partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Virtuele bruggen

door: Dirk-Jan De Bruijn

weblogs | 17 juli 2014

De digitaliseringstrein uit het regeerakkoord ‘bruggen bouwen’ is op stoom: er wordt op tal van fronten driftig gewerkt aan het bouwen van virtuele bruggen. Kijk maar wat er gaande is bij gemeenten of bij grote uitvoeringsorganisaties zoals Belastingdienst, UWV of IND, die in feite in de afgelopen periode al getransformeerd zijn tot ICT-fabrieken. Een rondgang in de Haagse laboratoria leert wel dat veel van het huidige aanbod zich nog erg focust op bedrijfsvoering (I-strategie), op het Rijk en op grote organisaties.

Dirk-Jan de Bruijn

En dat terwijl er ook een aanzienlijke doelgroep is van kleine(re) uitvoeringsorganisaties, zoals Agentschap Telecom, Schadefonds Geweldsmisdrijven of de Huurcommissie. Een doelgroep van zo’n zestig tot tachtig organisaties, overwegend vallend binnen het domein van VenJ, EZ, OCW en VWS.

Alle reden dus om die partijen te faciliteren op weg naar een digitaal 2017. Met een programma dat vraaggestuurd is van opzet: het speelt in op de behoeften van die uitvoerders, in lijn met de filosofie van één overheid. Om via een juiste balans tussen top-downsturing (beperkt aantal strakke spelregels, helderheid over verplichte bouwstenen) én bottom-upzelforganisatie (eigen verantwoordelijkheid, zélf aan de slag) gerichte stappen te zetten. In de etalage van dat programma staan zaken zoals het opstarten van voorbeeldprojecten, het toepasbaar maken van kaders en richtlijnen, het makelen/schakelen in knowhow, het concretiseren van de sourcingstrategie, het uitstralen van geboekte resultaten en het bieden van ondersteuning bij procesontwerp. Zodat alle onderdelen van de trits ‘ontwikkelen-beheer-implementatie-gebruik’ de juiste attentie krijgen. En waar zou zo’n programma nu niet beter zijn ingebed dan bij ICTU, waar door de jaren heen – met een track record van zo’n honderd programma’s – de nodige ervaring is opgebouwd?

Maar centraal moet natuurlijk de koppeling met de innovatieagenda staan. Want met alle respect voor zaken als digi-bouwstenen, berichtenbox, e-identificatie: zoals ieder succesvol digitaliseringsproject begint dit ook bij anders kijken. En dan hebben we het over het herinrichten van je hoofdprocessen. Waarbij je met enige afstand moet kijken hoe je het nu hebt ingericht. In feite is het niets anders dan wat jaren geleden al werd gepredikt: eerst organiseren, dan pas automatiseren! Vandaag is dat alleen iets complexer, met meer partijen die sterke onderlinge relaties vertonen. Maar het begint nog steeds met het herinrichten vanuit het perspectief van burger of ondernemer. Zo’n twintig jaar geleden werd dat onder de noemer van ‘business process re-engineering’ verkocht, nu noemen we dat ‘customer journey’. Maar in de kern betekent het dat je van buiten naar binnen denkt.
Centraal in dit programma staat dan ook de volgorde der dingen. Niet zozeer gericht op dingen goed doen, maar op de goede dingen doen. Om zo met elkaar publieke waarde te creëren voor burger en ondernemer. Want daar waren we toch van als overheid?

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.