partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ECP

Online veiligheid kan duwtje in de rug wel gebruiken

door: Freek Blankena

artikelen | 29 januari 2015

De meeste internetgebruikers willen wel zorgvuldig omgaan met online veiligheid en privacy, maar doen dat lang niet altijd of weten niet hoe. De nieuwe website veiliginternetten.nl, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en ECP, gaat hen vanaf nu helpen met tips en overzichtelijke hulp.

iBestuur 13-ECP-Online veiligheid kan duwtje in de rug wel gebruiken

Eind oktober en begin november organiseerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid voor de derde keer de campagne Alert Online, dit maal samen met 140 partners. Een onderdeel van de campagne was de lancering van de website veiliginternetten.nl. Deze op 27 oktober gelanceerde site is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het NCSC van het ministerie van Veiligheid en Justitie, en ECP, Platform voor de Informatiesamenleving en dient om consumenten en mkb’ers ‘veilig aan het internetten te krijgen’. Tijdens Tek Tok Late Night, een praatprogramma over informatietechnologie op 4 november, stond de website centraal. Ook kwam een onderzoek aan bod dat speciaal voor deze site onder vijfhonderd consumenten is uitgevoerd naar hun online privacy en wat ze terugverwachten voor het delen van hun persoonsgegevens.

Vertrouwen

Bijna iedere Nederlander vindt het belangrijk dat persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft. Ook al vinden we het gegevensgebruik door organisaties eigenlijk onacceptabel, toch besluiten we in ongeveer één op de vijf gevallen om de gevraagde informatie te delen. Een reden hiervoor is dat we anders denken voordelen mis te lopen. Ook het vertrouwen dat organisaties zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan speelt een belangrijke rol. Juist de ervaren internetter is meer bereid persoonlijke informatie te delen en vreest minder dat organisaties onzorgvuldig met die gegevens omgaan.

Juist de ervaren internetter is meer bereid persoonlijke informatie te delen

“Dat vertrouwen bij burgers, maar ook bij bedrijven is belangrijk, mits gerechtvaardigd, want zonder vertrouwen kan de groei van internet stagneren en daarmee een belemmering vormen voor de economische groei”, zegt Jacqueline Prins, waarnemend directeur Telecommarkt bij het ministerie van Economische Zaken. De markt voor elektronische communicatie is als sector essentieel voor het functioneren van de Nederlandse economie als geheel. “EZ staat voor groei van de economie. Wij geloven dat als je die groei echt wilt stimuleren, er een soort vertrouwen moet zijn bij de gebruiker dat internet ook gewoon veilig is. Integriteit, continuïteit en bescherming van persoonsgegevens zijn nu en in de toekomst nodig voor dat vertrouwen. Als je daar niet voor zorgt, wordt die groei niet gerealiseerd. We kunnen dat als ministerie niet alleen. We werken daarvoor graag samen met partners zoals VenJ, ECP en bedrijven.”

Publiek en privaat

Adjunct-directeur Marjolijn Bonthuis van ECP noemt die samenwerking tussen een heleboel organisaties ‘ECP ten voeten uit’. “Vijf jaar geleden zijn we bijvoorbeeld het Platform Internetveiligheid gestart. Daar zitten we met de belangrijkste spelers, waaronder deze twee departementen, aan tafel om te kijken wat we moeten agenderen en wat we gezamenlijk – dus publiek en privaat – moeten aanpakken in relatie tot internetveiligheid. En bewustwording is dan een aandachtspunt dat iedere keer weer terugkomt.”

Wilma van Dijk is directeur Cyber Security bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en daarmee ook verantwoordelijk voor het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC. Ze zegt onder de indruk te zijn van het aantal organisaties dat tijdens de Alert Online-campagne actief voorlichting geeft over cybersecurity. “Het is belangrijk om die kennis en onderzoeksresultaten te delen en te laten zien dat we als overheid samen met het bedrijfsleven faciliteren dat eindgebruikers worden geholpen bij de boodschap ‘weet wat je doet’.” Het NCSC werkt daarbij niet alleen achter de schermen, verzekert ze. “Bij NCSC zitten heel veel ICT-professionals die vanuit het nationale belang kijken hoe we kwetsbaarheden met elkaar kunnen verhelpen en daarvoor netwerken smeden. Van de Nederlanders gebruikt 84 procent dagelijks internet, dus is het van belang dat het NCSC bij maatschappijontwrichtende incidenten klaarstaat en tegelijkertijd helpt ervoor te zorgen dat iedereen weet wat je voor veilig internetgebruik moet doen. Het belang van een weerbare eindgebruiker is ook onderdeel van de Nationale Cyber Security Strategie 2. Online veiligheid is een zaak van overheid, bedrijfsleven en consumenten samen. Ieder heeft daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.”

Website

Vanuit dezelfde samenwerkingsgedachte is ook de website veiliginternetten.nl ontstaan. De site geeft op actuele thema’s op nuchtere wijze en in eenvoudige taal tips, trucs en praktische stap-voor-stapuitleg over wat je kunt doen en laten om veilig te internetten. Je vindt er bijvoorbeeld tips hoe je veilig omgaat met je online privacy, hoe je veilig gebruikmaakt van wifi, wat je wel en niet moet doen op sociale media, en je vindt er uitleg over hoe je kinderen helpt veilig online te zijn. De bezoeker leert er zijn smartphone in zes stappen te beveiligen. Uiteraard komen de gevaren van nepmailtjes voorbij, evenals die van online winkelen, het gebruik van een privéapparaat op je werk, identiteitsfraude en het pesten van kinderen op sociale media.

Er moet een soort vertrouwen zijn bij de gebruiker dat internet gewoon veilig is

“Veiliginternetten.nl wordt niet de site waar nieuwe dreigingen meteen gemeld worden,” aldus Van Dijk. “Als er maatschappijontwrichtende incidenten zijn komt het nieuws in eerste instantie van het NCSC. Maar dan gaan we vervolgens met de betrokken organisaties in gesprek. Wij geven aan wat de kwetsbaarheid is en helpen vervolgens de desbetreffende organisatie er iets tegen te doen. Heel operationeel met een focus op vitale sectoren en rijksoverheid. Tegelijkertijd is er een direct lijntje met veiliginternetten.nl waar de actuele informatie vermeld wordt, zodat ook iedere burger kan zien wat het probleem is en of hij er iets mee moet en zo ja, wat hij dan kán doen”.

Niet remmen

De toon van de site is neutraal en niet echt alarmerend, vanuit de gedachte dat bangmakerij niet helpt. En de tekst moest echt praktijkgericht zijn. Bonthuis: “Het moet niet remmend werken, want je wilt met zijn allen gewoon online zijn. We hebben vanaf het begin gezegd ‘deze website is niet voor de specialisten, dit is de website voor je moeder’. Ik heb meegeholpen bij het schrijven van de tekst en heb me ook steeds afgevraagd of mijn moeder het wel zou snappen. Het duizelt je wel, al die onderwerpen waarover we het hebben. Ik dacht ook vaak: was die site er maar eerder.”

“In cyberspace moet je gewoon samenwerken. Je kunt als overheid wel zeggen ‘ik ga dat regelen met wet- en regelgeving’, maar dat instrument is erg traag en de digitalisering gaat intussen door, waarom zou je dan niet slim publiek-privaat gaan samenwerken?” zegt Wilma van Dijk. Jacqueline Prins kan dat beamen. “Kijk naar de luchtvaart, waar ik vandaan kom. Daar zie je ook dat er wordt samengewerkt met de sector, maar in vergelijking tot de luchtvaart gaan de ontwikkelingen in ICT en cybersecurity zo ongelooflijk snel. De vraag is of regelgeving steeds past bij de vraagstukken waar we voor staan.”

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.