partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Centric

Centric-logo

partnerweblogs

 • Prittstiften voor betere apps

  door: Sander de Graaf

  Sander de Graaf

  Afgelopen week bleek uit een peiling door Kennisnet dat scholen in het lesprogramma meer aandacht willen voor programmeren, om kinderen daarmee beter voor te bereiden op werk of een vervolgopleiding. Tegelijkertijd geven de scholen aan ze nog niet goed weten hóe. Laat ik een suggestie doen.

 • Welke meerwaarde heeft de Omgevingswet voor uw organisatie?

  door: Sander Meinders

  De Omgevingswet komt eraan. In 2018 is deze belangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht een feit. Werkt u bij een gemeente aan de fysieke leefomgeving? Dan krijgt u met de nodige veranderingen te maken. U weet waarschijnlijk dat er nog een aantal vragen zijn rondom de Omgevingswet, vooral ten aanzien van de vier bijbehorende AMvB’s en het Digitale Stelsel.

 • Landschapsarchitecten wees gerust: de Omgevingswet komt eraan!

  door: Eelco Pet

  Eelco Pet - Centric

  Landschapsarchitect Adriaan Geuze gaf tijdens Zomergasten op NPO 1 aan dat hij ‘in paniek’ was. Voor de uitzending maakte hij langs de A4 bij Leiderdorp om de twintig meter een foto. Al die foto’s monteerde hij aan elkaar om een beeld te creëren van de voorkant van de stad. Het resultaat was, in zijn woorden, ‘wanstaltig’. Maar er is hoop voor de landschapsarchitecten van deze wereld!

 • Stakeholders bepalen het succes van ICT-projecten

  Weet wie ze zijn en neem ze serieus!

  door: Alwin Kohlbrugge

  Alwin Kohlbrugge

  In het voorjaar schreef collega Sander de Graaf in Binnenlands Bestuur een inspirerende blog over hoe meer soft skills het succes van ICT-projecten bij de overheid bepalen. Zijn oproep – meer vrouwen in de ICT – ondersteun ik van harte en wil ik, vanuit mijn expertise, aanvullen met de oproep meer aandacht te besteden aan stakeholdermanagement. Maar de échte sleutel tot succes? Dat is het goed managen van alle stakeholders binnen een ICT-project, vanuit de menselijke factor.

 • Jip en Janneke spelen niet samen

  door: Erwin Verweij

  Een tijd terug vroeg een vriendin of ik haar wilde uitleggen wat Scrum en Agile inhouden. Ik begon trouw met mijn verhaal over standups en sprints, maar al gauw onderbrak ze me. “Ik kom niet uit de IT, dus kun je het misschien wat eenvoudiger uitleggen, gewoon in Jip- en Janneke-taal?”

 • De eerste schapen zijn over de dam!

  door: Ron Bartels

  Ron Bartels - Centric

  In een van mijn vorige blogs vroeg ik mij af wanneer het eerste schaap over de dam zou komen met uitbesteding van uitvoerende taken op het gebied van uitkeringsverstrekking. Nu, ruim een jaar later, is het zover. De gemeenten Landsmeer en Waterland hebben een aantal taken op het gebied van uitkeringen en Wmo aan ons, een commerciële partij, uitbesteed.

 • Hoe voorkom je toeslagfraude?

  door: Sander Meinders

  Eind 2013 kondigde – inmiddels voormalig – minister van Justitie Ivo Opstelten per brief een ‘Rijksbrede aanpak tegen fraude’ aan. Eind vorig jaar volgde een update over de voortgang daarvan. Heeft uw organisatie eigenlijk al stappen ondernomen? Een deel van die vermoedelijke miljarden aan jaarlijkse fraude vindt tenslotte plaats binnen uw gemeente, bijvoorbeeld met uitkeringen en toeslagen.

 • Hoe waterdicht zijn uw privacyprotocollen?

  door: Manita Maliepaard

  Manita Maliepaard

  Het invoeren van een kenteken kan niet als harde eis gesteld worden, vindt de rechter. Maar hoe zit het met al die andere privacygevoelige gegevens waarmee de gemeente omgaat? We nemen op veel gebieden een behoorlijke kijk in de keuken van de burger. Moeten we ons vanuit dat werkveld zorgen maken?

 • Softskills bepalen succes van ICT-projecten bij de overheid

  door: Sander de Graaf

  Sander de Graaf

  De afgelopen maanden zijn we doodgegooid met tal van artikelen over hoe slecht het gesteld is met de uitvoering van ICT-projecten bij de overheid. Van welke kant je het ook bekijkt, de uitkomsten stellen teleur en daar moet wat aan gebeuren.

 • De Dikke of de Dunne?

  door: Hein van Schijndel

  Hein van Schijndel heeft tien jaar ervaring in een gemeentelijke organisatie en werkt vanaf 2001 voor Centric. Hein is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Centric-oplossingen voor informatie-uitwisseling en basisregistraties.

  Toen ik jong was waren er nog geen computers en social media. Ik speelde buiten of keek televisie. Een van de programma’s waar ik graag naar keek was Laurel & Hardy, of de Dikke en de Dunne, zoals ze hier genoemd worden. Beide acteurs begonnen solo, maar werden pas beroemd en succesvol nadat ze samen een duo vormden.

 • Parkeerbelasting: melkkoe of facilitator?

  door: Manita Maliepaard

  Manita Maliepaard

  Stip het onderwerp parkeerbelasting aan op een verjaardagsfeestje en je hebt gelijk een avondvullend gespreksprogramma. Het is een belastingvorm waarover altijd volop discussie plaatsvindt en waarvoor doorgaans meer tegen- dan voorstanders bestaan. De term ‘melkkoe’ wordt in die gesprekken veel gebruikt.

 • Informatie cruciaal bij nadenken over toekomstige mens

  door: Ben van Lier

  Ben van Lier - Centric

  Door de vernetwerking van apparaten en mensen verandert onze moderne samenleving in een postmoderne samenleving. We moeten onze verbondenheid met technologie accepteren. Pas dan kunnen we weer een stap verder doen.

 • Bijzaakgericht

  door: Eelco Pet

  Eelco Pet - Centric

  Het zaakgericht denken is ooit gestart met de ambitie om te komen tot betere dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven. Ondertussen lijkt het uitgegroeid tot een oplossing voor ál uw problemen.

 • De overeenkomst tussen een paspoort en een cupcake

  door: Sandra Post

  Sandra Post - Centric

  Onlangs zag ik op tv dat ze in Californië cupcakes uit de muur trekken zoals wij hier kroketten. Een stuk zoeter, en roze, maar het idee is hetzelfde. Je kiest een cupcake (met hazelnoottopping en veel sprinkles), rekent af met je betaalpas en het luikje gaat open. Hap! Reuzehandig als je midden in de nacht een aanvechting krijgt. Zijn er niet meer toepassingen te bedenken voor een automatiek?

 • Cyborgs and the future of humanity

  door: Ben van Lier

  Ben van Lier - Centric

  ‘We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to your own, your culture will adapt to service us. Resistance is futile.’