Partnerpagina Imagem

Sturen op visuele data

door: Corry Daalhof, 29 augustus 2017

Imagem

De overheid gebruikt data om beleid op af te stemmen, calamiteiten voor te zijn of om beslissingen op te baseren. In Nijmegen, Almere en het Hoogheemraadschap van Delfland bieden visuele data letterlijk zicht op het beleid.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Datagedreven beslissen in Almere

door: Jeroen Aarts, 17 mei 2017

Smart M.App - Imagem

Wie ten volle gebruik wil maken van alle informatie binnen de eigen organisatie, kan niet vertrouwen op losse en statische presentaties. De gemeente Almere probeert de gegevens op dynamische wijze een gezicht te geven.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Presenteren is vaak statisch informeren

door: Jeroen Aarts, 17 maart 2017

Het risico van statisch presenteren is dat de vele andere vragen onbeantwoord blijven. De gebruiker krijgt daarbij niet de mogelijkheid zijn specifieke context te gebruiken in combinatie met de getoonde gegevens. Wat zou er gebeuren wanneer de gebruiker zelf de data bij elkaar brengt in één overzicht?

partnerartikelen

lees meer