partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

partnerartikelen

 • Aansluiten op LV WOZ brengt transparantie

  door: Freek Blankena

  Op 1 oktober moet de WOZ-waarde voor burgers openbaar zijn. Gemeenten kunnen daartoe gebruik maken van de Landelijke Voorziening WOZ. Die zorgt voor eenduidige, actuele en toegankelijke WOZ-gegevens.

 • De datagedreven overheid 

  Vooraf ingevulde belastingformulieren: een aangifte op maat door slim gebruik van data. We zijn er eigenlijk al aan gewend. De overheid beschikt over veel data, die kan worden benut voor een nog efficiëntere en effectievere overheid. De huidige technische mogelijkheden rondom data bieden daarvoor nieuwe kansen

 • Digitale mobiliteit jaagt vernieuwing aan

  Met smartphone of tablet zijn diensten heel anders aan te pakken. Dat gaat meestal verder dan een ‘app’. Processen moeten overhoop, het beheer verandert en beveiliging wordt belangrijker. Een drietal topmanagers in de overheid licht hier de verschillende kansen en invalshoeken toe. Zij ondervinden aan den lijve hoe digitale mobiliteit nieuwe vragen oproept en nieuwe kansen biedt.

 • Samenwerken zonder ‘heg’

  RvIG, ICTU en DICTU vormen strategische alliantie

  door: Freek Blankena

  Drie grote overheidspartijen hebben elkaar gevonden. RvIG, DICTU en ICTU werken gezamenlijk aan het definiëren, bouwen en beheren van onderdelen van systemen rond persoonsgegevens. Met hun strategische alliantie houden ze kennis vast, voeren ze structurele verbeteringen door en gaan er geen zaken ‘over de heg’.

 • e-Overheid houdt niet op bij de grens

  Goede en veilige informatie-uitwisseling voor grensoverschrijdende dienstverlening binnen Europa wordt steeds belangrijker. Dat heeft impact op overheden, hun netwerken, diensten en de generieke digitale infrastructuur (GDI). En het biedt ook kansen.

 • De achterkant van ‘mobility’

  In het Overheidsbreed Mobility Overleg komen overheidsmensen bij elkaar om hun kennis over – en ervaringen met – ‘mobility’ te delen. Het blijkt een verschijnsel dat zich lastig in een keurslijf laat dwingen.

 • Het belang van succesfactoren

  door: Freek Blankena

  De problemen met ICT-projecten die de commissie-Elias signaleerde, zijn niet zomaar opgelost. Het is goed dat de faalfactoren worden geïdentificeerd, vinden ze bij ICTU, maar wat zijn nou eigenlijk de succésfactoren? Vroegtijdig alle stakeholders op één lijn krijgen is in ieder geval heel belangrijk.

 • Kiesraad klaar voor referendumformulieren

  door: Freek Blankena

  Van boven naar onder: Pamela Young, plaatsvervangend secretaris-directeur van de Kiesraad, Karin van der Mijnsbrugge, projectleider vanuit de Kiesraad en Fred Uiterweerd, projectleider vanuit ICTU. Foto: Studio Oostrum

  De Kiesraad handelt sinds 1 juli de verzoeken tot het houden van een raadgevend referendum af. Gelukkig hoeven ze niet met zakken vol papieren formulieren aan de slag. ICTU digitaliseerde het proces – voor zover mogelijk.

 • ‘Digibeet kan geen geuzennaam meer zijn’

  Twee jaar Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening

  door: Freek Blankena

  De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) is na twee jaar volgens plan opgeheven. De meeste bestuurders zijn nu wel ‘informatieveiligheidsbewust’. Maar dat bewustzijn heeft wel blijvend aandacht nodig.

 • Uitwisselen op Europees niveau

  iB13-EC, ICTU en BZK in gesprek op ISA-workshop

  Informatie-uitwisseling houdt niet op bij de grens, dus is het belangrijk daarover ook met ‘Brussel’ te praten. Nederland en Europa kunnen wat dat betreft van elkaar leren.

 • Samen beter beoordelen

  door: Freek Blankena

   Esther ’t Hoen en Ron van Troost.

  De afdelingen Burgerzaken van gemeenten moeten de BRP zo ‘schoon’ mogelijk houden. Het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens moet hun kennis over de beoordeling van identiteitsbewijzen en brondocumenten op een hoger peil brengen. “Het werk is ingewikkelder geworden.”

 • Katern Verbinden maakt NORA ‘2017-proof’

  door: Freek Blankena

  Eric Brouwer (ICTU) en Michelle van Dijk (ministerie van BZK). Foto: Studio Oostrum

  De ambities van ‘Digitaal 2017’ en de komst van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid maken duidelijk dat overheden meer en beter willen en moeten samenwerken. Het nieuwe NORA-katern Verbinden haakt daarop in en helpt alle betrokken partijen met een effectieve, efficiënte en gebruiksvriendelijke digitaliseringsslag.

 • Agile-aanpak houdt ICTU-projecten in het gareel

  door: Freek Blankena

  Van links naar rechts: Jan Peter Jansen, Hans Verweij, François Vis. Foto: Studio Oostrum.

  De afgelopen jaren is Agile bij ICTU geleidelijk de standaardaanpak geworden voor het ontwikkelen van software. Daarmee voorkom je verrassingen aan het eind van een project. “Maar je moet er wel bij blijven nadenken.”

 • Het team maakt het verschil

  Zes kenmerken spelen een rol bij goed teamwork in de publieke sector

  door: Nicole van der Steen

  De prestaties van overheidsorganisaties verschillen onderling vaak nauwelijks. De scores per team variëren echter aanzienlijk. Deze opvallende conclusie uit het overheidsprogramma InternetSpiegel was aanleiding voor een onderzoek naar het succes van teams. Daar lijkt ‘winst’ te halen. Het resultaat is gevangen in een boek: De kracht van High Performance Teams.

 • Elly Bogerman stopt in april als directeur ICTU

  Elly Bogerman

  Bogerman kondigde haar vertrek deze week aan tijdens een bijeenkomst met medewerkers. “In april 2014 ben ik 7 jaar directeur van ICTU. Een natuurlijk moment voor een wisseling van de wacht. Het gaat goed met ICTU, er staat een sterke organisatie met een gezonde opdrachtportefeuille. De toekomst kan met vertrouwen tegemoet worden gezien.”