partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

e-Overheid houdt niet op bij de grens

artikelen | 7 december 2015

Goede en veilige informatie-uitwisseling voor grensoverschrijdende dienstverlening binnen Europa wordt steeds belangrijker. Dat heeft impact op overheden, hun netwerken, diensten en de generieke digitale infrastructuur (GDI). En het biedt ook kansen.

Freek van Krevel (l), vanuit EZ de Nederlandse coördinator voor e-SENS, en Xander van der Linde, e-SENS-projectleider vanuit ICTU.

Meedoen met een aanbesteding in een ander EU-land? Inschrijven bij een universiteit in een andere lidstaat? Inloggen bij een buitenlandse overheidspartij? Dat gaat niet zonder elektronische identiteit. Deze moet dan wel grensoverschrijdend gebruikt kunnen worden. eIDAS, de Europese verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten, legt daarvoor de basis. De in september 2014 aangenomen verordening stelt dat elektronische identiteiten van lidstaten over de grens moeten kunnen werken, evenals vertrouwensdiensten zoals de elektronische handtekening, elektronische zegels en elektronische bezorging. Het Europese project e-SENS (zie kader) doet voorstellen voor de technische uitwerking van standaarden en afspraken.

e-SENS

Binnen Europa groeit de behoefte aan goede en veilige informatie-uitwisseling voor grensoverschrijdende dienstverlening voor overheden, bedrijven en burgers. Onze economie stopt immers niet meer bij de landsgrenzen. Het is handig als burgers en bedrijven informatie kunnen uitwisselen met publieke instanties en toegang hebben tot publieke elektronische diensten in alle EU-lidstaten.
De Europese Unie werkt aan de ‘Digital Single Market’, met als doel transacties en diensten tussen Europese landen net zo gemakkelijk te maken als binnen één land. Het EU-project e-SENS (Electronic Simple European Networked Services, zie www.esens.eu) is opgericht om dit te realiseren.

e-SENS omvat een aantal zogenaamde werkpakketten op verschillende domeinen. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) coördineert het werkpakket ‘sustainability & long-term governance’. Dit werkpakket richt zich op e-overheidsbouwstenen waaronder elektronische identiteiten, elektronische handtekeningen, elektronische levering en elektronische documenten. Hiervoor zijn nodig: standaarden, koppelvlakken en afspraken tussen domeinen en de communities die gaan over de generieke oplossingen. ICTU ondersteunt EZ hierbij.
In Nederland werken zes departementen, uitvoeringsorganisaties zoals RINIS, Logius, Justid, TenderNed, NICTIZ en ICTU samen in e-SENS, naast private partijen zoals CZ, VECOZO, PostNL en TNO. Zo wordt binnen diverse domeinen toegewerkt naar betrouwbare en veilige Europese transacties en uitwisseling van gegevens. Denk aan eJustice (justitie), eProcurement (aanbesteding), eID, eEducation (onderwijs), eSocial Security bij ESSII, eDelivery (pilots met nationaal Access Point bij RINIS) en eHealth (zorg).
Xander van der Linde (ICTU): “In Nederland richten wij nu met de Digicommissaris en de verantwoordelijke departementen een structurele afstemming in. Samen met de betrokken uitvoeringspartijen en beleidsmakers van de verschillende overheidsdomeinen. Zo kunnen we gezamenlijk gecoördineerd onze digitale ‘Europoort’ vormgeven.”

“Deze inspanningen leveren transactiezekerheid op voor wie via de elektronische weg wil communiceren met andere overheden in Europa. En daarvoor moet men kunnen omgaan met de elektronische identiteiten uit andere lidstaten”, zegt Freek van Krevel, vanuit EZ de Nederlandse coördinator voor e-SENS, waarbinnen in verschillende domeinen proefprojecten draaien. Een voorbeeld: “We hebben nu een kleine proef lopen met Belgische grensboeren die in Nederland een stukje grond hebben. Ze moeten bijvoorbeeld vee aanmelden bij de Nederlandse Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en kunnen daar nu naadloos inloggen met hun Belgische elektronische identiteit; een primeur in Europa.”
Binnen e-SENS krijgen met name vier domeinen aandacht: justitie, aanbestedingen, gezondheidszorg en de levenscyclus van ondernemingen. Steeds wordt daarbij naar dezelfde bouwstenen gekeken: eID, digitale bezorging, de elektronische handtekening en documenten.

Gedeelde standaarden

Van Krevel is nu regelmatig in Brussel om binnen e-SENS met vertegenwoordigers van andere landen te overleggen. “Dit gaat om generieke standaarden die je domeinspecifiek moet inzetten. Je moet samen een balans vinden tussen een centrale, gedeelde oplossing en domeinspecifieke wensen.” In Nederland zijn er contacten met de Digicommissaris om de standaarden ook hier breed geïmplementeerd te krijgen. Xander van der Linde, e-SENS-projectleider vanuit ICTU: “Die standaarden moeten breed worden ingebed bij overheden. Voor kansen willen we ons richten op de betekenis die er is voor de vraagzijde: voor de overheden in de domeinen en voor burgers en bedrijven.”

eProcurement
De Europese Commissie wil het gebruik van elektronisch aanbesteden, eProcurement, bevorderen om één enkelvoudige Europese digitale markt te realiseren. In Nederland is TenderNed, onderdeel van PIANOo (EZ), daarmee actief. TenderNed is verbonden met de Europese aanbestedingsinfrastructuur. Kornelis Drijfhout, informatiemanager bij PIANOo: “Nederlandse bedrijven dingen zo mee naar alle Europese opdrachten en Nederlandse overheden genieten voordelen van een grote Europese markt.”

eID
Ruim zeventig gemeenten kunnen straks elektronische identiteiten (eID) van andere lidstaten accepteren. Het ministerie van EZ deed hiervoor samen met Connectis een voorstel na een oproep van de Europese Commissie, die een subsidie verstrekt. Nathan Ducastel van PBLQ en Robert Sierat van VKA, in opdracht van EZ betrokken bij dit voorstel: ”Hiermee zorgen we ervoor dat de digitale infrastructuur van de gemeenten klaar wordt gemaakt om buitenlandse eID’s te accepteren en valideren.”

eJustice
Binnen e-SENS realiseert e-CODEX interoperabiliteit tussen justitiële autoriteiten in Europese lidstaten. Het biedt ook digitale toegang tot grensoverschrijdende civiele procedures en verbindt registers in het Europese justitiedomein. Dit vereenvoudigt de toegang tot grensoverschrijdende juridische procedures en middelen voor burgers en bedrijven. Tussen verschillende Europese landen wisselen openbaar aanklagers nu bijvoorbeeld digitaal rechtshulpverzoeken uit.

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.