partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina IBM

IBM

partnerartikelen

 • Een dagje zonder?

  door: Menno van Splunteren en George van Duyneveldt

  Een dagje zonder smartphone is rustgevend, maar komt in feite niet meer voor, omdat de smartphone meer en meer vervlochten is met onze (virtuele) identiteit. We kunnen ons nauwelijks meer een wereld zonder mobile device inbeelden. Ruim baan voor de Geïndividualiseerde Organisatie.

 • ICT: puzzel voor gevorderden?

  door: George van Duyneveldt en Rob Nijman

  Wat kunnen we doen om de beeldvorming over ICT te verbeteren en het ongenoegen te temperen? Best veel, als we kijken naar de uitgangspunten die de ICT-industrie en ICT-organisaties hanteren.

 • Architectuur als onderbouwing voor een besluit

  Een goede IT-architect is een communicator die de ICT relevant kan maken voor een specifieke bedrijfsvoering. En die vertaling zou ook tot in de directiekamer moeten gebeuren.

 • Wanneer ontdekt de overheid het echte potentieel van de smartphone?

  door: Haydee Sheombar

  Autoschade door een gat in de weg. Het brengt een complexe administratie bij tal van overheidsinstanties met zich mee. Bovendien kan de afhandeling van schadeclaims lang duren. Wat nou als deze instanties gekoppeld waren in een mobiele app, waarin informatie over de verzekering, foto’s van de schade, informatie over de locatie en de politie-aangifte automatisch gelinkt en geïntegreerd zijn? Daarmee zou de administratieve nasleep drastisch verminderd kunnen worden. Dat klinkt als science fiction, maar is dichterbij dan je denkt.

 • Dictu/IBM-paradox: goedkoper en toch beter

  door: Peter Mom

  Dictu/IBM-paradox: goedkoper en toch beter

  Het eerste jaar van overdracht van 450 applicaties aan een externe dienstverlener heeft de Dienst ICT Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken (Dictu) niet alleen een ‘aanzienlijke kostenbesparing’ opgeleverd, maar ook optimalisatie van de uitbestede toepassingen.

 • De hybride werkplek

  Waar privé & werk elkaar ontmoeten

  door: Jan Jaap Jacobsma

  iBestuur 13-IBM-De hybride werkplek

  Het kán gewoon: uw medewerkers laten werken met hun eigen smartphone, tablet of laptop, zonder dat er gegevens van uw organisatie op dat apparaat achterblijven.

 • Wat biedt Cognitive Computing de overheid?

  door: Rob Nijman

  iBestuur 12-partner IBM Cognitive Computing

  Cognitieve systemen hebben voor de overheid talrijke mogelijke toepassingen. IBM, dat op dit gebied naam maakte met ‘Watson’, schetst het perspectief van de begrijpende computer.

 • Overheid groot slachtoffer van cybercriminaliteit

  door: Coen Egberink

  Gevaar monitoren, informatie delen en burgers bewust maken zijn de sleutels tot inperking van cybercriminaliteit. Zeker bij de overheid is daarvoor aandacht nodig.

 • C-level op zeeniveau

  door: Rob Nijman, George van Duyneveldt

  ministeries BZK, V&J

  ‘CxO’s’, beïnvloeden elkaar in toenemende mate. Ook binnen de overheid zijn dergelijke hechte interne verbindingen bepalend voor het succes.

 • Overheid en ICT-outsourcing: risico of kans?

  door: George van Duyneveldt, Rob Nijman

  Risico of kans?-IBM

  Het outsourcen van ICT aan ‘de markt’ is een reële optie met besparingspotentie. Maar zulke allianties vergen wel wederzijds vertrouwen en geloof in elkaars kennis. Het ‘hoe’ moet niet leidend zijn.

 • Overheid en Big Data: 3 ‘best practices’

  door: Jaap Vink, Stephen Rouppe van der Voort, Rob Nijman

  Woningbrandkans Amsterdam e.o.

  Burgers en het bedrijfsleven stellen vandaag de dag hoge eisen aan de informatievoorziening en dienstverlening die de overheid hen kunnen leveren. Steeds meer overheidsorganisaties proberen daarom hun digitale slagkracht te vergroten door meer te doen met de data waarover ze reeds beschikken. En dat leidt soms tot verrassende oplossingen, zoals recentelijk het digitaal risicoprofiel dat het korps Brandweer Amsterdam-Amstelland maakte van 600.000 gebouwen.

 • Met de juiste vragen helpt data-analyse de samenleving vooruit

  door: Jaap Vink, Stephen Rouppe van der Voort, Rob Nijman

  IBM iB8

  Nieuwe mogelijkheden op het terrein van data en analytics leiden tot een andere rol van ICT in bijvoorbeeld de zorg, het verstrekken van uitkeringen en verkeersbeleid. Bestuurders moeten wel leren beleid te baseren op analyses en goed geformuleerde vragen.

 • Mobile, meer dan een app in een app-store

  Burgers en medewerkers verwachten dat de overheid 7×24 uur mobiel bereikbaar is voor informatie en diensten. De onmiddellijke reactie is: “We hebben een app nodig.” Maar dat is wat te kort door de bocht. Nadenken over een mobiele strategie is meestal nodig.

 • Minder is méér: nut en noodzaak van applicatierationalisatie

  door: Rob Nijman, George van Duyneveldt, Patrick van den Bos

  Er bevindt zich een enorm besparingspotentieel in de rationalisatie van de bedrijfsapplicaties van de (rijks)overheid. Maar het ontdubbelen, uitzetten en strategisch ontwikkelen is een strijd tussen hoofd en hart. Een gestructureerde analyse is nodig.

 • Cyber security in Nederland: oproep tot integratie

  De voor Nederland cruciale digitale infrastructuur is kwetsbaar. Werken volgens een geïntegreerde cyber security lifecycle helpt, maar daarvoor is nog wel een monitorfunctie nodig.