partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Centric

Centric-logo

partnerartikelen

 • Efficiëntere bijstandsaanvraag in gemeente Groningen

  De gemeente Groningen ontvangt aanvragen voor een bijstandsuitkering voortaan elektronisch via het UWV. De automatische verwerking betekent minder handelingen voor professionals en een efficiënter aanvraagproces.

 • Een soepele decentralisatie? Nu doorpakken!

  Weinig wetswijzigingen hebben zo’n grote impact op de zorgketen als de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Gemeenten en zorgaanbieders zoeken nog naar de juiste vorm van contracten, klantenstromen en de samenwerking binnen de keten. Hoe geeft u als gemeente handen en voeten aan die ‘nieuwe zorg’?

 • Het digitale kanaal centraal

  Femke Manders over digitale dienstverlening in Eindhoven

  Femke Manders, hoofd Ontwikkeling & Ondersteuning Dienstverlening bij de gemeente Eindhoven

  Dankzij digitale dienstverlening regelen burgers hun zaakjes met de gemeente wanneer het hen uitkomt. Hoewel de gemeente Eindhoven graag langs meerdere wegen voor haar inwoners bereikbaar blijft, voorziet Femke Manders, hoofd Ontwikkeling & Ondersteuning Dienstverlening, een digitale toekomst voor publieksdienstverlening.

 • Een overheid die er weer toe doet

  Piet van Mourik over de gemeente als uitbestedend regisseur

  Piet van Mourik - De regisserende Gemeente

  Wil de gemeente een overheid zijn die ertoe doet, dan moet zij de regie durven nemen en niet zelf doen wat een ander beter kan. Maar uitbesteden vereist goed opdrachtgeverschap. Stichting De regisserende Gemeente begeleidt gemeenten bij verandertrajecten. Directeur Piet van Mourik: ‘Je moet als gemeente niet loslaten, maar anders vasthouden.’

 • Identiteit is geen statisch gegeven

  door: Freek Blankena

  iBC2015-Centric-Identiteit is geen statisch gegeven

  Paspoort, BSN, DigiD, toegangspas, creditcard; het beheer van onze identiteiten moet de ‘wie mag wat-vraag’ efficiënt en gebruikersvriendelijk regelen. Hoe belangrijk is identity management eigenlijk en hoe is het aan het veranderen? Op de partnerpresentatie van Centric op het iBestuur-congres probeerde Jaap Kuijpers wat antwoorden te geven.

 • Belastingsamenwerking BghU maakt het makkelijk

  Arnold Geytenbeek, directeur Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

  De belastingslogan ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, mag op gemeentelijk niveau worden afgestoft. Nu steeds meer gemeenten samenwerken met waterschappen, ontstaan grote kansen om het burgers makkelijker te maken. Met een uitgekiend integraal klantconcept zorgt belastingsamenwerking BghU voor optimale bereikbaarheid. En veel zaken kunnen burgers tegenwoordig zélf.

 • Identiteitsmanagement in de Centric-cloud

  iBestuur 13- Centric-Grip op digitale identiteit

  De digitale identiteiten van gebruikers en hun toegang tot applicaties beheren vanuit één console? Zonder nieuwe investeringen? Met Identity as a Service (kortweg IDaaS) kan het. Deze nieuw ontwikkelde service past in de Centric-strategie voor Identity & Access Management (IAM), die is gericht op strikte beveiliging van gegevens en een efficiënte manier van werken. IDaaS, waarom zou u?

 • VDP brengt digitalisering publieke dienstverlening in stroomversnelling

  Yvonne van Stiphout over het project ‘Overheidsbrede Dienstverlening Dienstverlening 2020’

  Yvonne van Stiphout over het project ‘Overheidsbrede Dienstverlening Dienstverlening 2020’

  Als het aan de burger ligt, handelt hij het merendeel van zijn zaken met de overheid digitaal af. Maar hoewel de technologie hiervoor voldoende mogelijkheden biedt, is nog maar een beperkt aantal publieksdiensten digitaal beschikbaar. Om daar verandering in te brengen, initieerde de Vereniging van Directeuren Publieksdiensten (VDP) het proces ‘Dienstverlening 2020’.

 • CORV is klaar. Maar bent u klaar voor CORV?

  Renate van Drunen over elektronische berichtenuitwisseling in de justitiële jeugdketens

  Renate van Drunen van het ministerie van Veiligheid en Justitie is projectleider Keteninformatie bij het Programma Stelselherziening Jeugd

  Over een paar maanden is het zover; dan moeten alle gemeenten voor de elektronische afhandeling van het berichtenverkeer met justitiële organisaties aangesloten zijn op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV). Deze verplichting maakt deel uit van de Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking treedt. Renate van Drunen van het ministerie van Veiligheid en Justitie is projectleider Keteninformatie bij het Programma Stelselherziening Jeugd: “Het is goed om te zien dat CORV nu bij veel gemeenten hoog op de agenda staat.”

 • Gemeente Baarn bedient inwoners via klantvriendelijk Portaal Burgerzaken

  Gemeente Baarn bedient inwoners via klantvriendelijk Portaal Burgerzaken

  Met de oplevering van het nieuwe Portaal Burgerzaken begin maart zet de gemeente Baarn een stap op weg naar de verdere ontwikkeling van de Basisregistratie Personen (BRP). Ook burgemeester Röell was bij de feestelijke ingebruikname. “Service staat bij ons hoog in het vaandel. Het Portaal biedt daaraan een belangrijke bijdrage.”

 • Living Lab Zaanstad: Experimenteren met de informatievoorziening

  Duco Stuurman, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zaanstad

  Een duwtje in de rug bij problemen op het gebied van werk, inkomen en zorg krijgen de inwoners van de gemeente Zaanstad voortaan bij een van de tien sociale wijkteams. Met slimme intakes en de sociale marktplaats BUUV stimuleert Zaanstad de eigen kracht van haar inwoners.

 • Cloud in de praktijk: puur of hybride?

  Cloud in de praktijk- puur of hybride?

  Weinig ontwikkelingen in de IT zijn met zo’n snelheid en breedte gemeengoed geworden als de Cloud. Spraken we vier jaar geleden nog over wat cloud computing nu precies is, nu is het de norm geworden voor zowel de “harde” IT als de toepassingenkant, de software. Al moeten we niet denken dat zowat alles inmiddels “ver-cloud” is, want volgens Gartner wordt wereldwijd nog steeds minder dan 10 procent aan IT-uitgaven besteed aan Cloud-diensten.

 • Enkelvoudig waar het kan, integraal waar het moet

  Hoe ziet Centric de decentralisatie van de jeugdzorg?

  Hoe ziet Centric de decentralisatie van de jeugdzorg?

  Waar de jeugdzorg nu nog een taak is van de provincie, ligt die verantwoordelijkheid straks bij de gemeenten. Burgers krijgen ook meer eigen verantwoordelijkheid. Door die verschuivingen veranderen de eisen aan de informatievoorziening. Een gesprek met Wim de Jonge en Quirijn van der Goes, verantwoordelijk voor de productvisie van Centric op deze transitie.

 • “Commercieel is niet vies”

  Oisterwijk en Hilvarenbeek vertrouwen Centric hun belastingtaak toe

  Oisterwijk en Hilvarenbeek waren op 1 januari 2014 pas de vierde en vijfde gemeente in Nederland die hun volledige belastingwerkzaamheden aan een commerciële organisatie uitbesteedde. Centric verzorgt voortaan alle uitvoerende taken op het gebied van belastingen, zoals de uitvoering van de Wet WOZ, alle heffings- en invorderingsactiviteiten en het afhandelen van de bezwaarschriften. Sandra Vermeer (Hilvarenbeek) en Gerard de Groot (Oisterwijk) vertellen waarom zij een private partij delen van de publieke dienstverlening toevertrouwen: “Centric heeft net zo veel belang bij goede prestaties als wij.”

 • ‘Het zou mooi zijn als bestuurlijk Nederland eens andersom dacht’

  KING-directeur Larissa Zegveld over standaardisatie, samenwerken met leveranciers en druk op de uitvoering

  KING-directeur Larissa Zegveld

  De hervormingen buitelen over elkaar in gemeenteland: het NUP, de Omgevingswet, SEPA, de decentralisaties. Staat de wettelijke invoerdatum eenmaal vast, dan volgt vaak een race tegen de klok om de informatievoorziening bij de tijd te krijgen. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) stuurt en standaardiseert. Een tussenstop met directeur Larissa Zegveld, om even op adem te komen. Is het bij te houden?