partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Data als brandstof voor de overheid van overmorgen

artikelen | 7 augustus 2017

Volgens het rapport ‘Maak Waar’ van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid, kunnen overheden en publieke uitvoeringsorganisaties baat hebben bij het versnellen van digitalisering door nieuwe technieken en innovaties. François Vis en Giulietta Marani over de impact hiervan op de overheid van overmorgen.

Giulietta Marani en Francois Vis

Blockhain, big data, kunstmatige intelligentie, Internet of Things, robotica: stuk voor stuk technologische ontwikkelingen die snel aan invloed winnen. Rode draad in al die ontwikkelingen is dat het om data draait. “Als je bedenkt dat veel van onze overheden datagedre- ven organisaties zijn, dan is het logisch dat deze technologieën grote impact gaan hebben op de bedrijfsvoering en de werking van overheden”, aldus François Vis, hoofd productontwikkeling bij ICTU.

De impact en relevantie van deze ontwikkelingen worden beïnvloed en ver- sterkt door de manier waarop de verschillende innovaties zich tot elkaar verhouden. “Big data is niet alleen een nieuwe manier van statistiek bedrijven, maar ook de brandstof voor kunstmatige intelligentie. En het zorgt er ook voor dat het Internet of Things goed kan werken. Als je op deze manier kijkt naar al die technologische ontwikkelingen, dan ontstaat er een beeld van hoe de overheid op een geheel andere manier kan gaan werken. Zo gebruikt de Amsterdamse politie data om woninginbraken te voorspellen. Het slimme systeem zou zo’n 40 procent van de woninginbraken correct voorspellen.

Dit soort systemen zouden ook goed toegepast kunnen worden bij inspectiediensten. Ook in de dienstverlening van de overheid aan burgers en ondernemers kan nog veel worden verbeterd door slimme inzet van data om beter aan te sluiten bij behoeften en verwachtingen in de samenleving.”

Regie bij burger

“Met nieuwe technologieën kunnen we misschien betere en transparantere oplossingen bieden voor vraagstukken zoals privacy, waarbij je meer van de regie op data teruglegt bij de burger en tegelijkertijd bijdraagt aan vertrouwen en een veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling. Dat is een grote stap”, aldus Vis. “Met blockchaintechnologie is het bijvoorbeeld voor overheden mogelijk om met zekerheid te kunnen vaststellen of een burger op basis van onder meer leeftijd en inkomen recht heeft op bepaalde voorzieningen, zonder dat daarbij de daadwerkelijke brondata uitgewisseld hoeven worden. Een dergelijk systeem zou dan al uit de voeten kunnen met valideerbaar betrouwbare antwoorden als ‘deze persoon is ouder dan 18 en verdient minder dan 50.000’. Dus zonder dat brondata als geboortedatum of exact inkomen uitgewisseld hoeven te worden.”

Anders werken en denken

Anders kijken naar de verhouding tussen overheid en maatschappij, vraagt om een andere manier van denken en werken binnen die overheid. Giulietta Marani, adviseur in het team productontwikkeling en relatiemanager bij ICTU, is ervan overtuigd dat overheden daar klaar voor zijn, en bereid zijn om de eerste stappen te zetten. “Wij zien dat overheden de mogelijkheden en kansen willen verkennen die nieuwe technologieën bieden. Als ICTU willen we hen hierbij helpen en ver- binden met andere overheden, marktpartijen en kennisinstituten. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen als: ‘Hoe kunnen wij aan de slag met blockchain binnen onze organisatie?’ Ook voor ons zal het af en toe zoeken zijn, want ook wij kunnen nog niet alle mogelijkheden en impact overzien. Maar dat betekent niet dat je nu niets kunt doen.”

Discipl

Om overheden te ondersteunen bij vragen en oplossingen heeft ICTU medio april Discipl (DIStributed Collaborative Information Platform) gelanceerd. Vis: “In de eerste plaats is dit een community, een digitale plek waar wij met andere overheden, kennisinstituten en markt- partijen, kennis en kunde willen delen. Daarnaast willen wij met Discipl een start maken met een technisch platform waarop we toepassingen ontwikkelen voor activiteiten die overheden uitvoeren. Transparantie en open source spelen daarin een belangrijke rol, want zowel de code als ook de eindproducten willen we delen met de community. Verder moet Discipl de stip aan de horizon voor een overheid van overmorgen beter zichtbaar maken. Als ICTU kunnen wij dat niet alleen. Daarvoor heb je de kennis en wijsheid van de community nodig, mensen die er dagelijks mee werken. Zoals de medewerker van het Kadaster die zegt wat hij vindt van nieuwe technologieën, of de man of vrouw van de Belastingdienst.” Marani: “We verkennen via experimenten hoe optimaal gebruik te maken van nieuwe technologische ontwikkelingen binnen de overheid. Met Discipl nodigen we mensen uit om ons daarbij te helpen en hierin samen met ons op te trekken. Vooral door ermee aan de slag te gaan: door samen doen en ondervinden.”

Wilt u meer weten over Discipl of deelnemen in een verkenning? Neem dan contact op met françois.vis@ictu.nll of giulietta.marani@ictu.nl. Voor meer informatie over gebruik van data in de overheid, neem contact op met louise.jong@ictu.nl of kijk op ictu.nl.

Kennisplatform Big Data

Data is belangrijk kapitaal, ook bij de overheid, en verdient daarom de hoogste aandacht. Voor de overheid wordt het steeds belangrijker om kennis te hebben en te delen over hoe gebruik van data kan worden ingezet en om databeleid of datagovernance in te richten. Kennisuitwisseling van data- experts binnen de overheid kan daarbij helpen. ICTU organiseert via een Kennisplatform Big Data de uitwisseling van dergelijke ervaringen.

Meer informatie over het Kennisplatform Big Data? Stuur een bericht naar kennisplatform@ictu.nl.


tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.