partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina IBM

IBM

Op weg naar modernisering applicatieomgeving voor het Ministerie van Economische Zaken

12 juli 2013

12 juli 2013


Veel organisaties komen bij alle beheerinspanningen niet toe aan het opruimen van bestaande bedrijfsapplicaties. De immer stijgende beheerskosten die hiermee gepaard gaan, staan échte innovatie in de weg.

lees meer

IBM Overheidslunchsessie - Trends, innovatie, veranderingen

Exclusive lunch sessie - verandermanagement and social business praktijk

18 april 2013

18 april 2013

De rijksoverheid is volop in beweging, terwijl de operationele continuïteit geborgd moet blijven. IBM organiseert een reeks lunchsessies waarbij een overheidsspreker en een IBM-specialist een specifiek onderwerp ter hand nemen. In deze eerste sessie op 11 juni licht Piet Voogd, Commandant Defensie Operations zijn inspirerende visie op veranderdynamica toe, gevolgd door zijn vertaling naar de Defensie praktijk.

lees meer

Minder is méér: nut en noodzaak van applicatierationalisatie

door: Rob Nijman, George van Duyneveldt, Patrick van den Bos, 18 april 2013

door: Rob Nijman, George van Duyneveldt, Patrick van den Bos

18 april 2013

Er bevindt zich een enorm besparingspotentieel in de rationalisatie van de bedrijfsapplicaties van de (rijks)overheid. Maar het ontdubbelen, uitzetten en strategisch ontwikkelen is een strijd tussen hoofd en hart. Een gestructureerde analyse is nodig.

lees meer

Cyber security in Nederland: oproep tot integratie

23 januari 2013

23 januari 2013

De voor Nederland cruciale digitale infrastructuur is kwetsbaar. Werken volgens een geïntegreerde cyber security lifecycle helpt, maar daarvoor is nog wel een monitorfunctie nodig.

lees meer

Opening up government

3 december 2012

3 december 2012

Hoe de kracht van informatie te benutten voor nieuwe economische groei. Een studie naar Open Government en Open Data van het IBM Institute for Business Value

lees meer

Informatie om trots op te zijn

door: George van Duyneveldt, Rob Nijman en Stephen Rouppe van der Voort, 18 oktober 2012

door: George van Duyneveldt, Rob Nijman en Stephen Rouppe van der Voort

18 oktober 2012

1+1 kan spreekwoordelijk wel eens 3 worden. 1 alléén zal dat nooit lukken.
De overheid, in al haar verschijningsvormen, vormt daar geen uitzondering op. Een slimmere overheid werkt dus steeds méér samen. Die overheid heeft een uitstekende conditie waardoor er snel en adequaat op vragen van buitenaf gereageerd kan worden.

lees meer

Samenwerkende overheid in de wolken

door: George van Duyneveldt, Stephen Rouppe van der Voort, Rob Nijman, 17 juli 2012

door: George van Duyneveldt, Stephen Rouppe van der Voort, Rob Nijman

17 juli 2012

De overheid wordt compact, of zoals wij dat binnen IBM noemen, slimmer: ‘Smarter Government’. Een slimmere overheid zorgt voor betere samenwerking tussen overheidsinstellingen onderling en tussen overheidsinstellingen en externe belanghebbenden.

lees meer

Samenwerken, van noodzaak naar vanzelfsprekendheid

door: George van Duyneveldt, Rob Nijman en Stephen Rouppe van der Voort, 12 mei 2012

door: George van Duyneveldt, Rob Nijman en Stephen Rouppe van der Voort

12 mei 2012

Alle overheidslagen – rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – krijgen in toenemende mate te maken met organisatieoverstijgende samenwerking, die hen dwingt na te denken over hun eigen rol in het geheel. Het samenwerken verloopt horizontaal, zoals bij gelijksoortige bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook verticaal, of anderszins, in ketens waarin primaire overheidsprocessen worden uitgevoerd. Samenwerking tussen overheidsorganisaties is een hot topic. Vanwege de hiermee te bereiken noodzakelijke kostenbesparingen of simpelweg omdat alleen via samenwerking goede eindproducten of diensten gerealiseerd kunnen worden. Deze ontwikkeling noopt overheidsinstanties om hun ICT beter op elkaar af te stemmen, zodat er vanuit een geïntegreerde informatievoorziening gewerkt wordt.

lees meer

Analytics kan overheid ‘lean & mean’ maken

12 mei 2012

12 mei 2012

De overheid dreigt verlamd te raken door haar eigen informatie-explosie. Maar met analytics kunnen ambtenaren slagvaardig en efficiënt blijven, voorziet IBM.

lees meer