partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

partnerartikelen

 • PIM kan nu vruchten gaan plukken

  door: Freek Blankena

  Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) is op stoom; de eerste vijf partijen gaan aansluiten op Inspectieview Milieu (IvM). Intensief ‘zendingswerk’ is voor PIM het komende jaar het devies.

 • Schakels voor informatiegestuurde handhaving

  PIM sluit de cirkel met Inspectie Alert

  door: Nico Ouwehand

  Asbest Inspectie Alert

  Hoe krijgen we voor elkaar dat milieuhandhavers meer gericht te werk gaan? Zodat maatschappelijke risico’s afnemen én met een optimale inzet van schaarse middelen? In diverse projecten en pilots wordt al gewerkt aan de inrichting van modern toezicht, maar dat gebeurt nog niet structureel. De voorziening ‘Inspectie Alert Asbest’ brengt de handhavers een stap verder. Drie pilotregio’s oordelen positief en ook vanuit andere regio’s is er belangstelling voor dit instrument.

 • ‘Introductie RIN is no-regretaanpak’

  Het Rijks Identificerend Nummer gaat van start

  Hugo Butter / Tom Moesker

  Binnenkort zijn rijksmedewerkers in administraties van het Rijk te identificeren met hun RIN (Rijks Identificerend Nummer). Op 15 oktober gaat de beheervoorziening RIN live. Hugo Butter, Tom Moesker (beiden ICTU) en Suzanne Aantjes (CIBG) vertellen over nut en noodzaak van het RIN.

 • Ketensturing is niet alleen een kwestie van techniek

  Handvatten voor ketensturing gebundeld in NORA-dossier

  ictu logo

  Publieke organisaties werken steeds meer in ketens samen. Maar wat vraagt dat van bestuurders? Het NORA-dossier ‘Ketens de baas’ helpt ze op weg.

 • Fundamenteel anders: over verschuivende panelen en bedrijfsvoering nieuwe stijl

  door: Daniël van Geest en Raoul Schildmeijer

  ictu logo

  Het gaat veel en vaak over bezuinigen de laatste tijd. Maar het draait om meer dan de begroting op orde brengen. Wat we meemaken is een structurele verandering van de publieke sector, volgens Jan Fraanje en Marie-José Smulders, gemeentesecretaris in respectievelijk Boxtel en Purmerend.

 • Minder regeldruk en meer vertrouwen

  door: Nicole van der Steen

  ictu logo

  In het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ stond vier jaar lang de vermindering van de regeldruk voor ondernemers centraal. In december 2012 rondde het ministerie van Economische Zaken het programma af. Opdrachtgeefster Brigitte Zonneveld en programmamanager Vincent Viool blikken terug op de ervaringen en resultaten.

 • Is Groot Beter?

  door: Daniël van Geest

  ictu logo

  Het kabinet Rutte II wil toewerken naar gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners, zo staat te lezen in het regeerakkoord. Als reden voor deze operatie noemt het kabinet de grote decentralisatie van taken en bevoegdheden.

 • Milieuhandhavers kijken bij elkaar in de keuken

  door: Fred Teunissen

  ictu logo

  Rampen als die in Enschede en Moerdijk schudden bestuurlijk Nederland wakker. Zonder efficiënt en effectief toezicht op ‘milieu’ kan het ernstig misgaan. De commissie Mans constateerde dat de organisatie van dit toezicht rammelt. Er wordt nu gewerkt aan het verbeteren ervan.

 • Zonder pragmatisme geen basisregistraties

  door: Freek Blankena

  ictu logo

  Het stelsel van basisregistraties mag dan een goed doordacht geheel zijn, de invoering van de onderdelen blijft een leerproces. ICTU heeft geleerd dat een alles-of-niets-benadering in de praktijk niet werkt, wel een interactieve en pragmatische aanpak.

 • Samen ontwikkelen

  door: Marieke Vos

  ictu logo

  ICTU helpt overheden beter te presteren met behulp van ICT. De organisatie heeft zichzelf na een ingrijpende reorganisatie omgevormd tot netwerkorganisatie, gericht op het organiseren van een adequate informatievoorziening. Verbindingen leggen en samenwerken met andere overheden staan centraal. Het succesvol ontwikkelde Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen laat zien hoe dat werkt.