partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina CIP

logo cip

CIP-voorjaarsconferentie 2018

nieuws | 13 juni 2018

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) organiseert twee keer per jaar, in november en mei, een conferentie voor alle participanten en kennishouders over actuele onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.

CIP

Het 17e-eeuwse Kasteel De Vanenburg in Putten vormt steevast het indrukwekkende decor voor deze bijeenkomsten. Op 31 mei jl. kwamen meer dan 300 nieuwsgierige informatie- en privacy professionals in De Vanenburg bijeen op de CIP Voorjaarsconferentie. De bijeenkomst stond dit jaar in het teken van onder meer trends in cyberrisico’s (Microsoft), AVG (Tilburg University) en spionage en cyber security (ministerie van J&V). De animo bleek groot, binnen anderhalve dag na de aankondiging was de conferentie volgeboekt.

CIP-directeur Ad Reuijl kijkt terug op een geslaagd evenement: “Hoe spelen we in op het hoge tempo waarin de maatschappij digitaliseert en de bijbehorende kwetsbaarheden? Met de CIP-voorjaarsconferentie hebben we wederom aangetoond hoe belangrijk het is om aan dit vraagstuk bij te kunnen dragen met kennisdeling en het toegankelijk maken van relevante en actuele informatie binnen onze netwerkorganisatie. Ik ben blij met de enorme belangstelling én het gemiddelde rapportcijfer 8, dat we van de aanwezigen mochten ontvangen. Ik hoop dat iedereen die deze keer geen plek kon bemachtigen zich kan opgeven voor de conferentie van aankomend najaar. Ik kan alvast verklappen dat een aantal voorspellingen over AVG die tijdens de breakout-sessies werden gedaan, in de najaarsconferentie getoetst gaan worden. Meer informatie over de najaarsconferentie en de inschrijving, wordt te zijner tijd persoonlijk aan alle leden van het CIP netwerk gestuurd.”

CPI

Meer weten over de CIP-voorjaarsconferentie?

Het conferentiemateriaal is in PDF te downloaden.

In het afgelopen halfjaar heeft CIP onderstaande nieuwe producten beschikbaar gemaakt:

  • Security Proof Inkopen: een handreiking en een wizard om security in inkoopcontracten te borgen.
  • Privacy afspraken in ketens: Werken in ketens vereist afspraken over risico’s en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen. Een handreiking voor allen die met ketensamenwerking te maken hebben. Een modelovereenkomst maakt onderdeel uit van de handreiking.
  • In de Wiki van NORA-online zijn drie producten uit het CIP-netwerk beschikbaar gemaakt. Je vindt ze onder de kop ‘ISOR’ (Information Security Object Repository). Het zijn de Privacy Baseline, en de (nieuwe) handreikingen ‘Huisvesting Informatievoorziening’ en ‘Toegangsbeveiliging’. Via deze link zie je hoe dat eruit ziet.

Over CIP

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming is een publiek-private netwerkorganisatie die bestaat uit participanten en kennispartners. Het CIP is opgezet door de Belastingdienst, DUO, SVB en UWV. Overeenkomstig de wettelijke kaders moeten informatieprocessen voldoen aan criteria van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Door de toenemende digitalisering van de werkprocessen en de communicatie met burgers aan de ene kant en de groeiende veiligheidsrisico’s aan de andere kant, vraagt dit meer aandacht dan ooit.

Uit het CIP Netwerk komen goed bruikbare tips naar voren voor een betere informatiebeveiliging en privacybescherming. CIP werkt op basis van ‘voor allen, door allen’.

cip-overheid.nl

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.