partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina ICTU

ictu logo

Samen beter beoordelen

door: Freek Blankena, 29 januari 2015

 Esther ’t Hoen en Ron van Troost.

De afdelingen Burgerzaken van gemeenten moeten de BRP zo ‘schoon’ mogelijk houden. Het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens moet hun kennis over de beoordeling van identiteitsbewijzen en brondocumenten op een hoger peil brengen. “Het werk is ingewikkelder geworden.”

lees meer

Pulse: Cultuurverandering bij de overheid

“Dat doe je niet even tussen 9 en 5”

11 december 2014

ICTU PULSE november 2014

De iOverheid van nu vraagt om een andere werkwijze en anticiperen op veranderende behoeften. In deze tweede editie van Pulse leest u interviews die allemaal raken aan verandering.

lees meer

Katern Verbinden maakt NORA ‘2017-proof’

door: Freek Blankena, 22 oktober 2014

Eric Brouwer (ICTU) en Michelle van Dijk (ministerie van BZK). Foto: Studio Oostrum

De ambities van ‘Digitaal 2017’ en de komst van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid maken duidelijk dat overheden meer en beter willen en moeten samenwerken. Het nieuwe NORA-katern Verbinden haakt daarop in en helpt alle betrokken partijen met een effectieve, efficiënte en gebruiksvriendelijke digitaliseringsslag.

lees meer

Een ander niveau van standaardisatie

door: Ineke Schop, Herko Coomans, 11 september 2014

Dakloze

Een voorbeeld van de complexiteit van het vraagstuk: een dakloze wordt door het Leger des Heils opgevangen, maar hij/zij staat niet ingeschreven bij die gemeente. De vraag is wie de kortdurende opvang betaalt: de gemeente waar de opvang is, of waar de dakloze het laatst is ingeschreven? Hoe verreken je dat voor een heleboel dak- en thuislozen achteraf?

lees meer

Pulse: Vinger aan de pols

14 augustus 2014

Pulse- Vinger aan de pols

Een eerste Pulse, een digitale uitgave met nieuws uit het werkveld van de digitale overheid. Over thema’s die verbonden zijn met ICTU’s expertise. Deze eerste editie gaat in op een aantal actuele zaken die raken aan de decentralisaties, en aan het belang van kwaliteit en standaardisatie van gegevens daarbij.

lees meer

Virtuele bruggen

door: Dirk-Jan De Bruijn, 17 juli 2014

Dirk-Jan de Bruijn

De digitaliseringstrein uit het regeerakkoord ‘bruggen bouwen’ is op stoom: er wordt op tal van fronten driftig gewerkt aan het bouwen van virtuele bruggen. Kijk maar wat er gaande is bij gemeenten of bij grote uitvoeringsorganisaties zoals Belastingdienst, UWV of IND, die in feite in de afgelopen periode al getransformeerd zijn tot ICT-fabrieken. Een rondgang in de Haagse laboratoria leert wel dat veel van het huidige aanbod zich nog erg focust op bedrijfsvoering (I-strategie), op het Rijk en op grote organisaties.

lees meer

Agile-aanpak houdt ICTU-projecten in het gareel

door: Freek Blankena, 3 juli 2014

Van links naar rechts: Jan Peter Jansen, Hans Verweij, François Vis. Foto: Studio Oostrum.

De afgelopen jaren is Agile bij ICTU geleidelijk de standaardaanpak geworden voor het ontwikkelen van software. Daarmee voorkom je verrassingen aan het eind van een project. “Maar je moet er wel bij blijven nadenken.”

lees meer

Het team maakt het verschil

Zes kenmerken spelen een rol bij goed teamwork in de publieke sector

door: Nicole van der Steen, 24 april 2014

De prestaties van overheidsorganisaties verschillen onderling vaak nauwelijks. De scores per team variëren echter aanzienlijk. Deze opvallende conclusie uit het overheidsprogramma InternetSpiegel was aanleiding voor een onderzoek naar het succes van teams. Daar lijkt ‘winst’ te halen. Het resultaat is gevangen in een boek: De kracht van High Performance Teams.

lees meer

Elly Bogerman stopt in april als directeur ICTU

18 december 2013

Elly Bogerman

Bogerman kondigde haar vertrek deze week aan tijdens een bijeenkomst met medewerkers. “In april 2014 ben ik 7 jaar directeur van ICTU. Een natuurlijk moment voor een wisseling van de wacht. Het gaat goed met ICTU, er staat een sterke organisatie met een gezonde opdrachtportefeuille. De toekomst kan met vertrouwen tegemoet worden gezien.”

lees meer

PIM kan nu vruchten gaan plukken

door: Freek Blankena, 10 december 2013

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) is op stoom; de eerste vijf partijen gaan aansluiten op Inspectieview Milieu (IvM). Intensief ‘zendingswerk’ is voor PIM het komende jaar het devies.

lees meer