partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina CGI

CGI-logo

De Migratieradar – ruimtelijke kijk op de werkelijkheid

door: Ron Wessel

weblogs | 13 juli 2017

Nog geen twee jaar geleden kwam een groot aantal asielzoekers naar ons land. De laatste tijd is het aantal redelijk stabiel. Maar blijft dit altijd zo? Komt er een moment waarop zij uit nood wederom in grote getale naar ons land komen? Hoe kunnen wij ons dan hierop voorbereiden, zodat we de opvang van de migranten goed kunnen regelen en veiligheid kunnen garanderen? Met inzichten vanuit de ruimte in combinatie met socialmediagegevens kunnen we helpen de migratiestormen beter te voorspellen!

Ron Wessel

Mijn vrouw en ik waren beiden, toen de toestroom van migranten zo hoog was, docent NT2 (Nederlands als tweede taal) bij het COA. We hebben daar meerdere asielzoekers onze mooie en best wel moeilijke taal bijgebracht. Op een gegeven moment werd het echter rustiger in onze lessen: de toestroom van asielzoekers nam af. Het aantal bewoners van het asielzoekerscentrum was binnen een jaar gehalveerd.

Toch is het nog lang niet rustig in de wereld. Het blijft onveilig op meerdere plekken in de wereld en bepaalde gebieden kampen met voedseltekorten; nieuwe brandhaarden dienen zich alweer aan. De kans is groot dat in de nabije toekomst weer meer migranten op ons land zullen afkomen. En dat heeft mij op het spoor gebracht om meer aandacht te besteden aan de voorspelbaarheid van de migratiestromen. Als we een migratiestroom zien aankomen, kunnen de betrokken organisaties in de vreemdelingenketen daar beter op anticiperen: de voorzieningen klaarzetten en zorgen voor een veilige leefomgeving voor iedereen.

Een kijker op de werkelijkheid

Als je weet wat er op een plek gaande is, kan je daarop inspelen. Zo ook met migratiestromen: je wilt zien wat er gebeurt en of mensen bereid zijn hun huis en haard te verlaten. Als je digitale inzichten in de vorm van bijvoorbeeld beelden toevoegt aan al bestaande inzichten vanuit eigen systemen en socialmediaberichten, krijg je een uitgebreider beeld. Misschien heeft u vroeger weleens met een stereoviewer, zoals de Viewmaster gekeken. Dan weet u: als je beide ogen op een ander lensje zet, plaatst je hersenen twee beelden over elkaar heen en creëert een 3D-beeld. Je krijgt dan diepte.

De kracht en onmacht van Google Earth

Moderne technieken en hulpmiddelen kunnen ons perfect ondersteunen in het toevoegen van geo- informatie aan ons beeld op de werkelijkheid. Ik gebruik bijvoorbeeld graag Google Earth als ik ergens naartoe ga. Het geeft direct inzicht in de omgeving. Maar het heeft een keerzijde. Ikzelf woon in ‘the outback of Drenthe’: Ruinen, een klein dorpje aan het Dwingelder Veld. Toen ik vorige week op mijn eigen huis via Google Earth inzoomde, kreeg ik een vreemd beeld. De woning die ik zag, met bijbehorende parasol ervoor, kwam anders over dan ik gewend was. Onderin het beeldscherm werd de reden aangegeven: kaartmateriaal uit 2005. Twaalf jaar geleden! Wij zijn inmiddels een nieuwbouw- en nog een verbouwproject verder. Het beeld is nu wezenlijk anders.

Migratiestromen roepen om actuele inzichten

Binnen CGI analyseren en valideren wij inzichten, die we vanuit de ruimte krijgen. Wij zijn onder meer betrokken bij het Galileo-project van de EC onder regie van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Verder hebben we ervaring met het gebruik van satellietdata uit het Copernicus-programma in combinatie met social media, Internet of Things-gegevens en andere informatiebronnen. Het voordeel van deze inzichten vanuit de ruimte is dat de actualiteit gewaarborgd is. In plaats van oude beelden van Google Earth, kan je met de data van de Europese satellieten betrouwbare inzichten krijgen die ongeveer vijf dagen oud of zelfs jonger zijn. Binnen CGI hebben we een grote ruimtevaartafdeling en een Space Validation Lab, feitelijk een proeftuin om de toegevoegde waarde van satellietdata te valideren.

De Migratierader: een vooruitziende blik

Een voorbeeldproeftraject is de Migratieradar 2.0. Dit gesubsidieerde onderzoek maakt onderdeel uit van ESA’s Integrated Application Promotion programme ‘Big Data applications to boost preparedness and response to migration study’. Voor (inter)nationale organisaties die werken binnen de migratieketen, is het van belang om migratiestromen en -patronen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Daartoe voert CGI samen met het Center for Big Data Statistics van het CBS een haalbaarheidsonderzoek uit naar de ontwikkeling van een signaleringsplatform waarop alle relevante signalen die duiden op het ontstaan of veranderen van migratiestromen samenkomen. Deze stromen brengen we in kaart met aardobservatietechnieken (o.a. satellietdata) en door hier socialmediagegevens aan toe te voegen, kunnen we beter analyseren wat er op de grond gebeurt. Zo kunnen we de vele organisaties die betrokken zijn bij grote migratiestromen helpen eerder en beter voorbereid te zijn.

Ron Wessel is Thoughtleader Digital Insights Public Safety & Jusitice

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.