partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina CGI

CGI-logo

De overheid binnen handbereik

artikelen | 12 mei 2012

De alomtegenwoordige smartphone is niet zomaar een extra communicatiekanaal voor lokale overheden. Het apparaat kan een contextgevoelig mobiel e-loket zijn, maar kan ook de rolverdeling tussen gemeenten en burgers helpen veranderen.

CGI-logo

Een e-overheid die de burger centraal stelt en niet meer draait om websites die overheidsdiensten pushen. Dat is de toekomstvisie van Jan Willem Boissevain en Annemarie van Campen, beiden werkzaam bij Logica. Hét gereedschap voor het in de praktijk brengen van die visie zit al in onze broekzak: de smartphone, met al zijn apps, camera en locatiebepaling. De slimme mobiel, die binnenkort vaker dan de pc wordt gebruikt voor internettoegang, kan de traditionele dienstverlening van de overheid makkelijker en persoonlijker maken, maar is ook een prima middel om de participatie van burgers mee te bevorderen.

Mobiel e-loket

Om te demonstreren hoe dat werkt heeft Logica een dienst ontwikkeld die lokale overheden aan hun burgers kunnen aanbieden, in eerste instantie als mobiele variant van het huidige e-loket. Annemarie van Campen, business consultant bij Logica: “Het voordeel van smartphones en tablets is dat je meteen kunt laten zien wat er gaande is in de omgeving van de burger. Denk aan simpele dingen als een kaart waarop alle actuele vergunningen staan weergegeven, alle meldingen over de openbare ruimte, op welke wegen bij gladheid gestrooid is.” Meldingen over geplande wegwerkzaamheden en reisadviezen zijn ook mogelijk, evenals – in latere instantie – uitgebreidere processen zoals het maken van een afspraak bij de gemeente of zelfs de aanvraag van een vergunning.

Hergebruik

Dat is echter niet het hele verhaal, benadrukt Boissevain, partner Consulting Public Sector. Dat mobiele device is ook het vehikel voor nieuwe diensten, die je desgewenst kunt laten ontwikkelen door burgers en het mkb. “De overheid hoeft dus bij de overgang naar mobiel niet meer zelf te ontwikkelen. Het enige wat ze moet doen is de gegevens die ze al verzameld heeft op zodanige wijze vrijgeven dat ze te hergebruiken zijn in de dienstverlening.”
Nog een stapje verder in die ontwikkeling is dat de burger ook zelf gegevens gaat leveren waarmee de overheid weer verder kan, bijvoorbeeld door integratie met social media. Boissevain: “Op die manier hoeft de overheid bijvoorbeeld minder inspecties te doen, dus je bevordert de participatie binnen de samenleving.” In de VS gaat het al een stapje verder. Daar plannen particuliere bedrijven het wegonderhoud in, op basis van actuele informatie die is verzameld door burgers. Boissevain: “Die burger is tóch al onderweg. Zo kun je langzamerhand toe naar een compactere overheid die efficiënter werkt.”

Social media

De ingangen naar Twitter en Facebook zijn doorgaans prominent aanwezig op een smartphone, dus het is zaak daar rekening mee te houden, vindt Van Campen. Niet alleen door de smartphoneapplicatie handig te integreren met die social media, maar ook door ‘aan de achterkant’ wat te doen met de informatie die daaruit voortkomt. “Burgers praten online over de overheid, zowel positief als negatief. Dus de afdeling communicatie zal moeten peilen en interpreteren en vervolgens moeten beslissen of en hoe te reageren.”

Generieke oplossing

Een lokale overheid moet niet alleen in termen van een eigen ‘app’ denken, vinden Boissevain en Van Campen. Het gaat tenslotte om de dienstverlening. “Je moet niet al te veel willen regisseren als overheid”, zegt Van Campen. “Uiteraard kom je er als overheid niet onderuit overheidsdiensten via apps aan te bieden. Daarnaast zouden derden hele specifieke apps kunnen gaan maken voor kleinere doelgroepen die je als overheid anders toch niet kunt bedienen omdat dat veel te veel werk oplevert.” Dat er al een aantal apps is voor bijvoorbeeld het doen van meldingen in de openbare ruimte is ook een gegeven. “Het is zonde als gemeente telkens opnieuw het wiel te moeten uitvinden. Wij hebben daarom gekozen voor een generieke, gedeelde oplossing voor lokale overheden, die burgers in het hele land kunnen gebruiken zonder telkens per gemeente of regio te hoeven wisselen van app. Tegelijkertijd bepaalt elke overheidsorganisatie zelf welke diensten zij wel of niet namens haar organisatie in de app wil weergeven. Als een burger onderweg is, verandert de applicatie dus mee. Zo wordt het voor burgers geen wirwar van applicaties en de overheid profiteert door hergebruik van diensten die elders al zijn ontwikkeld.”
Boissevain: “De nieuwe generatie communiceert op een andere manier en vooral via mobiele devices, zonder in een keurslijf gedrukt te worden. De organisatie binnen de lokale overheid gaat meeveranderen met de komst van die technologie.”

tags: , ,