partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Centric

Centric-logo

partnerweblogs

 • De Dikke of de Dunne?

  door: Hein van Schijndel

  Hein van Schijndel heeft tien jaar ervaring in een gemeentelijke organisatie en werkt vanaf 2001 voor Centric. Hein is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Centric-oplossingen voor informatie-uitwisseling en basisregistraties.

  Toen ik jong was waren er nog geen computers en social media. Ik speelde buiten of keek televisie. Een van de programma’s waar ik graag naar keek was Laurel & Hardy, of de Dikke en de Dunne, zoals ze hier genoemd worden. Beide acteurs begonnen solo, maar werden pas beroemd en succesvol nadat ze samen een duo vormden.

 • Parkeerbelasting: melkkoe of facilitator?

  door: Manita Maliepaard

  Manita Maliepaard

  Stip het onderwerp parkeerbelasting aan op een verjaardagsfeestje en je hebt gelijk een avondvullend gespreksprogramma. Het is een belastingvorm waarover altijd volop discussie plaatsvindt en waarvoor doorgaans meer tegen- dan voorstanders bestaan. De term ‘melkkoe’ wordt in die gesprekken veel gebruikt.

 • Informatie cruciaal bij nadenken over toekomstige mens

  door: Ben van Lier

  Ben van Lier - Centric

  Door de vernetwerking van apparaten en mensen verandert onze moderne samenleving in een postmoderne samenleving. We moeten onze verbondenheid met technologie accepteren. Pas dan kunnen we weer een stap verder doen.

 • Bijzaakgericht

  door: Eelco Pet

  Eelco Pet - Centric

  Het zaakgericht denken is ooit gestart met de ambitie om te komen tot betere dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven. Ondertussen lijkt het uitgegroeid tot een oplossing voor ál uw problemen.

 • De overeenkomst tussen een paspoort en een cupcake

  door: Sandra Post

  Sandra Post - Centric

  Onlangs zag ik op tv dat ze in Californië cupcakes uit de muur trekken zoals wij hier kroketten. Een stuk zoeter, en roze, maar het idee is hetzelfde. Je kiest een cupcake (met hazelnoottopping en veel sprinkles), rekent af met je betaalpas en het luikje gaat open. Hap! Reuzehandig als je midden in de nacht een aanvechting krijgt. Zijn er niet meer toepassingen te bedenken voor een automatiek?

 • Cyborgs and the future of humanity

  door: Ben van Lier

  Ben van Lier - Centric

  ‘We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to your own, your culture will adapt to service us. Resistance is futile.’

 • Schaakspel met de gemeentelijke ICT-infrastructuur in Eindhoven

  door: Sander de Graaf

  Sander de Graaf

  Je wordt op de proef gesteld, met de billen bloot. Geen bescherming achter regels of audits maar kijken hoe goed het daadwerkelijk is geregeld in een productieomgeving. Je hebt je best misschien gedaan maar is het goed genoeg? Als deze hackers naar je systeem kijken, blijft het dan ook overeind?

 • Uitbesteden uitkeringsverstrekking: het eerste schaap over de dam?

  door: Ron Bartels

  Ron Bartels - Centric

  Halverwege vorig jaar introduceerden wij een nieuwe vorm van dienstverlening in het sociale domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden: wij nemen ze de uitvoering van backoffice-taken op het gebied van uitkeringsverstrekking volledig uit handen. Het uitbesteden van uitvoerende werkzaamheden biedt namelijk voordelen: u kunt klantgericht blijven werken, een nadrukkelijke regierol vervullen én tegelijk op uitvoeringskosten besparen.

 • DigiD: bottleneck in de netwerkoverheid

  door: Sander de Graaf

  Sander de Graaf

  Minister Plasterk wil ongetwijfeld dat er mooie apps komen voor inwoners en ondernemers. Aan ambitie ontbreekt het vast niet; de overheid wil tenslotte ook met haar tijd mee. Zoals vaak zal het gaan om de rekening. Doorontwikkelen kost geld en geeft vaak ook extra beheerlast. Zeker als je kijkt naar de opzet van DigiD gaat deze vlieger op.

 • Komkommertijd

  door: Ron Bartels

  Centric-logo

  Het lijkt wel of het de laatste tijd steeds vaker voorkomt. Overheidsorganisaties nemen ruim de tijd om een marktverkenning of een onderhandse aanbesteding voor te bereiden, zijn hier vaak maanden mee bezig, en dan moet het ineens allemaal snel.

 • DigiD zit minister Plasterk ongemerkt dwars

  door: Sander de Graaf

  Centric-logo

  Na het verwerken van mijn teleurstelling over de visie van minister Plasterk was ik toch benieuwd wat er met de huidige middelen mogelijk was. Ik ging meteen aan de slag met het verzinnen van nieuwe digitale diensten.

 • Minister Plasterk bepaalt digitale route voor burgers

  door: Sander de Graaf

  Centric-logo

  Onlangs kwam minister Plasterk met een visie op de digitale overheid in 2017, een uitwerking van de doelstelling uit het regeerakkoord om de dienstverlening door de overheid te verbeteren. Het uitgangspunt is dat burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen.

 • Gebruikt u de Berichtenbox al?

  door: Hein van Schijndel

  Centric-logo

  Eindelijk eens functionaliteit die gemeenten redelijk eenvoudig kunnen implementeren: de Berichtenbox. Gemeenten moeten in het kader van afspraken uit het i-NUP een aantal voorzieningen implementeren. Vaak zijn dit moeizame trajecten die veel tijd en energie kosten.

 • Kent u die mop van de BRP-review?

  door: Sandra Post

  Centric-logo

  Vandaag, 28 mei, stond al lange tijd in mijn agenda als een dag om naartoe te leven. Niet vanwege een verjaardag of een zoveel-jarig huwelijk, nee, vandaag zou in Utrecht de tweede grote BRP-review plaatsvinden. Zou.

 • Met de nadruk op volledig digitaal!

  door: Sander de Graaf

  Centric-logo

  Op het iBestuur Congres ‘Net als in de film’ kondigde minister Stef Blok aan dat de overheid in 2017 volledig digitaal is. Het onderwerp was lange tijd trending bij de congresgangers. De bezoekers steunden duidelijk de ambities van de minister met ICT in zijn portefeuille.