partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

Over Imagem

Wij zijn vertalers en locatie-intelligentie is ons domein. Wij vertalen gegevens van de veranderende leefomgeving om data-gedreven besluiten te kunnen nemen. Ons platform met hybride softwaretechnologie zet realtime data om in bruikbare informatie, waarbij zelflerende algoritmes ingezet kunnen worden om voortdurend verbeterende voorspellingen te kunnen maken.

De kaart van de toekomst is een slimme app, waarbij de complexe wereld vertaald wordt in dynamische informatie en interactieve infographics. Er ontstaat inzicht zodat we adequaat kunnen reageren op veranderingen in de wereld om ons heen. Zo helpt IMAGEM betekenis te geven aan de dingen die ertoe doen en kunnen we controle krijgen over onze toekomst.
Meer info op www.imagem.nl.


Sturen op visuele data

door: Corry Daalhof, 29 augustus 2017

Imagem

De overheid gebruikt data om beleid op af te stemmen, calamiteiten voor te zijn of om beslissingen op te baseren. In Nijmegen, Almere en het Hoogheemraadschap van Delfland bieden visuele data letterlijk zicht op het beleid.

lees meer

Datagedreven beslissen in Almere

door: Jeroen Aarts, 17 mei 2017

Smart M.App - Imagem

Wie ten volle gebruik wil maken van alle informatie binnen de eigen organisatie, kan niet vertrouwen op losse en statische presentaties. De gemeente Almere probeert de gegevens op dynamische wijze een gezicht te geven.

lees meer

Presenteren is vaak statisch informeren

door: Jeroen Aarts, 17 maart 2017

Het risico van statisch presenteren is dat de vele andere vragen onbeantwoord blijven. De gebruiker krijgt daarbij niet de mogelijkheid zijn specifieke context te gebruiken in combinatie met de getoonde gegevens. Wat zou er gebeuren wanneer de gebruiker zelf de data bij elkaar brengt in één overzicht?

lees meer

Beter inzicht in de luchtkwaliteit van Nijmegen

door: Niels van de Graaf, 30 januari 2017

De gemeente Nijmegen wilde bij de geplande aanpak van enkele verkeersknelpunten hard maken dat de luchtkwaliteit daarbij niet zou verslechteren. Dit vormde het startpunt voor het opzetten van een burger-sensor-netwerk. Overheid én inwoners kunnen daarbij over dezelfde data beschikken.

lees meer

Basisregistratie op orde

Waterschap Hunze en Aa’s is voorbereid op toekomstbestendig basisregistratiebeheer.

door: Patrick de Groot, 24 oktober 2016

Waterschap Hunze en Aa's

Hunze en Aa’s is met meer dan 200.000 hectare een van de grotere waterschappen in Nederland. Waterschappen zorgen voor integraal waterbeheer, waarbij veiligheid, voldoende en schoon water centraal staan. Naast deze primaire taken zijn waterschappen ook één van de bronhouders voor de BGT. Met zo’n 315 medewerkers en vele externe stakeholders, die allemaal in meer of mindere mate gebruik maken van geo-informatie, is eenvoudige en snelle toegang tot deze data essentieel en dient deze data accuraat bijgehouden te worden.

lees meer

Zet trends en scenario’s op de kaart

door: Niels van de Graaf, 8 september 2016

Er ontbreekt vaak wat bij de inzet van sturingsinformatie om budgetten goed te besteden en de juiste beslissingen te nemen: het gebruik van de geografische factor en de visualisatie daarvan. Die extra stap hoeft niet moeilijk te zijn.

lees meer

IGNITE Challenge kent 2 Nederlandse finalisten

Gemeente Nijmegen en Antea Group geselecteerd voor eindronde

26 augustus 2016

Eerder dit jaar werd door Hexagon Geospatial de zogeheten IGNITE Challenge uitgeschreven, een wedstrijd waarbij iedereen met een goed idee voor een Hexagon Smart M.App kan meedingen naar een hoofdprijs van maar liefst $ 100.000,-.

lees meer

Sturingsinformatie kan veel actiever

door: Niels van de Graaf, 1 juli 2016

Overheidsorganisaties die sturingsinformatie willen inzetten, vallen in de praktijk nog steeds terug op dikke rapporten met vele pagina’s tekst en cijfertabellen die bij oplevering alweer achterhaald zijn door de actualiteit. Dat kan anders.

lees meer

Data verbinden op basis van locatie

9 juni 2016

Een slimmere overheid? Business intelligence is daarvoor vaak niet genoeg. Gegevens met elkaar verbinden op basis van locatiedata helpt overheden echter een stap verder. Een kennismaking met Imagem.

lees meer