partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina IBM

IBM

19 maart: Data & AI Academy over datagovernance

nieuws | 3 maart 2021

Nu de behoefte groeit aan het delen van data over de keten staan bestuurders voor een uitdaging: bepalen van de juiste datagovernance, dataprivacy maatregelen en architectuur. Praktische handvatten om uw informatiebeleid vorm te geven en te starten met een veilige en gestructureerde inzet van AI worden u aangereikt op 19 maart tijdens de Data & AI Academy. Hierbij worden tevens de contouren van de juiste dataprivacy en datagovernance voor de publieke sector geschetst.

Naarmate projecten groeien nemen ook de maatschappelijke impact en daarmee de risico’s toe. Ook overheden vallen onder privacywetgeving en moeten zich verantwoorden tegenover toezichthouders. Het is dus extreem belangrijk dat de juiste data op het juiste moment bij de juiste persoon op de juiste manier beschikbaar is. Dit vraagt op bestuursniveau om een adequate controle op toepassingen en processen en dat de informatiebeveiliging op orde is. Dat geldt niet alleen voor verwerking en gebruik van burgerinformatie, maar ook voor gegevensstromen vanuit IoT-sensoren in de havens, steden en waterwegen, voor camera’s die de snelwegen monitoren, het beheer van energienetten enzovoorts.

Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een centrale rol bij een slimmere overheid. Omarming hiervan kent meerdere aspecten, die allemaal in meer of mindere mate (en niet per se volgordelijk) in orde moeten zijn. IBM spreekt hiertoe van ‘AI-ladder’: een data-georiënteerde aanpak waarbij een moderne informatie-omgeving wordt gebouwd ten behoeve van het adequaat kunnen verzamelen van data. Gebruikers moeten binnen deze omgeving betrouwbare analyses kunnen maken. Zo kan AI met zorgvuldigheid breder worden ingezet en geoperationaliseerd. Kortom: een kwestie van collect, organize, analyze & infuse – op basis van een modernized IT omgeving.

Randvoorwaarden voor succes

Door de opmars van de clouds en API’s is de hoeveelheid data explosief toegenomen. Ook aan gebruikerstools is geen gebrek. Datagovernance en het creëren van een veilige, flexibele en schaalbare informatie-architectuur zijn daarbij randvoorwaarden voor succes. Zodat data betrouwbaar en gebruiksklaar is, op basis van de gestelde eisen op het gebied van governance, security en compliance. Zowel binnen de overheid als in het bedrijfsleven moet voortdurend de, vaak ook ethische, afweging worden gemaakt: Kan het? Moet het? Mag het? Is het beheersbaar? Wegen de voordelen op tegen de risico’s? Hiervoor is governance op de data nodig. De datakwaliteit hoeft niet voor alle toepassingen 100 procent te zijn, maar vanuit de wetgever is verantwoord datagebruik wel verplicht.

De AI Ladder

Technologie helpt hier overigens wel een handje. Het maakt het voor bedrijven en overheden mogelijk om hun datahuishouding voldoende op orde hebben. Denk aan datakwaliteit, toegankelijkheid, classificatie, eigenaarschap en toegangsbeleid. Eenduidigheid van data binnen de organisatie of verzameld in de cloud, correct ontworpen data lakes, gemoderniseerde applicaties, een raamwerk voor dataprivacy en compliance. Dit vormt de basis voor datagedreven inzichten, processen en beslissingen op de hogere sporten van de AI Ladder. Nogmaals: het één gaat niet zonder het ander. De optimale inzet van kunstmatige intelligentie is een continu proces op alle niveaus.

Wilt u op een veilige en gestructureerde manier AI inzetten voor uw informatiebeleid, meld u dan nu aan voor de Data & AI Academy op 19 maart.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan met toegangscode abt21 via deze link

Voor meer informatie over IBM’s AI Ladder, klik hier

tags: , , , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.