partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Minder regeldruk en meer vertrouwen

door: Nicole van der Steen

artikelen | 23 januari 2013

In het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ stond vier jaar lang de vermindering van de regeldruk voor ondernemers centraal. In december 2012 rondde het ministerie van Economische Zaken het programma af. Opdrachtgeefster Brigitte Zonneveld en programmamanager Vincent Viool blikken terug op de ervaringen en resultaten.

ictu logo

Kalverhouders kunnen de gegevens van hun kalveren nu digitaal leveren aan de overheid, waardoor minder handelingen in het slachthuis nodig zijn. Schippers winnen tijd omdat ze voor aankomst in de Rotterdamse haven de informatie over hun lading en hun logistieke wensen in een enkel scherm kwijt kunnen. Begrafenisondernemers hoeven straks minder op pad, dankzij digitale aangiften van overlijden bij de burgerlijke stand. Deze voorbeelden tonen de variatie aan van de casussen die door het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ (Sggv) in opdracht van Economische Zaken door ICTU zijn uitgevoerd.

Publiek-private samenwerking

Sggv ondersteunde de afgelopen jaren de publiek-private samenwerking in zeventien ketens en joeg verbeteringen aan in onder meer de bouw, horeca, asbestverwijdering, beroepsvisserij, agrosector, evenementenbranche en binnen import en logistiek. Doelstelling van het Sggv-programma was minimaal 15 procent besparing van uren, tijd en geld voor ondernemers en overheden door verminderde regeldruk. Brigitte Zonneveld, de opdrachtgeefster vanuit EZ: ““In de loop van het programma bleek dat ook de overheid met deze aanpak beter kan presteren.”

Vincent Viool, projectmanager van Sggv, haalt het voorbeeld aan van de kalverensector. Informatie over de diergezondheid is daar belangrijk om te bepalen of kalveren geschikt zijn voor slacht en consumptie. Viool: “Door deze informatie slimmer digitaal te gebruiken kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit beter toezicht houden met minder lasten voor de ondernemer. Concreet zijn er nu bijvoorbeeld minder snijhandelingen nodig om te controleren of een kalf gezond is.” En dat heeft volgens Viool een kleinere kans op besmetting met bacteriën als bijkomend voordeel. “We hebben er samen met agrarische organisaties en kalverhouders voor gezorgd dat in deze sector niet alleen efficiënter maar ook met nog minder gezondheidsrisico’s wordt gewerkt.”

Omgekeerd ketendenken

Ondernemers gaven zelf aan welke regelgeving tot problemen of veel regeldruk leidde. Ook klopten brancheorganisaties op de deur die een oplossing zochten voor de obstakels die hun ondernemers ervoeren. “Bij elk project hebben we de ondernemer als vertrekpunt genomen”, legt Zonneveld uit. “We hebben onszelf de vragen gesteld: ‘Wat houdt de ondernemer bij aan gegevens en hoe kunnen we ervoor zorgen dat zijn werkwijze aansluit op wat toezichthouders willen weten?’” Zonneveld noemt dit ‘omgekeerd ketendenken’. Voor de evenementenbranche leidde deze aanpak tot een digitale assistent waarmee bijvoorbeeld een organisator van een sportwedstrijd aangeeft welke maatregelen hij regelt om het verkeer om te leiden en de veiligheid van toeschouwers en sporters te waarborgen. De toezichthouder kan deze gegevens online inzien. Zonneveld: “De digitale assistent helpt de ondernemer snel na te gaan welke vergunningen hij nodig heeft en deze in één keer aan te vragen.”

Ondernemer centraal

Sggv ontwikkelde een eigen methodiek om tot een goede samenwerking tussen publieke en private partijen te komen. De basis van de methodiek is een positieve business case voor alle individuele ketenpartners, in geld of in kwaliteit. De methodiek vindt navolging. Nijenrode gebruikt deze inmiddels in de MBA-opleiding. Ook andere overheden hebben interesse getoond in de aanpak. Een multimediale kennisbank over de Sggv-methodiek en -casussen moet de opgebouwde kennis levend houden.
Viool: “We hebben vraaggestuurd gewerkt. Op basis van business cases konden we partijen met op het eerste gezicht soms heel verschillende belangen toch bij elkaar krijgen. Omdat we heel duidelijk de baten konden laten zien.” Om de regeldruk te verminderen zijn volgens Zonneveld zowel brancheorganisaties en toezichthouders als ondernemers nodig. “Je moet alle schakels in de keten om tafel krijgen die een rol hebben in de controle en aanlevering van de juiste gegevens voor wet- en regelgeving.”

Neutrale aanjager

De onafhankelijke positie en de kennis en ervaring op zowel het ICT- als overheidsdomein waren redenen om het Sggv-programma bij ICTU te beleggen. Zonneveld stelt dat het heeft geholpen dat het Sggv-team als neutrale partij aan tafel kon schuiven. “In alle casussen was Sggv een neutrale partner, aanjager en regisseur. Uitgangspunt was een oplossing voor de gehele sector, zowel het midden- en kleinbedrijf als grote ondernemingen.”

Volgens Zonneveld zijn ‘draagvlak’ en ‘continuïteit’ essentieel voor publiek-private programma’s. “Het is belangrijk het juiste bestuurlijk niveau aan tafel te hebben. Ook moet de nieuwe werkwijze praktisch uitvoerbaar zijn.” De sectoren betaalden mee aan proefopstellingen om te kijken of obstakels daadwerkelijk werden weggenomen. Dit testen was een vast onderdeel van de aanpak.
Zonneveld: “Het was aan de sector zelf om te bepalen hoe ze verder wilden.” Het bleek een duidelijke pré wanneer partijen zagen dat de aanpak breder te gebruiken was in de sector.

Synergie

Het ‘single window’-project Supd@x is een goed voorbeeld van een succesvolle casus waarin synergie is behaald, meent Zonneveld. Dankzij dit programma hoeft een schipper die veterinaire goederen in de Rotterdamse haven binnenbrengt, slechts één keer de informatie aan te leveren die hij verplicht aan de overheid moet melden. Hierna kunnen de diverse overheidspartijen, zoals de douane en de NVWA, de informatie hergebruiken. Eerder had de schipper hiervoor verschillende formulieren nodig. Zonneveld: “De nieuwe aanpak bespaart niet alleen de schipper en de toezichthouders veel tijd. We zien synergie. De aanpak is op te schalen naar andere havens, luchthavens en goederenstromen.” Volgens Zonneveld is Supd@x bovendien een belangrijke bouwsteen voor het Neutraal Logistiek Informatieplatform (NLIP) in de Topsector Logistiek waarin private en publieke partijen samenwerken aan meer en betere informatie-uitwisseling. Zonneveld: “Met Supd@x kunnen niet alleen besparingen op het gebied van regeldruk gerealiseerd worden, het draagt ook bij aan een sterkere concurrentiepositie voor logistiek Nederland. Daarmee hebben we een enorm economisch belang te pakken.”

Vertrouwen

Toch zien Zonneveld en Viool de besparingen en economische belangen niet als het grootste succes van Sggv. De allergrootste winst is misschien wel dat de verschillende partners meer vertrouwen in elkaar hebben gekregen. “Het was mooi om te zien dat er bij de partners een duidelijke bewustwording ontstond dat ze elkaar nodig hebben om in de markt competitief te zijn. We hebben ondernemers aan tafel gehad die de toezichthouders met wantrouwen bekeken. En toezichthouders die niet begrepen waarom ondernemers moeite hadden met bepaalde regelgeving. Door met elkaar om tafel te gaan en uit te gaan van gezamenlijke belangen win je veel begrip.” Met een goede aanpak snijdt het mes volgens Viool aan twee kanten: “De toezichthouders krijgen de juiste informatie en de informatiestroom wordt voor alle partners in de keten toegankelijk, waardoor er beter en vaak ook veiliger gewerkt kan worden.”

Het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ heeft in vier jaar tijd zeventien casussen afgerond op verzoek van de sectoren. Een greep uit de resultaten:
• Uitvaartondernemers kunnen jaarlijks 4 tot 5 miljoen euro besparen door digitale aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand.
• Gestructureerde informatie-uitwisseling voor asbesttoezicht vergroot de veiligheid van de arbeidsomstandigheden.
• Voorbereiding voor vergunningen voor de bouwsector bespaart jaarlijks 6 miljoen euro. Bouwprojecten starten eerder door snellere afhandeling gemeenten.
• De beroepsvisserij bespaart jaarlijks 4,1 miljoen euro. De informatie-uitwisseling binnen de keten bevordert samenwerking.
• De verfbranche bespaart 40 procent door eenvoudiger verstrekken van veiligheidsinformatie aan schildersbedrijven en andere ketenpartijen.
• De evenementenbranche bespaart minstens 10 procent op de regeldruk. Er komt één loket voor het aanvragen van vergunningen.

Viool was programmamanager tijdens de afrondende fase van Sggv. In de afgelopen vier jaar waren daarnaast Mark Brugman en Karla van Rooijen programmamanager van Sggv bij ICTU.

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.