partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Doe het optimaal digitaal

artikelen | 8 augustus 2017

User experience, citizens experience, gedragspsychologie: kennisgebieden die kunnen helpen om de digitale overheid vorm te geven voor burgers en bedrijven. Optimaal Digitaal biedt deze kennis gebundeld en toegankelijk aan.

Optimaal Digitaal

Uit onderzoeken naar barrières voor burgers en bedrijven om aan te kunnen sluiten bij de digitale overheid, blijkt dat het merendeel daarvan generiek van karakter is. Oplossingen om die barrières te doorbreken en de kennis daarover zijn dus voor álle overheidsorganisaties van belang. Het project Optimaal Digitaal probeert daar overzicht en inzicht in de bieden.

Optimaal Digitaal is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en onderdeel van het Programma Digitaal 2017. Het initiatief komt voort uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II en het project Massaal Digitaal dat in 2013 is gestart.

Doel is een betere overheidsdienstverlening. Om dat te bereiken worden overheidsbreed ervaringen en kennis gedeeld en wordt er meer verbinding aangebracht tussen al die overheidsprofessionals die werken aan het verbeteren van digitale dienstverlening. Optimaal Digitaal is ook een instrument dat in het kader van Gebruiker Centraal is ontwikkeld, de community die in haar manifest aandacht vraagt voor vijf ontwerpprincipes bij onlinedienstverlening. Gebruiker Centraal organiseert op 5 september het Maak Het Bruikbaar Festival voor professionals. En op 6 september komen ervaringen van die dag terug op het Mensen Centraal Congres.

Frits Warnar is programmamanager van Digitaal 2017: ”De Nederlandse overheidsorganisaties presteren heel behoorlijk, ook in vergelijking met andere landen. Toch is er nog veel te verbeteren. Digitalisering kan daar zeker aan bijdragen, maar het is cruciaal om het perspectief van burgers en bedrijven centraal te stellen. De tools van Optimaal Digitaal kunnen daaraan bijdragen.”

De basis van Optimaal Digitaal bestaat uit ‘digitale kaartjes’, met tips die kunnen helpen op weg naar een verdere digitalisering van overheidsdienstverlening.

Twee recente tips op Optimaaldigitaal.nl:

Tip 83: Begin waar de energie zit
Als je een innovatietraject wilt opstarten, begin dan
waar de energie zit. Zoek collega’s of bestuurders op die dat project ook belangrijk vinden en enthousiast mee willen doen. Ga met hen van start. Overtuig vervolgens de anderen met jullie resultaten.

Tip 86: Focus op totale dienstverlening
Beschouw je dienstverlening als een geheel. Kijk daarbij vanuit het proces van de klant en pas daar bijvoorbeeld je kanaalkeuze op aan. Soms kan het helemaal digitaal, soms is inzet van een ander kanaal of een combinatie effectiever. Deze verschillende kanalen moeten dan wel goed op orde zijn en naadloos aansluiten. Zorg verder dat de klant geen last heeft van versnippering of ‘hobbels’ binnen je organisatie. Voor hem of haar moet het afnemen van de dienst een vloeiend, eenduidig en efficiënt traject zijn.

Kijk op optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.