partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Ketensturing is niet alleen een kwestie van techniek

artikelen | 12 september 2013

Publieke organisaties werken steeds meer in ketens samen. Maar wat vraagt dat van bestuurders? Het NORA-dossier ‘Ketens de baas’ helpt ze op weg.

ictu logo

In een keten is er niet één baas en dat vraagt een andere besturingsaanpak. Dat is de gedachte achter ‘Ketens de baas’, een aanvulling op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). NORA biedt een gemeenschappelijk werk- en denkkader voor de elektronische overheid.

“Samenwerking over organisatiegrenzen heen is niet meer weg te denken in deze tijd. De samenleving vraagt om samengestelde diensten en producten die niet door zelfstandige organisaties geleverd kunnen worden. Denk hierbij aan het bieden van goede jeugdzorg of het borgen van informatieveiligheid”, zegt medeauteur Erik Ruiterman, die net als de andere drie auteurs eerder veel ervaring opdeed met ketensamenwerking bij de totstandkoming van de loonaangifteketen. “Maatschappelijke vraagstukken zijn daarmee steeds vaker organisatieoverstijgend en kunnen alleen in samenwerking aangepakt worden.”

Organisaties zijn geneigd hun ‘verticale’ organisatiebelang centraal te stellen en niet meteen te denken vanuit het ‘horizontale’ ketenbelang. Het oplossen van gezamenlijke vraagstukken drijft op ‘het echt samen willen doen’, op het ‘vertrouwen in de partner’ en op een ‘gezamenlijke focus’. Maar hoe krijg je de managers en de medewerkers in de juiste coöperatieve stand?
In het dossier geven de auteurs speciaal voor bestuurders een op de praktijk gestoelde visie op het inrichten van organisatieoverstijgende samenwerking. Ruiterman: “De essentie van ‘Ketens de baas’ is een andere manier van kijken naar het besturen van samenwerkingsverbanden, waarbij de relatie tussen de samenwerkende organisaties én het commitment tot samenwerking voortdurend in het vizier worden gehouden. We onderscheiden vier besturingsdimensies. Naast de inhoudelijke en procedurele dimensie gaan we ook in op de culturele en relationele dimensie van samenwerking.” Ketensamenwerking is niet louter een kwestie van techniek en procedures, maar heeft ook oog voor de relationele en culturele vraagstukken tussen samenwerkende organisaties. En daar moet vanaf de start aan gewerkt worden omdat het negeren van deze vraagstukken een goedwerkende keteninformatisering in de weg zal staan.

Cor Franke, als projectleider doorontwikkeling NORA verantwoordelijk voor ‘Ketens de baas’, weet zeker dat het dossier aan een behoefte voldoet. “Voor de zomer gaf ik tijdens een conferentie over informatisering in de vreemdelingenketen een presentatie over het dossier. De primaire reactie uit de zaal was dat het dossier op een goed moment komt, omdat ze zich juist nu de vraag stellen hoe ze de besturing van de keten verder vorm gaan geven.”

Het dossier ‘Ketens de baas’ is geschreven door Menno Aardewijn, Erik Ruiterman, Ard-Pieter de Man en Valentijn Crijns. Als onderdeel van de NORA is het dossier digitaal beschikbaar. “De NORA komt tot stand door bijdragen vanuit alle overheidslagen”, zegt Eric Brouwer, bij ICTU verantwoordelijk voor het beheer van de NORA in opdracht van het ministerie van BZK. “Het afgelopen jaar is de papieren NORA vervangen door de wiki www.noraonline.nl. Hiermee kunnen we te allen tijde onze inzichten en kennis delen en blijven alle onderdelen van de NORA actueel.”

Hier vindt u het dossier.

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.