partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Samenwerking zorgt voor betere apps

artikelen | 19 juli 2018

Hoe gebruik je apps optimaal binnen de overheid? Tijdens de NORA Gebruikersdag in mei gaven Dennis Brocker (Dienst Justitiële Inrichtingen/SSC-I) en Ronald Heukers (DICTU) een uitleg over het gebruik van apps bij de overheid en de Handreiking Mobiele App Ontwikkeling en Beheer.

ICTU Nora

Beeld: Ronald Heukers (DICTU) en Dennis Brocker (Dienst Justitiële Inrichtingen/SSC-I). Beeld: Studio Oostrum.

Een paar jaar geleden ontstond het idee om de kennis over mobiel werken, op basis van een referentiearchitectuur, te gaan bundelen. DICTU had al een uitwerking op dat gebied, evenals de Belastingdienst, en ook andere overheidsorganisaties waren er mee bezig.

Er was behoefte om die kennis toegankelijker te maken voor meer collega’s bij de Rijksoverheid. Dit resulteerde in een verzoek vanuit de CTO-Raad Rijk om een handreiking over dit onderwerp te maken. Onder regie van DJI/SSC-I gingen de Belastingdienst, DICTU (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), SSC-ICT (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en SSC-I (Ministerie van Justitie en Veiligheid – DJI) gezamenlijk aan de slag. Al snel ontstond een gemêleerde groep van deskundigen vanuit de hele overheid die actief meeschreef en meedacht.

Brocker, vanuit DJI betrokken als schrijver: “Een plezierig en leerzaam proces, en minstens even belangrijk als het resultaat. We hebben als vier grote uitvoeringsorganisaties intensief samengewerkt en veel van elkaar geleerd. Transparantie, delen, elkaar verder helpen waren sleutelbegrippen in dit traject. Dat heeft natuurlijk ook met de persoonlijke passie van de betrokken schrijvers te maken.”

Mobiel werken is een veel besproken onderwerp en ook belangrijk voor bestuurders, aldus Heukers, vanuit DICTU betrokken: “Mobiel begint het meest dominante kanaal te worden om internet te benaderen. Dat betekent dus ook dat bestuurders steeds meer vragen over gebruik van apps uit de organisatie krijgen. Dan moet je er iets mee op bestuurlijk niveau. Het moet immers passen binnen de organisatie, en aansluiten bij processen.”

“Dan blijkt zo’n kader als deze handreiking over ontwikkeling en beheer van mobiele apps handig. Het geeft je handvatten waarmee je de architectuur kunt maken die nodig is om mobiel te kunnen werken.“

Innovaties

Ontwikkelingen, zoals Artificial Intelligence (AI), beeldherkenning, Augmented en Virtual Reality (AR en VR), enzovoorts, gaan ook impact hebben op de overheidsdienstverlening. Vooral AR gaat de komende tijd het nodige veranderen, denken Heukers en Brocker.

“Hoe dan ook zullen we moeten bekijken hoe we met die innovaties om kunnen gaan. Dat blijft een ontwikkeling. Apps waren jaren geleden vooral bedoeld als een promotiemiddel. Iedereen wilde wel een appje. Daarna wilde men vooral functionele apps, gericht op een bepaalde taak. Een volgende fase zal zijn hoe innovaties in te passen zijn in mobiele technologie. Inmiddels zijn apps in ieder geval gewoon applicatieontwikkeling geworden en business as usual”, aldus Heukers.

“Technologie snelt vooruit en daarmee mobiele innovatie als een onderdeel daarvan. Security en privacy blijven de komende tijd een uitdaging als het gaat om toepassing van mobiele technologie. Ook vertrouwen blijft belangrijk. Een eenduidige uitstraling, zoals de Rijkshuisstijl voor overheidsapps, helpt daarbij”, vult Brocker aan.

“We moeten bedenken hoe we als overheid vanuit visie een goede strategie voor apps kunnen ontwikkelen, die helpt om die ontwikkelingen een goede plek te geven. Er komt een hele nieuwe groep gebruikers aan die als burger eigenlijk niets anders kent dan mobiel werken. Die burger wil dat dus ook van de overheid. Dat zul je een plek moeten geven, naast het blijven bedienen van een groep burgers die liever juist niet mobiel digitaal zaken wil of kan doen.”

Breder dan Rijk

De Handreiking Mobiele App Ontwikkeling en Beheer is geschreven voor de Rijksoverheid. Maar het onderwerp leeft breder. In de workshop van Brocker en Heukers tijdens de NORA Gebruikersdag gaven deelnemers aan dat de handreiking ook prima bruikbaar is voor andere overheden, zoals gemeenten of provincies. Men wil graag meedenken en meekijken. Meer informatie over deze handreiking? Kijk op noraonline.nl.

De handreiking is tot stand geko- men op verzoek van de CTO-Raad Rijk. De inhoud is breed getoetst door partijen binnen de overheid die apps ontwikkelen of daartoe opdracht geven. ICTU is een van de partijen die betrokken is bij de totstandkoming van de handreiking. De handreiking is opgenomen in de Enterprise Architec- tuur Rijk (EAR). De handreiking wordt jaarlijks ge-reviewed en waar nodig aangevuld met nieuwe inzichten.

OMO

Het Overheid Mobility Overleg (OMO), geïnitieerd door ICTU vanuit de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), verkent het thema Mobility binnen de publieke sector. Iedereen die werkzaam is bij de overheid, betrokken is bij ontwerp en inrichting van digitale overheidsdiensten en in de praktijk aanloopt tegen digitale mobiliteitsvraagstukken, is van harte welkom om aan te sluiten bij OMO . Meer informatie of aanmelden kan via een bericht naar omo@ictu.nl.

reacties: 1

tags:

  • R. de Rooij #

    30 juli 2018, 16:52

    Een recente en relevante ontwikkeling in verband met mobiele apps is het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid, dat sinds 1 juli 2018 van kracht is. De technische eisen daarvoor zijn vastgelegd in de norm WCAG 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Die norm heeft sinds begin juni de status van Recommendation en wordt verwerkt in een de nieuwe (nog niet officieel vastgestelde) versie van de Europese norm EN 301 549 (http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_30/en_301549v020102v.pdf). EN 301 549 staat op de lijst van het Forum Standaardisatie.

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.