigen. Mogelijk kan de nieuwe wet per 1 januari 2024 van kracht worden. Dat blijkt uit een update van het proces Archiefwet.

 • Europese Commissie wil waarde van data eerlijk verdelen met Data Act

  door: Redactie iBestuur

  De Europese Commissie heeft Data Act geïntroduceerd. Deze verordening moet obstakels voor de toegang tot data wegnemen, zowel voor private als publieke partijen, en verduidelijken wie waarde mag creëren uit die data en onder welke voorwaarden. Zo moet het speelveld gelijk getrokken worden.

 • Veel animo voor advies bij vastgelopen dataprojecten

  door: Alexander Leeuw

  Er is ‘veel animo’ voor de pilot waarin wordt gezocht naar een doorbraak voor vastgelopen projecten. Experts van Pels Rijcken en Verdonck, Klooster & Associates zijn begonnen met de inventarisatie. Ze kijken naar de haalbaarheid en schaalbaarheid. Doel is een een doorbraak te creëren. Maar het is ook mogelijk dat er juist een negatief advies komt.

 • Interpol: Politie moet meer wereldwijd meer data gaan delen

  door: Eveline Meijer

  In de strijd tegen digitale criminaliteit moet de politie internationaal meer gaan samenwerken en data gaan delen, ook met organisaties buiten de eigen jurisdictie. Dat zegt Craig Jones, cybercrime-directeur bij Interpol, tijdens de #CyberFit Summit van Acronis in Singapore.

 • NCSC en partners starten Nederlands Security Meldpunt

  door: Redactie iBestuur

  Nederland is een nieuw initiatief voor betere ICT-beveiliging rijk. Het eind september aangekondigde alarmsysteem opgezet vanuit bedrijfsleven is sinds 14 februari live. Bedrijven en organisaties kunnen meldingen over kwetsbaarheden ontvangen, waarbij heel Nederland wordt bestreken. Ook NCSC is betrokken bij het nieuwe meldpunt.

 • Verkiezing IT-politicus van het jaar van start

  door: Redactie iBestuur

  Ook dit jaar is AGConnect weer op zoek naar Nederlandse politici die blijk geven van goede kennis en begrip van digitale technologie, en die dat op een zinvolle manier onder de aandacht weten te brengen. U kunt tot en met zondag 27 februari uw stem uit brengen. De IT-politicus van 2021 wordt in de eerste week van maart 2022 bekend gemaakt.

 • Ondersteuning bij vastgelopen dataprojecten

  door: Digitale Overheid

  Vanuit de ‘Interbestuurlijke Datastrategie’ start een adviespilot voor dataprojecten bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. In 2022 gaan de adviseurs 6 tot 10 use cases ondersteunen bij de ontwikkeling en uitrol van de projecten. De eerste 2 cases zijn al geselecteerd. Het is de bedoeling dat de use-cases samen een aantal rode draden opleveren; waar lopen partijen tegenaan?

 • CIO's willen TIBER verder brengen binnen departementen

  door: Redactie iBestuur

  Op verzoek van de Tweede Kamer werken de cio’s van departementen aan een plan om het TIBER framework uit te rollen binnen het rijk. In het CIO-beraad staat volgende maand een eerste voorstel op de agenda. TIBER staat voor Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming en is ontwikkeld door de Europese Centrale Bank (ECB).

 • Internationale WSA award voor 'digital wallet' IRMA

  door: Redactie iBestuur

  Het project ‘IRMA – A digital wallet for your privacy data on your phone’ heeft de internationale WSA-award gewonnen in de categorie ‘Government & Citizen engagement’. Gemeente Amsterdam geeft met de IRMA-app uitvoering aan de ‘Agenda Digitale Stad’ en zorgt voor een toegankelijke dienstverlening: inwoners krijgen de regie over hun eigen gegevens via een digitale identiteit.

 • Digicampus en VNG bundelen krachten op digitale innovatie

  Overheden hebben een flexibeler IT-landschap nodig om hun maatschappelijke en bestuurlijke taken goed te kunnen vervullen. Zo ook de lokale overheid. Op weg daarnaartoe slaan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Digicampus de handen ineen. “Digitalisering houdt zich niet aan de grenzen van het openbaar bestuur.”

 • Invoering Omgevingswet voor de vijfde keer uitgesteld

  door: Redactie iBestuur

  Tekst bij webinar IBM

  De invoering van de Omgevingswet wordt voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening noemt 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 als nieuwe data in een brief aan de Eerste en de Tweede Kamer. Hij wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd.

 • Modernisering IT bij Belastingdienst gaat nog zes jaar duren

  door: Thijs Doorenbosch

  Politiek gewenste beleidsaanpassingen, zoals de BTW-verlaging op groenten en fruit en de aanpassing van de spaartax, kunnen niet worden uitgevoerd. De systemen van de Belastingdienst, samen goed voor zo’n 90 procent van de inkomsten van de staat, blijken moeilijk aan te passen, blijkt uit een technische briefing aan de Tweede Kamer.

 • Europa verankert online rechten en plichten in digitale grondwet

  door: Redactie iBestuur

  De mens gaat boven tech in het digitale tijdperk. Digitalisering moet vooral de kwaliteit van het leven verhogen, voor iedereen, op een eerlijke, duurzame manier. De commissie heeft dit vastgelegd in een Europese Verklaring over de Digitale Rechten en Principes voor het Digitale Decennium, die waarschijnlijk voor de zomer door de lidstaten en het Europees Parlement wordt ondertekend.

 • Inge Bryan van Fox-IT over de relatie AIVD en NCSC

  door: Redactie iBestuur

  ‘De AIVD wordt enkel ingezet voor het belang van de staat,’ zegt ze in een interview in de Volkskrant. De organisatie zou een grotere rol kunnen spelen in de strijd tegen gijzelsoftware. De Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zou los moeten komen van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). ‘Terrorisme is een top-downactiviteit, cyber is het omgekeerde.’

 • EU-parlement: strengere regels voor internetbedrijven

  Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor nieuwe regels die de macht van grote internetbedrijven moeten beperken en consumenten beter beschermen. Het parlement gaat nu onderhandelen met de lidstaten en de Europese Commissie over definitieve wetgeving. Dat kan wel een paar maanden duren.