partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Be Informed

Meer hulp voor de zorgzoeker

artikelen | 9 oktober 2013

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Hun situaties zijn met behulp van IT heel goed te vertalen in regels en relevante doorverwijsinformatie, zo heeft Regelhulp bewezen. De komende decentralisaties maken het portaal des te actueler.

Regelhulp

Regelhulp

Geertje, een vrouw van 83 jaar, woont alleen in een tussenwoning in Dordrecht. Ze slikt medicijnen tegen hoge bloeddruk en begint wat moeilijk te lopen. Traplopen, haren wassen en het afhandelen van de rekeningen gaan haar ook niet meer zo goed af. Maar het alleen wonen bevalt haar en ze wil zelfstandig blijven. Wat kan ze doen?
Dé plek om erachter te komen welke regelingen voor Geertje relevant en beschikbaar zijn, is Regelhulp, een webportaal (vaak toegankelijk via de website van de gemeente) dat zorgzoekers naar de juiste informatie leidt. Samen met haar dochter en de huisarts regelt Geertje dan ook huishoudelijke hulp (Wmo), hulp van de formulierenbrigade (gemeente), hulp van de thuiszorg bij het opstaan en wassen (AWBZ) en een pasje voor collectief vervoer (Wmo).

“Burgers zijn op zoek vanuit hun situatie, maar de overheid leeft in de werkelijkheid van toeslagen, indicatiestellingen en verwijzingen”, zegt Jan Willem Boissevain, managing director van Be Informed. “Die twee werelden moet je overbruggen en daarin heeft Regelhulp een mooie rol gespeeld, door te redeneren vanuit de belevenis en levensgebeurtenissen van mensen. IT blijkt heel goed gebeurtenissen te kunnen vertalen naar de regels.”

Regelhulp werkt inmiddels goed, maar Elke Buis, als programmamanager op het ministerie van VWS medeverantwoordelijk voor Regelhulp, ziet nog kansen voor verbetering, vooral omdat allerlei vormen van zorg een onrustige tijd tegemoet gaan. “Waar we nu naar kijken is hoe Regelhulp past in de dienstverlening en de webportalen van de gemeenten. Regelhulp hoeft van ons niet in the picture, als het maar bekend is en wordt gebruikt.” Maar een andere stap die wordt onderzocht is wellicht nog belangrijker. “De volgende stap is kijken hoe je de bezoekers ook ruim van tevoren informatie kunt bieden, zodat ze zich tijdig kunnen voorbereiden op veranderingen in hun situatie.” (Zie kader.)

Boissevain: “We bieden met Be Informed een platform waarin je de regels kunt modelleren, maar waar je ook een tijdas in kunt aanbrengen, waarbij je bijvoorbeeld aangeeft welke regelgeving er op een bepaald tijdstip van toepassing is. In het verleden zag je vaak dat er dan een nieuw systeem ontwikkeld moest worden. Dat hoeft met onze technologie niet.”
Het proactief omgaan met de situatie van de zorgzoeker vergt wel extra informatie over die persoon, dus een DigiD-inlog ligt dan voor de hand.
“Vervolgens moet je in de breedte denken en dit bijvoorbeeld samen aanpakken met de Berichtenbox in mijnoverheid.nl”, zegt Buis. “We willen zo veel mogelijk kijken wat er al breder wordt gedaan en daarbij aansluiten en niet te veel zelf ontwikkelen.” Regelhulp moet dus vooral een onlinedienst blijven die zo veel mogelijk doorverwijst naar de juiste plek binnen de aangesloten organisaties.

Regelhulp.nl wordt als case gepresenteerd door Elke Buis, programmamanager op het ministerie van VWS, tijdens de mastercourse Ketensamenwerking.

Regelhulp en de decentralisaties

Iedereen die naar vormen van zorg of ondersteuning zoekt voor zichzelf of iemand anders kan terecht op Regelhulp.nl. Het webportaal wijst cliënten, mantelzorgers of ouders de weg naar relevante ondersteuning en organisaties: de gemeenten, CIZ, UWV, SVB, VWS en allerlei organisaties op het gebied van jeugd en gezin. Door enkele eenvoudige vragen te beantwoorden worden maandelijks zo’n 50.000 bezoekers naar de juiste informatie geleid.
De hervormingen in de langdurige zorg veroorzaken veel vragen en onzekerheid bij de cliënten. Wat de precieze gevolgen voor hen zijn is afhankelijk van bijvoorbeeld huidige zorg, beschikbare informele hulp, leeftijd, ingangsdatum van de indicatie enzovoort. Deze complexiteit is moeilijk uit te schrijven in teksten, maar heel goed te verhelderen in een dialoog.
Op 1 april 2013 hadden bijna 800.000 cliënten in Nederland een geldige indicatie voor AWBZ-zorg, van wie bijna 450.000 mensen extramurale AWBZ-zorg krijgen, nog afgezien van de jeugdzorg. Elke Buis van VWS: “Als er voor zoveel mensen iets verandert, is het ook belangrijk dat ze dat op tijd weten. Regelhulp is wel actueel, maar we zijn nu aan het kijken of je niet ruim van tevoren dingen kunt aankondigen op het moment dat je al informatie over mensen hebt. Dus: ‘Wat verandert er over een jaar in mijn situatie en bij wie kan ik dan terecht?’ Dat soort aanvullende functionaliteit onderzoeken we nu.” Door de meest voorkomende situaties in Regelhulp te modelleren zijn volgens haar grote groepen cliënten optimaal te informeren en door te verwijzen, bijvoorbeeld naar de gemeente, de zorgverzekeraar of een cliëntondersteuner.
Regelhulp combineert ook landelijke en lokale informatie. De landelijke redactie biedt globale informatie en veel gemeenten vullen dat aan met lokale teksten of een verwijzing naar hun eigen site. Voor en tijdens de decentralisatie kunnen gemeenten ‘meeliften’ met de landelijk ontwikkelde dialoog en daar lokale informatie aan toevoegen.

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.