Partnerpagina CGI

CGI, opgericht in 1976, is een wereldwijd opererende dienstverlener op het gebied van informatietechnologie en bedrijfsprocessen. CGI levert kwalitatief hoogwaardige business consultancy, systeemintegratie en outsourcing services. Met 71.000 professionals in 40 landen heeft CGI een leidende positie binnen de sector wat betreft on-time en on-budget projecten. Door optimale afstemming op de bedrijfsstrategie van de klant worden de beste financiële resultaten behaald.

Ga naar www.nl.cgi.com voor meer informatie.

- – - – -

Alle vervoer in één app

13 juli 2018

cgi

De verschuiving van bezit naar gebruik zet door. Wie koopt er nog dvd’s en cd’s als je op Netflix en Spotify alles kunt zien en beluisteren? Hetzelfde is mogelijk met vervoer. Want waarom zou je een auto bezitten als je vervoer als totaalpakket kunt afnemen? Dat is Mobility as a Service.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Een Smart City bouw je samen, in je eentje bouw je alleen luchtkastelen

door: Pascal Huijbers en Samuel de Groot, 27 juni 2018

smart cities

In 2050 wonen en werken rond de 9 miljard mensen in onze steden. Om deze stedelijke omgevingen op een duurzame wijze leefbaar, toegankelijk en productief te houden, kunnen we gebruik maken van allerlei slimme ICT-oplossingen.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Verbeter met slimme software op smartphone rijgedrag jongeren

19 juni 2018

Jongere in een auto

Autoverzekeringen voor jongeren worden economisch onhoudbaar. Bestuurders tot 24 jaar betalen inmiddels 53 procent meer premie dan twee jaar geleden, zo blijkt uit onderzoekscijfers van Independer. Tegelijkertijd blijven verzekeraars verlies lijden op deze jongerenpolissen. Zowel de politiek, DNB als de Bond van Verzekeraars maken zich zorgen.

nieuws

lees meer

- - - - -

CGI bouwt open innovatieplatform voor burgerinitiatief voor onderlinge energieverhandeling

Drents dorp Ansen loopt voorop in energietransitie op weg naar ‘energieneutraal in 2020’

7 juni 2018

Het Drentse burgerinitiatief ‘Ansen energieneutraal in 2020’ neemt op 6 juni 2018 een tweede zonne-installatie officieel in gebruik. In samenwerking met de Coöperatie energieKansen van de burgers uit dit Drentse dorp bouwt CGI een open innovatieplatform waarop alle data van de hierop aangesloten huishoudens wordt verzameld en geanalyseerd. Dit met als doel energie onderling te verhandelen zonder dat daar een energiebedrijf aan te pas hoeft te komen.

persberichten

lees meer

- - - - -

Blockchain helpt Groningse inwoners met schulden

19 april 2018

Groningen

De gemeente Groningen ontwikkelde samen met CGI een blockchaintoepassing voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. In intensieve samenwerking werd in korte tijd een werkende proof of concept gemaakt. Beide partijen deden in dit traject ervaring op met samen snel innoveren.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

ICT-arbeidsmarkt onverminderd krap

UWV en ICT-spelers met Inspire, Learn & Connect event

16 april 2018

Vacature

UWV en ICT-bedrijven, waaronder Microsoft, Global Knowledge, Conclusion en CGI hielden vrijdag 13 april het Inspire, Learn & Connect event. Daarin vroegen zij aandacht voor het toenemende belang van ICT in onze economie en het waarborgen van lokaal talent om in de sector te werken.

nieuws

lees meer

- - - - -

Met satellieten migrantenstromen in kaart brengen

22 maart 2018

Satelliet

Op welke manier kunnen asiel- en migratiestromen richting Europa eerder worden gesignaleerd? Daar deden CGI en het CBS onlangs een geslaagde haalbaarheidsstudie naar met behulp van data afkomstig van aardobservatiesatellieten en social media. Opdrachtgever voor deze studie is ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. CGI business consultant Bernd Burger en CBS-projectleider Bob van den Berg lichten dit innovatieve experiment nader toe.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Informatie en IT professionals houden weinig rekening met digitaal zwakkeren

door: Leon Dohmen, 19 maart 2018

Leon Dohmen

2,6 miljoen laaggeletterden en 1 miljoen digitaal zwakkeren dreigen te worden buitengesloten in een digitale wereld die voor hen steeds moeilijker is te begrijpen.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen!

door: Johan de Jong, 31 januari 2018

Johan de Jong - CGI

Als Digital Government-expert van CGI kom ik bij veel grote uitvoeringsinstellingen over de vloer. De gesprekken die ik daar voer gaan meestal over digitalisering van de dienstverlening en de inrichting van systemen voor zaakgericht werken. Logisch: op basis van het voorgaande regeerakkoord heeft de overheid een koers ingezet, die het voor burgers en bedrijven mogelijk moet maken digitaal zaken te doen met de overheid.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Bouwstenen voor digitale dienstverlening

25 januari 2018

Bouwstenen

Het behandelen van een subsidieaanvraag voor zonnepanelen vraagt om heel andere kennis dan een subsidieaanvraag voor taalprojecten. Maar eigenlijk bestaat veel overheidsdienstverlening uit een paar standaardprocessen, zoals het verstrekken van uitkeringen en het uitvoeren van inspecties. Zou het niet logisch zijn om daarvoor dezelfde bouwstenen te gebruiken?

partnerartikelen

lees meer