partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Aansluiten op LV WOZ brengt transparantie

door: Freek Blankena

artikelen | 28 juli 2016

Op 1 oktober moet de WOZ-waarde voor burgers openbaar zijn. Gemeenten kunnen daartoe gebruik maken van de Landelijke Voorziening WOZ. Die zorgt voor eenduidige, actuele en toegankelijke WOZ-gegevens.

De WOZ-waarde moet per 1 oktober voor burgers openbaar zijn. Daarmee wordt het voor burgers eenvoudig om de WOZ-waarde in te kunnen zien en ook afnemers als Belastingdienst en waterschappen kunnen straks via een centraal ‘loket’ WOZ-gegevens uit alle gemeenten raadplegen, in plaats van rechtstreeks bij 390 gemeenten.

Geert Jansen is door de minister van BZK aangesteld als ‘bestuurlijk aanjager Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (LV WOZ)’. Het meekrijgen van bestuurders is immers van belang om gemeenten tijdig aan te laten sluiten op de Landelijke Voorziening WOZ. “En natuurlijk is er ook meer nodig dan alleen een bestuurlijke blik”, luidt zijn vaststelling na een verkenning die hij uitvoerde.

Transparantie

De WOZ-waarde moet per 1 oktober voor burgers openbaar zijn. Dat hebben de ministeries van Financiën en BZK, de VNG, het IPO en de UvW zo afgesproken. Deze stap heeft te maken met een wetswijziging in de Wet WOZ uit 2015, die bepaalt dat transparantie belangrijk is en de WOZ-waarden dus openbaar moeten zijn. Het streven is dat vanaf 1 oktober de centrale voorziening in gebruik is. Daarmee wordt het voor burgers eenvoudig om de WOZ-waarde in te kunnen zien. Voordeel voor de burger dus, maar ook de overheid zelf heeft er baat bij. Afnemers als Belastingdienst en waterschappen kunnen straks via een centraal ‘loket’ WOZ-gegevens uit alle gemeenten raadplegen, in plaats van rechtstreeks bij 390 gemeenten. De eenduidig gecentraliseerde gegevens zorgen voor actualiteit en transparantie en dat is nodig, stelt Jansen, oud-Commissaris van de Koningin in Overijssel en oud-voorzitter van de Waarderingskamer. Burgers willen weten waarom hun huis zo is gewaardeerd en dat van hun buurman anders. “In de loop der jaren is die WOZ-waardering in belang toegenomen omdat die frequenter werd aangepast en dicht tegen de economische waardering is komen te zitten. Dan gaat het belang ook veel verder dan alleen als methode om belastingen te kunnen heffen.”

Bestuurlijk vraagstuk

Voordat gemeenten op de LV WOZ kunnen aansluiten, moet er nog wel wat gebeuren, legt Jansen uit. “De aanpak en situatie verschilt per gemeente, per samenwerkingsverband en ook per leverancier. Dat betekent dat er nog wat werk te doen is.”Inmiddels is ongeveer eentiende van de gemeenten aangesloten en de rest heeft plannen gemaakt. In de gesprekken loop je tegen de nodige praktische bezwaren aan, vaak van technische aard of qua planning. Aansluiting staat niet altijd hoog op de bestuurlijke agenda. Dat is wel nodig om te zorgen dat het gaat lukken, en om er geld voor vrij te maken.”


Geert Jansen, ‘bestuurlijk aanjager Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (LV WOZ)’.

Projectleider Ron van Troost van ICTU somt globaal op wat gemeenten vooraf kunnen regelen voor de aansluiting op de LV WOZ. “Ze moeten bedenken hoe ze de aansluiting willen realiseren en wanneer. Belangrijk is dat ze in beeld krijgen of de kwaliteit van hun data op orde is en dat ze hun planning bespreken met hun softwareleverancier. De planning moet ook in lij zijn met de planning van het Kadaster – die de LV WOZ beheert.”

Standaarden

Een deel van de (potentiële) vraagstukken rond het openbaar maken van gegevens ligt op standaardisatievlak. Er is wel een koppelingsstandaard (Stuf- WOZ) voor de WOZ-gegevens die naar de afnemers gaan, maar voor de communicatie van gemeenten met de LV is een XML-berichtenstandaard afgesproken. Van Troost: “Dat gaat via Digikoppeling. Die standaard wordt nog niet altijd uniform ingevuld.” Dat het technisch gewoon mogelijk is voor gemeenten om aan te sluiten op de LV WOZ hebben ‘koplopergemeenten’ al bewezen. Amersfoort, Huizen en Rotterdam – dus gemeenten van uiteenlopende omvang – zijn inmiddels aangesloten. “Techniek is dus geen probleem”, zegt Jansen. “Het blijkt lastiger er in het bestuurlijke circuit een zeer gericht aandachtspunt van te maken.Dat komt ook omdat het een proces is met veel partijen en afhankelijkheden. Zowel qua interne werkprocessen, datakwaliteit, techniek als planning moet het op orde zijn. Bestuurlijk gezien helpt het dat de voorziening LV WOZ een belangrijke schakel is in de ambities van de overheid een generieke digitale infrastructuur verder in te richten. En dat we met het openbaar maken van WOZ-gegevens eraan kunnen bijdragen dat we de burger beter bedienen”.

Stappen zetten

Welke stappen kunnen gemeenten nu dus al zetten? Jansen noemt er een aantal. “Zorg dat je het proces projectmatig aanpakt. Een tweede punt is het in eigen huis alle op orde krijgen van je gegevens. Ten derde: maak de planning realistisch en stem met name met de softwareleveranciers en binnen de gemeente af of het echt gaat lukken.”

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.