Partnerpagina IBM

Nederland door blockchain internationaal ontketend

door: Bram Havers en Rob Nijman, 7 november 2017

IBM Blockchain

Van idee naar concrete toepassing: het is een interessant proces. En waar het om spraakmakende nieuwe technologieën gaat, is zo’n proces des te boeiender. Welke kansen bieden bijvoorbeeld de snelle blockchain- ontwikkelingen voor Nederland? En hoe kunnen we ons hiermee onderscheiden? Enkele veelbelovende voorbeelden.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Kabinet formeren is informatie hanteren

door: Rob Nijman, 13 juli 2017

IBM partnerartikel

Op dit moment van schrijven wordt er nog driftig gesleuteld aan een nieuw kabinet. Je zou je dit proces kunnen voorstellen als het zoeken naar een voor alle partijen maximaal haalbare opbrengst van politieke prioriteiten. Over die prioriteiten bestaat onderling verschil van mening; over de wenselijkheid van de uitvoerbaarheid van het resulterende regeerakkoord niet.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Zes bouwstenen voor de digitale transformatie

door: Jan van Groningen, 24 mei 2017

New York

De overheid zoekt wel degelijk naar manieren om innovatie in de praktijk te brengen. Nieuwe expertise, businessmodellen en werkwijzen zijn nodig, maar ook data-integratie, cognitieve systemen en service-integratie.

partnerartikelen

lees meer