Partnerpagina Everest

Incasso op maat

door: Marlies Ruijter, 31 oktober 2017

Everest

Drie medewerkers van incassospecialist Syncasso ontwierpen – in totale afzondering – een compleet nieuw digitaal platform. Everest dacht mee en realiseerde hun ideeën. Het resultaat: een efficiënt incassosysteem, dat opdrachtgevers en klanten van Syncasso zelf aan de knoppen laat zitten. Kernwoorden van het nieuwe platform zijn personalisatie en zelfsturend. Dat maakt het ook interessant voor overheidsorganisaties.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Hoe de overheid haar digitale ambities kan realiseren

door: Frits van Endhoven, 2 augustus 2017

Frits van Endhoven

Het jaar 2017 is het jaar van de waarheid voor onze overheid. Vanaf dit jaar zouden alle burgers en ondernemers hun zaken met de overheid veilig en gemakkelijk digitaal kunnen doen. Nu, halverwege 2017, staan we mijn inziens nog ver de gedefinieerde ambitie (lees ze hier). Zijn de gestelde doelen misschien iets te ambitieus? Of liggen deze ambities tóch binnen bereik?

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Maatwerk is de nieuwe standaard

door: Frits van Endhoven, 18 juli 2017

Everest over maatwerk

Volgens het pleidooi van de secretarissen-generaal aan informateur Edith Schippers – maart jongstleden – heeft standaardisatie in de overheidsdienstverlening gezorgd voor duidelijkheid en ef ciëntie. Maar ook voor grenzen.

partnerartikelen

lees meer