Partnerpagina CGI

CGI, opgericht in 1976, is een wereldwijd opererende dienstverlener op het gebied van informatietechnologie en bedrijfsprocessen. CGI levert kwalitatief hoogwaardige business consultancy, systeemintegratie en outsourcing services. Met 71.000 professionals in 40 landen heeft CGI een leidende positie binnen de sector wat betreft on-time en on-budget projecten. Door optimale afstemming op de bedrijfsstrategie van de klant worden de beste financiële resultaten behaald.

Ga naar www.nl.cgi.com voor meer informatie.

- – - – -

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen!

door: Johan de Jong, 31 januari 2018

Johan de Jong - CGI

Als Digital Government-expert van CGI kom ik bij veel grote uitvoeringsinstellingen over de vloer. De gesprekken die ik daar voer gaan meestal over digitalisering van de dienstverlening en de inrichting van systemen voor zaakgericht werken. Logisch: op basis van het voorgaande regeerakkoord heeft de overheid een koers ingezet, die het voor burgers en bedrijven mogelijk moet maken digitaal zaken te doen met de overheid.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Bouwstenen voor digitale dienstverlening

25 januari 2018

Bouwstenen

Het behandelen van een subsidieaanvraag voor zonnepanelen vraagt om heel andere kennis dan een subsidieaanvraag voor taalprojecten. Maar eigenlijk bestaat veel overheidsdienstverlening uit een paar standaardprocessen, zoals het verstrekken van uitkeringen en het uitvoeren van inspecties. Zou het niet logisch zijn om daarvoor dezelfde bouwstenen te gebruiken?

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Oefening baart kunst, zeker in cybersecurity

door: Eelco Stofbergen, 16 januari 2018

Eelco Stofbergen - CGI

‘Oefenen op het scherp van de digitale snede’. Zo omschreef het Ministerie van Defensie de onlangs gehouden NAVO-oefening Cyber Coalition 2017. Cyber Coalition is een grootschalige oefening waarin verschillende NAVO-landen hun krachten bundelen voor het afslaan van cyberaanvallen. In Nederland waren ook bedrijven uitgenodigd om deel te nemen. Namens CGI had ik het genoegen een rol te mogen spelen in de oefening. Een bijzonder leerzame ervaring, die ik in deze blog graag met u deel.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Dweilen met de geldkraan open?

door: Eelco Stofbergen, 27 november 2017

Eelco Stofbergen - CGI

Volgens het regeerakkoord van Rutte III gaat het nieuwe kabinet tientallen miljoenen euro’s extra investeren in cybersecurity. In de basis een goede zaak, want cybersecurity is cruciaal voor onze digitaliserende maatschappij. Maar is meer overheidsgeld wel de oplossing van de cybersecurity uitdagingen waar Nederland mee kampt?

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Van sensor tot service

door: Laurens Lapré , 8 november 2017

Laurens Lapré

In de komende decennia komt de civiele infrastructuur in Nederland steeds verder onder druk te staan. Veel van deze assets zijn toe aan vervanging of renovatie. Daarnaast neemt de algehele verkeersdrukte toe in ons kleine land. Bovendien zorgen de stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden ervoor dat we slim moeten omgaan met de waterhuishouding.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Burgernet 2.0: Continu in contact met burgers

1 november 2017

Burgernet

Met Burgernet – een samenwerkingsverband tussen gemeente, burgers en politie – helpen inmiddels ruim twee miljoen paar extra ogen en oren de samenleving veiliger te maken. Het systeem kan ook worden ingezet voor brede burgerparticipatie. Dat ondersteunt de overheid bij haar digitale transformatie.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Digitalisering van de inkoop bij Defensie

door: Pascal van Bentum, 30 oktober 2017

Pascal van Bentum - CGI

Door een wijziging van de Aanbestedingswet 2016 is per 1 juli elektronisch aanbesteden boven de aanbestedingsgrens verplicht. Dat is natuurlijk een belangrijke reden om hieraan gehoor te geven. Maar een wettelijke verplichting is nooit zo’n fijne reden om iets te doen. Bij Defensie is dan ook niet het ‘moeten’ de belangrijkste drijfveer geweest. Juist het ‘willen’ heeft de boventoon gevoerd.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

De cruciale rol van ERP bij de digitale transformatie

door: Marc de Gier, 23 oktober 2017

Marc de Gier - CGI

Organisaties (bedrijven en overheden) gaan momenteel door een fase van digitale transformatie (DT). In 2017 staat DT onverminderd hoog op de agenda, maar organisaties vinden dat ze, in vergelijking tot 2016, minder ver zijn in deze transformatie (CGI’s Global 1000 2017 – Voice of our Clients).

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

3D-modelling schittert in isolement

door: Laurens Lapré , 17 oktober 2017

Laurens Lapré

Ruimtelijke 3D-modellen, waarin informatie uit allerlei databronnen in beeld gebracht worden, kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen om een omgevingsvisie te ontwikkelen en te realiseren. Diverse gemeenten en regio’s zijn zich bewust van de mogelijkheden van 3D, maar blijven in de pilotfase hangen.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Omnichannel: digitaal is ook niet alles

door: Marieke Vos, 17 augustus 2017

Den Haag

De overheid digitaliseert haar dienstverlening. Maar vergeet ook al die andere kanalen die burgers gebruiken niet. In deze digitale transformatie is het voor een eenduidige dienstverlening en klantbeleving van belang om de verschillende kanalen te integreren.

partnerartikelen

lees meer