partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ECP

Uitnodiging voor de Open Data Estafette Water - Open data als grondstof voor groei

persberichten | 19 februari 2014

Commercieel hergebruik van open overheidsdata biedt kansen voor innovatie en economische groei. Het hergebruik van open data in de watersector kan echter een impuls gebruiken. Netherlands Water Partnership (NWP), ECP en LEF future center organiseren daarom op 6 maart 2014 de Open Data Estafette Water.

Open Data Estafette Water

Geachte heer/mevrouw,

Open data biedt enorm veel kansen voor de watersector! Er is veel nuttige data beschikbaar bij (semi-) overheden en bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan data over waterstanden, waterkwaliteitsgegevens, data van bruggen en sluizen en afvoer van waterzuiveringen. Deze data stelt creatieve ondernemers in staat om innovatieve producten en diensten voor overheden, bedrijfsleven en publiek te ontwikkelen. Deze innovaties leveren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid en drinkwater.

Het Netherlands Water Partnership (NWP), ECP en LEF future center constateren, dat hoewel er goede initiatieven zijn, het hergebruik van open data in de watersector een impuls kan gebruiken. NWP, ECP en LEF willen deze impuls geven door op 6 maart 2014 de Open Data Estafette voor de watersector te organiseren, om marktpartijen bekend te maken met het aanbod en de mogelijke business cases van het hergebruik en vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten.
 
Meld u nu hier aan!

Open Data Estafette Water
Datum: 6 maart 2014,
Tijd: 09:30 (inloop)- 16:00 (gevolgd door een borrel)
Locatie: LEF future center Rijkswaterstaat in Utrecht

Ga aan de slag!

De Open Data Estafette voor de watersector start met een plenair programma waar aan de hand van concrete voorbeelden de principes en het nut van open data voor de watersector worden toegelicht.

Daarna vinden interactieve sessies plaats rondom vraag en aanbod. In deze creatieve deelsessies worden beschikbare open datasets toegelicht. Vervolgens gaat u, als aanbieder van open datasets, vrager van een nieuwe toepassing of ontwikkelaar aan de slag om op zoek te gaan naar nieuwe toepassingen. U komt in contact met andere data-eigenaren, ontwikkelaars, deskundigen en eindgebruikers om meer te weten te komen over kansrijke datasets, om ideeën op te doen voor nieuwe toepassingen en om samen business cases te identificeren en uit te werken. De twee beste ideeën en initiatieven die op deze dag ontstaan, worden beloond met een aanmoedigingsprijs!

Parallel vinden inhoudelijke sessies plaats op het gebied van standaarden, juridische aspecten en het internationale perspectief op open data.

De dag wordt afgesloten met een borrel, zodat opgedane ideeën nader besproken kunnen worden onder het genot van een hapje en een drankje.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het ICT Doorbraakproject ‘Open geodata als grondstof voor groei en innovatie’. Dit project is een publiek-private samenwerking van de ministeries van Economische Zaken, van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties met Geobusiness Nederland en de TU-Delft.

We hopen u de zesde maart te mogen ontmoeten!

Aanmelden

Deelname aan deze dag is gratis. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 27 februari aan via het contactformulier rechts op deze pagina. Updates van het programma voor deze estafette bijeenkomst kunt u eveneens vinden op deze website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Boterman , Netherlands Water Partnership (0647619814) of Maartje Breeman

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.