partnermenu

zoeken binnen de website

partnerartikelen

 • De overheid en haar helden

  Overheden die het steeds weer voor elkaar krijgen de wet- en regelgeving van nu te vertalen naar producten, diensten en interne processen, zijn eigenlijk helden. Met betekenisvolle technologie kan de overheid nog beter grip krijgen op verandering.

 • Verminder regeldruk

  Naast een dag die bol staat van traditie, geeft Prinsjesdag een blik op wat ons het komende jaar te wachten staat. Wat gaat er veranderen, welke maatregelen worden er getroffen en welk effect hebben deze op overheidsdiensten en producten?

 • Organisatieresultaat met BVP

  De huidige aanbestedingsrichtlijnen functioneren niet meer goed. Maar bij IT-aanbestedingen gaat het doorgaans niet om kleine investeringen. Wat als het aanbesteden van IT direct wordt gekoppeld aan de realisatie ervan?

 • Overheid laat kansen liggen in proactief adviseren burger

  Mijntoeslagen.nl meest bekende informatiebron, Regelhulp.nl minst bekend

  Voorafgaand aan het daadwerkelijk aanvragen of wijzigen van een overheidsdienst of -product wordt slechts een kwart (28%) van de burgers geadviseerd over andere interessante diensten. Dit concludeert Everest in haarburgeronderzoek onder 840 respondenten.

 • Burger de dupe van ingewikkeld proces van wet naar loket

  De invoering van het nieuwe energielabel voor woningen laat zien dat het proces van wet naar loket nog niet echt vanuit het perspectief van de burger gebeurt. De overheid laat hier kansen liggen.

 • Regelreflex zit vraaggestuurde overheid in de weg

  door: Freek Blankena

  iBC2015-Everest-DirkJan de Bruijn

  De komende jaren verandert er meer dan de afgelopen decennia. De overheid zal fundamenteel moeten veranderen om vat te houden op de maatschappelijke ontwikkelingen. Op de partnerpresentatie van Everest op het iBestuur Congres schetste Dirk-Jan de Bruijn hoe de overheid daadwerkelijk vraaggestuurd kan worden – en dus uit de regelreflex kan.

 • Zeven adviezen voor een wendbaar proces van wet naar loket

  Zeven adviezen voor een wendbaar proces van wet naar loket

  Overheden die wetten of regelingen aanpassen of invoeren merken het regelmatig: de uitkomst wijkt nogal af van het vooraf beoogde resultaat, met ontevreden burgers als gevolg. Met een zevental adviezen is daar iets aan te doen.

 • Overheid niet zo toegankelijk als zij beoogt

  Burgers zijn veel tijd kwijt aan aanleveren gegevens en documenten 

  Overheid niet zo toegankelijk als zij beoogt

  Van een transparante en toegankelijke overheid is volgens het burgeronderzoek van Everest, de business engineering company voor financiële dienstverleners en de centrale overheid, nog geen sprake. Zowel de informatievoorziening over overheidsdiensten en -producten, het aanvraagproces hiervan, als de beslissing hierover is voor een derde van de burgers onvoldoende inzichtelijk en duidelijk.

 • Burgers niet echt tevreden met online overheid

  iB12-partner-Everest.

  De dienstverlening van de overheid moet in 2017 beter en waar mogelijk digitaal. Hoe staat het met deze ambitie? Hoe zien burgers dit? En waar valt voor de overheid nog winst te behalen? Het onderzoek ‘Burgers en hun ervaring met de online dienstverlening van de overheid’ van Everest geeft antwoord.

 • Wat de overheid kan leren van de banken

  Wat de overheid kan leren van de banken

  Om grote ICT-projecten goed te laten verlopen zou de overheid kunnen leren van de financiële sector. Agile softwareontwikkeling helpt enorm, maar nog belangrijker is een groot wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat heeft gewerkt bij ABN AMRO Hypotheken.