partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina CGI

CGI-logo

Organisaties gaan sneller dood dan mensen

door: Leon Dohmen

weblogs | 28 mei 2015

Volgens Richard Foster is de gemiddelde leeftijd van private organisaties geslonken van 60 jaren oud rond 1950, tot ongeveer 18 jaren rond 2010. Bij de mens is de tegenovergestelde trend vast te stellen. De belangrijkste aanjager van deze twee tegenovergestelde trends is volgens deskundigen technologie.

Leon Dohmen

Organisaties kunnen wat mensen als individu niet voor elkaar krijgen. Samen maakt dus sterker en slimmer. Hieraan ontlenen organisaties hun bestaansrecht. Eens was het heel gewoon dat organisaties langer leefden dan mensen. Ongeveer halverwege de 20e eeuw was deze ‘wet’ niet langer van toepassing. De gemiddelde levensduur van organisaties werd vanaf toen korter dan die van de mens. De grote aanjager van deze trendbreuk is (informatie) technologie. Daar waar we mensen vol stoppen met technologie of technologische inzichten heeft dit een levensverlengend effect. Organisaties worden ook volgestopt met technologie maar leven hierdoor niet langer.

Dat organisaties eerder doodgaan dan mensen lijkt op zich niet erg. Het dient immers een groter doel: mensen leven namelijk langer. Maar organisaties die functioneren in het nu willen helemaal niet doodgaan. En mensen die werken in organisaties hebben ook helemaal niet als doel om hun organisatie dood te laten gaan. Als het goed gaat met de organisatie gaat het in de regel ook goed met de mensen die in deze organisatie werken. Dat voelt veilig en geeft zekerheid.

Drastische keuzes voor organisaties

Toch zullen organisaties drastische keuzes moeten maken. Organisaties (en de mensen die er werken) hebben in hun huidige vorm te veel tijd nodig om na te denken over alle technologische veranderingen die op de organisatie afkomen en wat hiermee te doen. En dit probleem wordt volgens Scott Brinker alleen maar groter. Brinker stelt dat technologieverandering explosief toeneemt, terwijl organisaties meer evolutionair veranderen. Technologie creëert dus een boeiend duaal spanningsveld: bedreigend voor organisaties en de mensen die er werken voor de korte termijn en levensverlengend voor de mens(heid) op de lange termijn.

De oplossing voor het opheffen van de menselijke beperkingen in organisaties – te veel tijd nodig om te denken en te handelen – zit hem volgens veel experts en wetenschappers in het inzetten van (nog meer) technologie zoals slimme – op kunstmatige intelligentie gebaseerde – machines! Dit is koren op de molen van de aanhangers van singulariteit die een heilig geloof hebben in technologie als oplossing voor zowat elk hedendaags probleem. Sommigen bestempelen mensen ook wel als “second-class robots.”

Technologie als een vloek voor de hedendaagse organisaties maar een zegen voor de mens(heid)? Mensen leven langer door technologie, organisaties leven korter door technologie, maar kunnen hun leven rekken door inzet van (nog meer) technologie. Wat een fascinerende situatie: technologische dualiteit én een technologie lock-in tegelijkertijd. Of anders gezegd: technologie is probleem én oplossing ineen…

Leon Dohmen is principal managementconsultant CGI.

reacties: 1

  • Jan van Til #

    4 juni 2015, 21:00

    “Organisaties gaan sneller dood dan mensen”: frappant toch dat organisaties informatievoorziening zo hardnekkig zelf-centraal blijven organiseren. Ziet dan werkelijk niemand hoe onzinnig dat is?

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.