partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina CGI

CGI-logo

partnerartikelen

 • Hulp van boven

  door: Marieke Vos

  Wereldkaart

  Met data uit de ruimte zijn allerlei toepassingen mogelijk voor de samenleving. Met hulp van satellieten worden bijvoorbeeld risico’s in de tuinbouw beheerst, waterwegen gemonitord en lichtvervuiling gesignaleerd. Satellietdata worden bovendien gebruikt voor betrouwbare positiebepaling.

 • Nationale veiligheid vanuit de ruimte

  ‘Galileo uniek ten opzichte van ander satellietnavigatiesysteem’

  plaatje bij ruimteverhaal CGI

  Over de afhankelijkheid van navigatiesignalen en de daarmee samen­hangende risico’s voor de kritieke infrastructuren lees je meer en meer in de media. Daarbij wordt het bijvoorbeeld steeds belangrijker om 100 procent zeker te weten dat iets of iemand een bepaald gebied niet uit- of ingaat. De unieke, beveiligde en uiterst betrouwbare Galileo Public Regulated Service (PRS) maakt dit mogelijk.

 • Op weg naar de wendbare overheid

  door: Marieke Vos

  vogels

  De overheid wil wendbaar zijn om snel in te spelen op nieuwe regelgeving en veranderingen in de samenleving. IT onderbrengen in de cloud biedt nieuwe mogelijkheden om die wendbaarheid te realiseren.

 • Digital Learning Hub, veelbelovend eerste product samenwerking Defensie, Capgemini en CGI

  defensie

  Het Command en Control Ondersteuningscommando werkt in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht op het kennisdomein samen met de civiele partners Capgemini en CGI. Die samenwerking levert deze week haar eerste tastbare product op, de Digital Learning Hub (DLH).

 • Dankzij de crowd snel naar de cloud

  door: Marieke Vos

  CGI

  Bang voor de cloud? Niet bij Defensie. Daar gingen ze in anderhalf jaar tijd – van het eerste idee tot volledige operationalisatie – over op een cloudoplossing voor digitaal aanbesteden. Een snel proces met veel draagvlak, dankzij de betrokkenheid van een groot aantal medewerkers.

 • Geen excuus meer met de flappenhapper

  door: Marieke Vos

  KM

  Een geblokkeerde pinpas of niet genoeg contant geld op zak? Bij het betalen van openstaande boetes is dat geen excuus meer. Politie en marechaussee innen openstaande vorderingen contant, via pin of creditcard: alles is mogelijk. Een betaalvoorziening koppelt systemen aan elkaar en zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling.

 • Sturen vanuit informatie

  door: Marieke Vos

  CGI

  Hoe kan de overheid informatiegestuurd werken? Er wordt volop mee geëxperimenteerd, binnen de hele overheid. CGI is bij veel van deze pilots betrokken en bundelt de geleerde lessen in een aantal leidende principes voor de informatiegestuurde overheid.

 • Dorp wordt energie – eiland

  door: Marieke Vos

  Ansen

  De samenleving staat met de energietransitie voor een grote opgave. Hoe een Drents dorpje laat zien hoe je dit lokaal aanpakt. Met ondersteuning van CGI. Een ongewone combinatie, waar beide partijen van leren.

 • Alle vervoer in één app

  cgi

  De verschuiving van bezit naar gebruik zet door. Wie koopt er nog dvd’s en cd’s als je op Netflix en Spotify alles kunt zien en beluisteren? Hetzelfde is mogelijk met vervoer. Want waarom zou je een auto bezitten als je vervoer als totaalpakket kunt afnemen? Dat is Mobility as a Service.

 • Blockchain helpt Groningse inwoners met schulden

  Groningen

  De gemeente Groningen ontwikkelde samen met CGI een blockchaintoepassing voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. In intensieve samenwerking werd in korte tijd een werkende proof of concept gemaakt. Beide partijen deden in dit traject ervaring op met samen snel innoveren.

 • Met satellieten migrantenstromen in kaart brengen

  Satelliet

  Op welke manier kunnen asiel- en migratiestromen richting Europa eerder worden gesignaleerd? Daar deden CGI en het CBS onlangs een geslaagde haalbaarheidsstudie naar met behulp van data afkomstig van aardobservatiesatellieten en social media. Opdrachtgever voor deze studie is ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. CGI business consultant Bernd Burger en CBS-projectleider Bob van den Berg lichten dit innovatieve experiment nader toe.

 • Bouwstenen voor digitale dienstverlening

  Bouwstenen

  Het behandelen van een subsidieaanvraag voor zonnepanelen vraagt om heel andere kennis dan een subsidieaanvraag voor taalprojecten. Maar eigenlijk bestaat veel overheidsdienstverlening uit een paar standaardprocessen, zoals het verstrekken van uitkeringen en het uitvoeren van inspecties. Zou het niet logisch zijn om daarvoor dezelfde bouwstenen te gebruiken?

 • Burgernet 2.0: Continu in contact met burgers

  Burgernet

  Met Burgernet – een samenwerkingsverband tussen gemeente, burgers en politie – helpen inmiddels ruim twee miljoen paar extra ogen en oren de samenleving veiliger te maken. Het systeem kan ook worden ingezet voor brede burgerparticipatie. Dat ondersteunt de overheid bij haar digitale transformatie.

 • Omnichannel: digitaal is ook niet alles

  door: Marieke Vos

  Den Haag

  De overheid digitaliseert haar dienstverlening. Maar vergeet ook al die andere kanalen die burgers gebruiken niet. In deze digitale transformatie is het voor een eenduidige dienstverlening en klantbeleving van belang om de verschillende kanalen te integreren.

 • Informatieveiligheid moet in het DNA

  Eelco Stofbergen, CGI

  Door de digitale transformatie van de overheid neemt de afhankelijkheid van technologie en data toe. En daarmee de kwetsbaarheid. Dat vraagt om een andere aanpak, waarin informatieveiligheid is ingebed in de organisatie, in de processen en systemen. “Eigenlijk gaat het om digitaal verantwoord besturen.”