partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina CGI

CGI-logo

Een winkelcentrum voor ambtenaren

artikelen | 21 april 2016

‘Een zaaksysteem, een digitale werkplek en een werkende subsidiestraat, alstublieft.’ In de visie van CGI winkelen ambtenaren straks in het Rijks Applicatie Center, waar ze allerlei toepassingen vinden die ze nodig hebben voor de digitale overheid.

De overheid zet in op complexiteitsreductie en standaardisatie, wat blijkt uit initiatieven als de transitie van 64 datacenters naar vier centrale datacenters en de ontwikkeling van een Rijks Application Store (RAS) met apps voor alle rijksambtenaren. Dit brengt efficiencyvoordelen met zich mee, maar voor echte complexiteitsreductie is meer nodig, vindt CGI. Daarom werkte CGI een visie uit waarin men samen met de overheid bouwt aan de digitale overheid.

“Complexiteitsreductie is uiteraard geen doel op zich”, zegt Koen van Rijn, vice-president Rijksoverheid bij CGI. “Het is een antwoord op knelpunten waar de overheid tegenaan loopt: een versnipperd en daardoor lastig onderhoudbaar en duur IT-landschap. Wij zien dat de Rijksoverheid nu het grootste deel van haar IT-budget besteedt aan het onderhouden van de huidige ICT. Er is nauwelijks geld voor doorontwikkeling en vernieuwing. Terwijl dat hard nodig is om in te spelen op de veranderende wensen en uitdagingen van de samenleving.” “Ook voor de noodzakelijke robuustheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de digitale overheidsdienstverlening is standaardisatie en uniformisering gewenst”, vult Mark Hartman aan, principal consultant publieke sector bij CGI.

Succesvol samenwerken

De overheid zet in op betere (digitale) dienstverlening en minder administratieve lasten. Dat vraagt om meer samenwerking tussen overheden onderling, waarin ze hun bedrijfsvoering en gegevenshuishouding op elkaar afstemmen. Het vraagt ook om meer samenwerking met de markt. Volgens CGI gaat het om drie sleutelbegrippen: standaardisatie van gegevens, hergebruik van ICT en complexiteitsreductie.

“Dit soort oplossingen is alleen te realiseren in co-creatie, waarin overheid en markt optimaal gebruikmaken van elkaars expertise”, zegt Hartman. Van Rijn vult aan: “Overheid en markt hebben elkaar nodig. Dat zeggen wij niet alleen, dat horen we ook van mensen bij de overheid. Het is jammer dat we de laatste tijd in een soort kramp zijn beland waarin overheid en markt elkaar met wantrouwen bekijken. Zo komen we niet verder. Samenwerking is nodig en kan heel goed gaan als je het op een gezonde, zakelijke manier doet waarin een ieder werkt vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.”

Welkom in de winkel

In de visie van CGI werken overheid en marktpartijen samen in een Rijks Application Center (RAC), waaruit applicaties worden aangeboden vanuit een Rijkscloud. Het RAC kan worden gezien als het winkelcentrum waar ambtenaren alle toepassingen vinden die ze nodig hebben: van hun digitale werkplek tot eID-dienst, van een digitaal archief tot een intranetportaal. Het shared service centrum van het betreffende departement levert deze toepassingen als geïntegreerde dienst. Door de overheid veelgebruikte diensten als incasso en inspectie kunnen op deze manier als een standaard worden afgenomen.

De digitale transformatie van Edinburgh

De Schotse stad Edinburgh maakt in samenwerking met CGI een digitale transformatie door. Efficiencywinst, kostenbesparing en een betere (digitale) dienstverlening zijn het doel. CGI gaat ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers al hun zaken met de stad digitaal kunnen afhandelen. Het IT-systeem van de gemeente wordt gemoderniseerd en de backofficeprocessen geüniformeerd en gestandaardiseerd. Dit levert de stad de komende zeven jaar 45 miljoen pond aan besparingen op. Ook het onderwijs in de Schotse gemeente profiteert van de modernisering van de ICT-infrastructuur. Zo zal de internetsnelheid van basisscholen en middelbare scholen fors toenemen en krijgen studenten betere toegang tot allerlei online leermiddelen.

Nieuwe toepassingen worden ontwikkeld in DevOps-trajecten, die in nauwe samenwerking met gebruikers binnen enkele weken nieuwe functionaliteit opleveren die vervolgens overheidsbreed wordt aangeboden. Van Rijn: “Daardoor kan de overheid snel inspelen op nieuwe wensen en uitdagingen in de samenleving. Op deze manier hoeft niet elk overheidsprogramma of -project het wiel opnieuw uit te vinden. Lange ontwikkeltrajecten bestaan niet meer.”

Alleen afrekenen wat je gebruikt

Voor de financiering stelt CGI een ander model voor, waarin de overheid veel meer geld vrijspeelt voor doorontwikkeling en innovatie. Hartman legt uit: “De overheid investeert nu zelf zwaar in infrastructuur en applicaties, die vaak op maat zijn gemaakt. Het model dat wij voorstellen werkt met betalen-naar-gebruik. De markt investeert en ontwikkelt, de overheid neemt af.”

Het RAC is in eerste instantie ontworpen voor de Rijksoverheid en de uitvoeringsinstanties, maar op termijn kunnen ook medeoverheden er gebruik van maken. CGI is niet het enige bedrijf dat de winkelschappen gaat vullen, integendeel. Van Rijn: “Dat zou strijdig zijn met onze visie dat de overheid optimaal gebruik kan maken van de expertise in de markt.” Op deze manier ontstaat een samenwerking tussen overheid en markt waarin beide elkaar optimaal aanvullen, besluit Van Rijn: “Zo bouwen we samen aan een digitale overheid die betrouwbaar, veilig en betaalbaar is.”

Meer weten over de visie van CGI? Het visiedocument ‘Samen bouwen aan de digitale overheid: betrouwbaar, veilig en betaalbaar’ is te vinden op cginederland.nl/digitaleoverheid.

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.