partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ECP

Niet discussiëren maar proberen

door: Daniël Ropers, 23 februari 2015

Algemeen directeur Bol.com - Daniël Ropers

‘In 2017 moet alle overheidsdienstverlening digitaal daadwerkelijk en tot volle tevredenheid toegankelijk zijn voor burgers en bedrijven.’ Dit is wat de Nederlandse overheid zich ten doel heeft gesteld. Prima, het past bij ons land als koploper qua toegang tot internet en gebruik van e-commerce. Ik was dan ook verbaasd toen ik vorig jaar werd benaderd om aanjager te worden van het doorbraakproject Massaal Digitaal. We zíjn toch massaal digitaal?

lees meer

Online veiligheid kan duwtje in de rug wel gebruiken

door: Freek Blankena, 29 januari 2015

iBestuur 13-ECP-Online veiligheid kan duwtje in de rug wel gebruiken

De meeste internetgebruikers willen wel zorgvuldig omgaan met online veiligheid en privacy, maar doen dat lang niet altijd of weten niet hoe. De nieuwe website veiliginternetten.nl, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en ECP, gaat hen vanaf nu helpen met tips en overzichtelijke hulp.

lees meer

Big Data Health Challenge 2014

28 oktober 2014

ECP- Big Data Health Challenge 2014

Het ICT Doorbraakproject Big Data is op zoek naar datagedreven oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de zorg en naar business cases, die leiden tot innovatieve diensten of producten die gebruik maken van Big Data.

lees meer

Algoritmes voor kleuters en de Europese digitale agenda

door: Tineke Netelenbos, 23 oktober 2014

Tineke Netelenbos Voorzitter ECP | Platform voor de Informatiesamenleving

De scholen zijn overal in Europa weer begonnen. In het Verenigd Koninkrijk leren onderwijzers kinderen van vijf jaar oud een eerste begrip aan van algoritmes. Computing, zoals de Britten het noemen, maakt met ingang van dit schooljaar deel uit van het curriculum.
Heel verstandig, want er worden de komende jaren grote tekorten verwacht aan ICT’ers in Europa. Te beginnen met een half miljoen in 2015.

lees meer

‘Overheden zitten op goudmijn’

Doorbraakproject wil Smart Cities nieuwe kansen bieden met geodata

door: Nicole van der Steen, 9 oktober 2014

Geodata: ‘Overheden zitten op goudmijn’

Rotterdammers kunnen via de Energieatlas zien of hun dak geschikt is voor zonne-energie. Dat kan met geografische informatie van de overheid. Het Doorbraakprojectteam Open Data ziet volop nieuwe kansen om steden slimmer te organiseren met geodata. Als die maar beschikbaar komt.

lees meer

Big data met en zonder dat P-woord

door: Cyriel van Rossum, 17 juli 2014

Big data met en zonder dat P-woord

Laten we eens praten over de kansen van big data zonder beren op de weg te zien. Dat was de insteek van het Seminar Big Data dat ECP op 8 mei belegde onder het motto ‘Lang niet altijd een Privacy issue’. Want juist bij de omgang met persoonsgegevens blijven we vaak hangen, terwijl dat niet altijd relevant is.

lees meer

Op naar een slimme maakindustrie

door: Willem Vermeend, 3 juli 2014

Willem Vermeend

Overal ter wereld groeien díe bedrijven het hardst die ICT goed integreren in hun bedrijfsvoering. Dat geldt voor grote, maar ook voor kleine en middelgrote bedrijven. Het Nederlandse MKB staat voor de opgave om precies dat voor elkaar te krijgen de komende vijf jaar.

lees meer

Maak toegang tot zorg makkelijker en zet in op toezicht

Gemeenten kunnen bij hun nieuwe taken leren van andere sectoren

door: Marieke Vos, 1 mei 2014

ECP-Toezicht op zorg

In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Zij kunnen bij het vormgeven van hun toezicht hierop veel leren van andere sectoren, stelt ECP – Platform voor de Informatiesamenleving.

lees meer

‘Big data’ gaat over maatschappelijke winst

door: Eric van Tol, 23 april 2014

Eric van Tol

Ondanks het grote potentieel roept big data veel vragen op. Vooral bij het MKB: wat is het precies, in hoeverre is het een nieuw verschijnsel, wat kunnen en mogen we ermee, hoe pakken we het technisch aan en wat levert het op in harde euro’s? Als aanjager van het publiek-private Doorbraakproject Big Data probeer ik het lerend vermogen in big data te vergroten.

lees meer

Uitnodiging voor de Open Data Estafette Water - Open data als grondstof voor groei

19 februari 2014

Commercieel hergebruik van open overheidsdata biedt kansen voor innovatie en economische groei. Het hergebruik van open data in de watersector kan echter een impuls gebruiken. Netherlands Water Partnership (NWP), ECP en LEF future center organiseren daarom op 6 maart 2014 de Open Data Estafette Water.

lees meer

  • 1
  • 2