Partnerpagina IBM

partnerartikelen

 • Nederland door blockchain internationaal ontketend

  door: Bram Havers en Rob Nijman

  IBM Blockchain

  Van idee naar concrete toepassing: het is een interessant proces. En waar het om spraakmakende nieuwe technologieën gaat, is zo’n proces des te boeiender. Welke kansen bieden bijvoorbeeld de snelle blockchain- ontwikkelingen voor Nederland? En hoe kunnen we ons hiermee onderscheiden? Enkele veelbelovende voorbeelden.

  - - - - -

 • Kabinet formeren is informatie hanteren

  door: Rob Nijman

  IBM partnerartikel

  Op dit moment van schrijven wordt er nog driftig gesleuteld aan een nieuw kabinet. Je zou je dit proces kunnen voorstellen als het zoeken naar een voor alle partijen maximaal haalbare opbrengst van politieke prioriteiten. Over die prioriteiten bestaat onderling verschil van mening; over de wenselijkheid van de uitvoerbaarheid van het resulterende regeerakkoord niet.

  - - - - -

 • Zes bouwstenen voor de digitale transformatie

  door: Jan van Groningen

  New York

  De overheid zoekt wel degelijk naar manieren om innovatie in de praktijk te brengen. Nieuwe expertise, businessmodellen en werkwijzen zijn nodig, maar ook data-integratie, cognitieve systemen en service-integratie.

  - - - - -

 • Privacy: ‘From No to Know’

  door: Erno Doorenspleet en Rob Nijman

  Aandacht voor privacy is begrijpelijk en nodig. Het is een tijdperk van meer regels en meer dreigingen. En ook van meer potentiële kosten, in reputatieschade en op te leggen sancties. Gelijktijdig neemt het privacybewustzijn bij burger en consument toe. Hoe kunnen we de privacy beschermen zonder de innovatie te remmen? Schets van een aantal ontwikkelingen.

  - - - - -

 • Een compactere overheid door de blockchain

  door: Louis de Bruin, Bram Havers

  Een compactere overheid door de blockchain

  De blockchain kan de overheid fundamenteel veranderen. Hoewel de techniek nog volop in ontwikkeling is en de mogelijke toepassingen ervan nog niet helemaal duidelijk, zou het goed zijn als de overheid ermee zou gaan experimenteren.

  - - - - -

 • Van weten naar leren en begrijpen

  door: Rob Nijman

  Met cognitive computing kunnen we complexe vraagstukken te lijf die zich niet laten oplossen met traditionele ‘voorgeprogrammeerde’ oplossingen. De toepassingsgebieden zijn legio.

  - - - - -

 • IBM en Capgemini slaan handen ineen

  Gezamenlijke inzet van Curam, geïntegreerd platform voor het sociale domein

  Er is behoefte aan toekomstbestendige, gestandaardiseerde oplossingen die gemeenten ondersteunen bij de hulp aan gezinnen en de burger zelfredzaam houden. IBM en Capgemini hebben daartoe samen de suite Curam geschikt gemaakt voor inzet in het Nederlandse sociale domein.

  - - - - -

 • Het Internet of Things in het Cognitive Computing-tijdperk

  In tien jaar tijd heeft Internet of Things de sprong gemaakt van conceptueel naar werkelijkheid. IDC voorspelt nu dat in 2020 het Internet of Things meer dan 29 miljard aangesloten apparaten zal omvatten. Deskundigen zien een enorme economische waarde in de vele inzichten die die apparatuur kunnen genereren.

  - - - - -

 • Water, wegen, werken én informatievoorziening

  door: Freek Blankena

  De informatievoorziening bij Rijkswaterstaat moet stabieler en meer gestandaardiseerd, om ook in de toekomst bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te kunnen garanderen. Alleen dan kan de infrastructuur slimmer worden en dus op peil blijven, legt de CIO van Rijkswaterstaat uit.

  - - - - -

 • Zonder overleg geen ICT-succes

  door: Rob Nijman

  Contacten en kennisuitwisseling tussen overheden en ICT-bedrijven liggen gevoelig, zoveel is wel duidelijk geworden. Maar voor het verkrijgen van inzicht in de vraagstukken waar die overheden mee worstelen is overleg onontbeerlijk.

  - - - - -

 • Een dagje zonder?

  door: Menno van Splunteren en George van Duyneveldt

  Een dagje zonder smartphone is rustgevend, maar komt in feite niet meer voor, omdat de smartphone meer en meer vervlochten is met onze (virtuele) identiteit. We kunnen ons nauwelijks meer een wereld zonder mobile device inbeelden. Ruim baan voor de Geïndividualiseerde Organisatie.

  - - - - -

 • ICT: puzzel voor gevorderden?

  door: George van Duyneveldt en Rob Nijman

  Wat kunnen we doen om de beeldvorming over ICT te verbeteren en het ongenoegen te temperen? Best veel, als we kijken naar de uitgangspunten die de ICT-industrie en ICT-organisaties hanteren.

  - - - - -

 • Architectuur als onderbouwing voor een besluit

  Een goede IT-architect is een communicator die de ICT relevant kan maken voor een specifieke bedrijfsvoering. En die vertaling zou ook tot in de directiekamer moeten gebeuren.

  - - - - -

 • Wanneer ontdekt de overheid het echte potentieel van de smartphone?

  door: Haydee Sheombar

  Autoschade door een gat in de weg. Het brengt een complexe administratie bij tal van overheidsinstanties met zich mee. Bovendien kan de afhandeling van schadeclaims lang duren. Wat nou als deze instanties gekoppeld waren in een mobiele app, waarin informatie over de verzekering, foto’s van de schade, informatie over de locatie en de politie-aangifte automatisch gelinkt en geïntegreerd zijn? Daarmee zou de administratieve nasleep drastisch verminderd kunnen worden. Dat klinkt als science fiction, maar is dichterbij dan je denkt.

  - - - - -

 • Dictu/IBM-paradox: goedkoper en toch beter

  door: Peter Mom

  Dictu/IBM-paradox: goedkoper en toch beter

  Het eerste jaar van overdracht van 450 applicaties aan een externe dienstverlener heeft de Dienst ICT Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken (Dictu) niet alleen een ‘aanzienlijke kostenbesparing’ opgeleverd, maar ook optimalisatie van de uitbestede toepassingen.