partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina IBM

IBM

partnerartikelen

  • Samenwerken, van noodzaak naar vanzelfsprekendheid

    door: George van Duyneveldt, Rob Nijman en Stephen Rouppe van der Voort

    Alle overheidslagen – rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – krijgen in toenemende mate te maken met organisatieoverstijgende samenwerking, die hen dwingt na te denken over hun eigen rol in het geheel. Het samenwerken verloopt horizontaal, zoals bij gelijksoortige bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook verticaal, of anderszins, in ketens waarin primaire overheidsprocessen worden uitgevoerd. Samenwerking tussen overheidsorganisaties is een hot topic. Vanwege de hiermee te bereiken noodzakelijke kostenbesparingen of simpelweg omdat alleen via samenwerking goede eindproducten of diensten gerealiseerd kunnen worden. Deze ontwikkeling noopt overheidsinstanties om hun ICT beter op elkaar af te stemmen, zodat er vanuit een geïntegreerde informatievoorziening gewerkt wordt.

  • Analytics kan overheid ‘lean & mean’ maken

    De overheid dreigt verlamd te raken door haar eigen informatie-explosie. Maar met analytics kunnen ambtenaren slagvaardig en efficiënt blijven, voorziet IBM.