partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina AXI

AXI is een Belgisch – Nederlands full service ICT partner voor onze klanten en sinds 1985 actief binnen België en Nederland. In België sinds decennia aanwezig binnen de Federale en Vlaamse Overheid met haar oplossingen en diensten. Sinds 2018 ligt de focus voor AXI ook binnen de Nederlandse publieke sector.
Met zo’n 400 medewerkers staan we dagelijks klaar om onze 400 klanten in diverse sectoren te bedienen, dit doen we vanuit vier locaties. In Breda is het Nederlandse kantoor gevestigd.

Ga voor meer informatie over AXI naar: www.axi.nl

LinkedIn | Facebook | Instagram

Applicatie-integratie als business enabler voor de overheid

13 maart 2023

Integratie is vandaag meer dan ooit een business enabler. Waar staat u als overheidsorganisatie? “Organisaties doen er goed aan om na te denken over hun visie en doelen,” stelt Niek Jacobsen. “Wat wensen zij te bereiken? Is er een visie op skills, processen en technologieën?” 28 maart organiseert AXI een online kennissessie over de meerwaarde van API Management.

lees meer

Vervanging maatwerk zaaksysteem Raad van State

14 december 2022

De definitieve gunning aan AXI voor de realisatie van het nieuwe zaaksysteem ‘Raadsaam’ werd op woensdag 16 december 2022 door Rob Visser, secretaris van de Raad van State, ondertekend tijdens een online meeting. De bestuursrechtspraak- en adviseringsprocessen zullen in de toekomst allemaal via de AXI-oplossing verlopen.

lees meer

Algemene Rekenkamer kiest voor Adaptive Case Management

5 december 2022

De Algemene Rekenkamer, die de inkomsten en de uitgaven van de Nederlandse overheid controleert, gaat AXI Adaptive Case Management gebruiken. AXI zal instaan voor de invoering van deze oplossing met als doel de onderzoeksprocessen van de Algemene Rekenkamer optimaal te ondersteunen.

lees meer

De kracht van een data science samenwerkingsplatform voor de overheid

6 oktober 2022

Wie als datascientist werkt binnen de overheid is dagelijks aan het werk met enorme hoeveelheden data om via inhoudelijke analyses zaken inzichtelijk te maken en de impact ervan te meten. Toch zien we hier een aantal uitdagingen terugkomen en dan met name op het vlak van; ‘hoe kunnen we die grote berg data gebruiken en welke algoritmes kunnen we gebruiken om inzichten te krijgen. Dit om processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en middelen/resources zo effectief mogelijk in te zetten?’

lees meer

Digitaal samenwerken voor de overheid is cruciaal

18 augustus 2022

Om publieke dienstverlening doelmatig, effectief en klantvriendelijk uit te voeren, zijn samenwerking en partnerships essentiële succesfactoren. Digitaal samenwerken met de omgeving – waarin de verwachtingen van burgers en bedrijven hoog liggen – is voor de overheid cruciaal geworden.

lees meer