partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina IBM

IBM

partnerartikelen

 • Informatie om trots op te zijn

  door: George van Duyneveldt, Rob Nijman en Stephen Rouppe van der Voort

  1+1 kan spreekwoordelijk wel eens 3 worden. 1 alléén zal dat nooit lukken.
  De overheid, in al haar verschijningsvormen, vormt daar geen uitzondering op. Een slimmere overheid werkt dus steeds méér samen. Die overheid heeft een uitstekende conditie waardoor er snel en adequaat op vragen van buitenaf gereageerd kan worden.

 • Samenwerkende overheid in de wolken

  door: George van Duyneveldt, Stephen Rouppe van der Voort, Rob Nijman

  De overheid wordt compact, of zoals wij dat binnen IBM noemen, slimmer: ‘Smarter Government’. Een slimmere overheid zorgt voor betere samenwerking tussen overheidsinstellingen onderling en tussen overheidsinstellingen en externe belanghebbenden.

 • Samenwerken, van noodzaak naar vanzelfsprekendheid

  door: George van Duyneveldt, Rob Nijman en Stephen Rouppe van der Voort

  Alle overheidslagen – rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – krijgen in toenemende mate te maken met organisatieoverstijgende samenwerking, die hen dwingt na te denken over hun eigen rol in het geheel. Het samenwerken verloopt horizontaal, zoals bij gelijksoortige bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook verticaal, of anderszins, in ketens waarin primaire overheidsprocessen worden uitgevoerd. Samenwerking tussen overheidsorganisaties is een hot topic. Vanwege de hiermee te bereiken noodzakelijke kostenbesparingen of simpelweg omdat alleen via samenwerking goede eindproducten of diensten gerealiseerd kunnen worden. Deze ontwikkeling noopt overheidsinstanties om hun ICT beter op elkaar af te stemmen, zodat er vanuit een geïntegreerde informatievoorziening gewerkt wordt.

 • Analytics kan overheid ‘lean & mean’ maken

  De overheid dreigt verlamd te raken door haar eigen informatie-explosie. Maar met analytics kunnen ambtenaren slagvaardig en efficiënt blijven, voorziet IBM.